Sagan om Valentin – Vorsnos drom

Britt-Inger har skrivit en saga baserad på boken Dinglarens väg – Vorsnos drom och fått den översatt till romani.

Sagan om Valentin publicerades i DIKKO och om du vill läsa den kan du klicka här

Språket är en viktig del i resandegruppen och bevarandet av det är en pågående process.
Norsk och svensk resanderomani har inslag av ord som härstammar från många olika språk. Men romanin har också i stor utsträckning påverkat svenskan. I svenska språket finns idag många romaniord.

Boken är tvåspråkig där ena språket är svenska och det andra är romani. Eftersom det inte finns någon allmän uppfattning om hur ljuden i språket skall stavas så finns helt naturligt många varianter. Det är därför fullt naturligt om andra stavar samma ord finns i boken på ett annat sätt. De personer som har översatt den svenska texten till romani härstammar från Norrland något som gör att till exempel resande från Skåne kan ha ett annat sätt att säga/skriva samma ord.

Trevlig läsning!

RUNG skriver under debattartikel i DIKKO

Ensam

Vidkärr och Göteborgs stads ursäkt till barnhemsbarnen göms undan

Göteborg stads motivering till varför statyn flyttas är att skulpturen flyttar ”till en bättre plats vid en gångstig, bara 100 meter från sin ursprungliga placering”.

Kurt Magnusson är resande och ett av alla de barn som utsattes för övergrepp på barnhemmet, han har reagerat starkt på att statyn flyttats från en väl synlig plats framför det som är kvar av barnhemmet till en mycket svårupptäckt position i skogsdungen bakom barnhemmet.

Statyn har blivit flyttad in bland träden. Där står den i en dunge för sig själv. Man kan verkligen undra varför? Vi barn som bodde på Vidkärrs barnhem var inte mycket värda och att statyn flyttas till detta undangömda ställe gör att känslan av vårt usla värde fortfarande är kvar, säger Kurt.

Läsa hela artikeln här

Årsmötet 2019-05-25

Dagordning RUNGs årsmöte 25/5 2019 ca 20 stycken deltagare.

 • Mötet öppnas
 • Val av mötesordförande

Sittande

 • Val av protokollförare
  Britt-Inger Hedström Lundqvist
 • Val av justerare
  Kim Fredriksson och Kurt Magnusson
 • Val av rösträknare
  Kurt Magnusson
 • Är möte stadgeenligt utlyst
  Ja
 • Godkännande av dagordningen
  Ja
 • Uppläsning av förra årets protokoll
  Klart
 • Årsredovisningen/ Verksamhetsberättelsen
  Godkännes
 • Revisorernas berättelse
  Godkännes
 • Ansvarsfrihet
  Ja
 • Motioner och förslag
  Inga inkomna motioner, se även övriga punkter
 • Val av poster i styrelsen
  Ordförande, Kassör, Ledamöter, Revisorer, Valberedning
  Sittande styrelse valdes om och medlemmarna röstade, under övriga frågor, i enlighet med 2018 årsmöte att styrelsen ska sitta i fem år.

Medlemmarna röstade för att styrelsen sitter, från och med i år, och fem år framåt. Om någon i styrelsen inte vill vara kvar eller om någon entledigas från sin post (enligt de stadgar som finns) kommer ingen ny väljas in för än om fem år, 2023. Det vill säga så länge antalet styrelseledamöter är minst tre. Om styrelsen består av under tre personer ska nyval utlysas och styrelsen agera valberedning för det kommande valet.

 • Övriga frågor
  Styrelsen vill ta ett beslut om att trycka upp tröjor till de som deltar på mötet och (förslag) A5 block som vi kan skriva i och dela ut när vi representerar eller något annat. Kalendrar. Vem tar på sig detta?

Kim, Antiziganism. Skapa ett googels map som visar var antizigansimen  har hänt.

Tomas Larsson  Du kan ju berätta för dom andra att jag har blivit engagerad av Värmlands museum i deras projekt om resande i Värmland och projektet mångtydigheternas marknad som handlar om marknader i Värmland och resandefolkets betydelse. Han har stått på en marknad i Värmland och pratat med folk om oss och ska vara med på två till.

Var har vi nästa möte?
Norrland Linda ansvarar för att kolla upp det

DIKKO
Redovisning om tidningen

 • Mötet avslutas

 

Närvarade på årsmötet från styrelsen
Linda Lundqvist, ordförande
Kurt Magnusson, kassör
Britt-Inger Lundqvist, sekreterare
Marita Martinell, Ledamot

Frånvarande
Tomas Larsson, ledamot
Jenny Gustavsson, vice ordförande

Årsmötet hölls i Vänersborg 2019-05-25 klockan 12.00

Vi tackar Marita och Åsa som hade fixat med lokalen och den goda maten.

Verksamhetsberättelse för 2018

RUNG representerar och finns/har funnits med under 2018 i bland annat i dessa sammanhang:

 1. URs tv-program där Kurt finns med i UR De nationella minoriteterna programmet heter ”Romernas historia”
 2. Olika dialogmöten rörande våra frågor i de olika kommuner som vi är representerade inom föreningen
 3. Romska rådet, Borås
 4. Västerbottens landsting, nationella minoriteter/minoriteten romer
 5. Skellefteå kommun, Nationella minoriteter/minoriteten romer
 6. Romhjälpen, hjälper EU migranter
 7. RUNG finns med i bokprojektet Dinglarens väg, metoden
 8. Romernas nationaldag och Resandefolkets dag i olika delar av landet
 9. Utbildning tillsammans med Rättighets centrum, Sensus. Antiziganism och makt.
 10. Föreläsningar och utbildningar i olika delar av landet
 11. Som opinionsbildare bla. för att resandebarnen ska få en ursäkt av staten för den behandling de utsattes för under 30-40 talet, att regeringen ska tillsätta en sanningskommission, i debatten om EU migranterna mm
 12. RUNG finns med i många olika sammanhang för att motverka rasism och främlingsfientlighet i olika delar av landet
 13. RUNG har som föreningen visat sin respekt för äldre medlemmar tillika familjemedlemmar genom att skicka blommor till begravningar och varit representerade på medlemmar (tyst minut för att hedra deras liv)
 14. Magasin DIKKO, tidningen om/med/av resande/romer (Britt-Inger pratar om tidningen)

 

Nytt år och dags att betala in medlemsavgiften

Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem
Sätt in pengarna på bg 187-6515 eller swicha på 070 046 61 91‬‬ och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva er adress och mail också.också.

!OBS! skriv ditt namn och adress på inbetalnings meddelandet !OBS!


Styrelsen

Ordförande; Linda Lundqvist

Vice ordförande; Jenny Gustavsson

Kassör; Kurt Magnusson

Sekreterare; Britt-Inger Hedström Lundqvist

Ledamot; Tomas Larsson

Ledamot; Marita Martinell

———————————————————————————————

RUNG kommer att verka för:
RResande/romer
U: med fokus på de Unga och språket
N: Resande som Nyss insett att det är resande
G: och självklart för alla Gamla Resande/romer

————————————————————————————————————–

Föreningen RUNGs inriktning

Föreningens syfte är att verka för resandefolkets fortlevnad, och för att hjälpa unga resande/romer att föra vidare språktraditionen. Föreningen ämnar också verka för att resande i Sverige och norden ska kunna träffas.

Vi vill att resande/romska barns uppväxt tas på allvar, och att de får allt det som barnkonventionen påbjuder.

Vi vill också vara en plattform för alla nya resande som har hittat tillbaka till sin rötter och välkomna dem i in resandefolkets gemenskap.

I RUNG tar vi hänsyn till alla resande, oavsett ålder, vi ser gärna att gamla resande/romer finns med oss som förebilder, men kommer att jobba mycket med ungdomarna.

Vi motsätter oss all form av rasism, oavsett vem den riktar sig mot, och vi tar ställning för en resandekultur där alla sunda familjekonstellationer räknas.

HBTQ-frågor är viktiga för oss, eftersom många resande har svårt att komma ut.

Vi jobbar också för de resandebarn som staten tvångsomhändertagit, både förr och nu. Det är viktigt att alla resandebarn ska ha rätt till sin kultur, och sitt språk.

Vi är religiöst och politiskt obundna.

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen RUNG

Styrelsen
Ordförande; Linda Lundqvist
Vice ordförande; Jenny Gustavsson
Kassör; Kurt Magnusson
Sekreterare; Britt-Inger Hedström Lundqvist
Ledamot; Tomas Larsson
Ledamot; Marita Martinell

 

RUNG kommer att verka för:
RResande/romer
U: med fokus på de Unga och språket
N: Resande som Nyss insett att det är resande
G: och självklart för alla Gamla Resande/romer

————————————————————————————————————–

Föreningen RUNGs inriktning

Föreningens syfte är att verka för resandefolkets fortlevnad, och för att hjälpa unga resande/romer att föra vidare språktraditionen. Föreningen ämnar också verka för att resande i Sverige och norden ska kunna träffas.

Vi vill att resande/romska barns uppväxt tas på allvar, och att de får allt det som barnkonventionen påbjuder.

Vi vill också vara en plattform för alla nya resande som har hittat tillbaka till sin rötter och välkomna dem i in resandefolkets gemenskap.

I RUNG tar vi hänsyn till alla resande, oavsett ålder, vi ser gärna att gamla resande/romer finns med oss som förebilder, men kommer att jobba mycket med ungdomarna.

Vi motsätter oss all form av rasism, oavsett vem den riktar sig mot, och vi tar ställning för en resandekultur där alla sunda familjekonstellationer räknas.

HBTQ-frågor är viktiga för oss, eftersom många resande har svårt att komma ut.

Vi jobbar också för de resandebarn som staten tvångsomhändertagit, både förr och nu. Det är viktigt att alla resandebarn ska ha rätt till sin kultur, och sitt språk.

Vi är religiöst och politiskt obundna.