Resandefolkets kvinnor

En bra kvinna reder sig själv, sa alltid min mamma till mig under min uppväxt, och därför  valde jag att sätta fokus på kvinnorna i min första uppsats eftersom jag funderade på om det bara var min familj flickorna uppfostrades så.

Genom intervjuer med kvinnor och män jag har gjort och via litteraturen jag har läst utkristalliseras att kvinnan är mycket driftig både i familjen och i arbete. I mina samtal med olika resande berättar de flesta om att när det var som värst för resandefolket såg kvinnorna till att familjen fungerade.

Flera berättade om att det föll på kvinnornas lott att skaffa fram mat i huset och se till att det fanns kläder till alla. Männen gjorde hästaffärer och bidrog på sätt till försörjningen. Men det var också så att männens pengar skulle vara till hästarna. Kvinnorna plockade bland annat kråkris och gjorde kvastar och vispar som de sålde. Min mormor gjorde lappgubbar och gummor av vedträn och små tygbitar som hon sen gick runt i stugorna och sålde.

Resandekvinnorna beskrivs i litteraturen som tåliga och starka med ett oerhört temperament de beskrivs med orden  björnhonor och valkyrior. Det står också att kvinnan hade i det dåtida samhället en hel del bestämmande och hon var ofta var den som gjorde affärerna.

Kvinnorna ansågs som intelligenta och vid kontakt med myndigheter var det en självklarhet att det var den stridbara kvinnan som skulle föra talan. Vilket säger en del om kvinnans sociala prestige.

Kvinnans roll inom resandekulturen beskrivs ofta med en dualistisk karaktär som har en pendling mellan undergivenhet och självständighet. Kanske behövde kvinnorna vara självständiga då de var medvetna om att äktenskapet inte alltid varade livet ut eftersom det inte var ovanligt att mannen försvann på ett eller annat sätt. Antingen så dog han eller så bytte han fru eller så låg han efter vägarna och lämnade kvinnan med huvudansvaret för barn och hem eller så satt han inne. Hur det än var med mannen så innebar att mannen inte alltid var pålitlig när det gällde försörjningen och att kvinnan därför var tvungen att kunna behärska ekonomi samtidigt som hon skulle uppfylla de plikter som ingår i kvinnoidealet inom familjesfären.

Inom arbetslivet kunde kvinnorna överskrida könsgränserna vilket innebar att de till exempel kunde göra affärer om hästar. Det motsatta förhållandet existerade näppeligen mannen, det var otänkbart till exempel att mannen skulle gå ut och tigga, de levde trots allt i ett patriarkaliskt system.

Alla resande jag har pratat med  berättar också om kvinnornas starka personligheter och deras heta temperament, att de inte är rädda för att ta plats och säga vad de tycker och om att de som regel ställer sig på den svagares sida, beskrivningar av deras kamp om att få behålla sina barn och deras kamp efter det att myndigheterna omhändertagit barnen.

Min egen mamma sa alltid att om någon av oss barn skulle bli omhändertagna skulle hon lägga sig på trappen utanför tills hon fick igen oss. Som barn förstod jag aldrig varför hon sa så, men under min uppväxt fick jag reda på alla de omhändertaganden som skett och förstod hennes ord bättre.

Resandekvinnorna har haft sina inkomstkällor på ett sätt att så de ofta kunnat ha med sig barnen. Ibland har det till och med kanske varit en tillgång för kvinnorna att barnen har funnits med. För vem kan motstå ett par tindrande barnaögon. De jag har pratat med ger beskrivningar om att barnen är med överallt och att ”ett litet barn är aldrig till besvär”. Det har funnits och finns en närhet till barnen som är omvittnad både i mina intervjuer och i den litteratur jag har studerat. I folkminnesarkiven beskrivs bland annat resandes kärlek till barnen ofta som stor och rörande.

Resandefolket har varit en utsatt grupp i många avseenden och då i synnerhet gruppens kvinnor, de har gått igenom steriliseringar, men också utanförskap, förföljelser och fattigdom och omhändertagande av barnen. Vilket gör att resande har fått kämpa med sin överlevnad både som grupp och som individer.

Men om man utifrån detta perspektiv tittar på resande och deras kultur så kan man säga att det är ett under att den överlevde. För överlevt har den gjort, den verkar dessutom ha lämnat ett tillräckligt starkt avtryck i historien för att påverka dagens kvinnor och barn trots att det inte står ett enda ord i skolans historieböcker om det. Det som går att se idag är att många av resandekvinnornas värderingar har slagit igenom i det moderna samhället.

Jag tänker att det är bland annat i förhållande till barnen som resandekvinnorna har påverkat samhället idag. De har vägrat förändra i sitt sätt att se och behandla barnen på och idag verkar det som om majoritetssamhället har insett att den närhet som resande gav sina barn är att föredra.

Även ur ett jämställdhetsperspektiv har resandekvinnorna varit föregångare. För trots att det varit ur ett överlevnadsperspektiv de varit jämställda så är det ändå ett faktum att de varit det i högre utsträckning än vad majoritetssamhället. Denna grupp av människor som har varit en utsatt grupp i många avseenden har bidragit till det moderna samhället. Dessa kvinnor kan till och med ses som föregångarna till dagens kvinnor.

Om man sen ser på dagens resandekvinnorna verkar fortfarande ha en stort inflytande över ekonomin i familjen. Något som även männen jag har pratat med bekräftar, enligt mina informanter har kvinnorna fortfarande en speciell ställning i resandekulturen. Vad denna särställning egentligen består av verkar vara svårt att sätta ord på. Att kvinnorna har en viss maktposition inom resandefamiljen är tydligt och att de har mycket att säga till om. Men för en utomstående skulle denna särställning förmodligen inte märkas, utan det är något som finns inom kulturen utan att synas utåt.

En sa till mig att hon varit omgiven av stolta, starka kvinnor och att hennes uppfattning är att kvinnorna är de som styrt det mesta i familjen, men påpekar att mannen är precis som i resten av samhället den som är överhuvudet. Kvinnorna däremot har aldrig varit handfallna utan tagit tag i saker och sett till att saker har blivit gjorda. Enligt henne så har det ofta varit så att kvinnorna har varit de driftiga i familjen sett till att det funnits mat på bordet och att vardagen har fungerat.

Detta är nu kanske inte unikt för resandekvinnorna men mina informanter tog upp detta som något som var viktigt att ta med. De var mycket tydlig i sin beskrivning av kvinnorna som de som sett till att familjen har fungerat både praktiskt och ekonomiskt många gånger. Jag har pratat med andra om detta med kvinnornas framträdande roll i familjen och vi har funderat på om det kan ha blivit så eftersom kvinnorna blev lämnade ensamma så mycket, här vid kusten har fiskarhustrun kanske haft samma funktion som resandekvinnan. Så om man letar så kan man säkert hittade liknande strukturer i andra kulturer, men det är nog ingen av dessa kulturer där kvinnorna har varit lika utsatta som i resandegruppen och kanske är det så att det finns saker bland resandekvinnorna som är unika för just den gruppen.

Bland resande, precis som i majoritetssamhället, så ligger makten hos männen, kvinnorna tog hand om familjen och tjänade ihop pengarna till den. Männen gjorde hästaffärer, och deras pengar var reserverade för dem. Detta maktperspektiv förs sedan vidare till barnen via socialiseringsprocessen, så att prata om ett feministiskt perspektiv utan att ta med maktperspektivet är att missa målet.

Resandekulturen har trots sin utsatthet haft en stor överlevnadskraft. Kanske är det just på grund av överlevnadskraften och livsstilen som kulturen överlevt. Men den största orsaken till att kulturen har överlevt handlar om nog ändå om individernas förmåga att anpassa sig till samhällsutvecklingen och livsvillkoren som följer med den. Trots statens intensiva försök att assimilera resandefolket så lever resande och kulturen kvar.

Kvinnorna bland resandefolket har uppenbart haft en central roll i historien både när det gäller övergreppen och överlevnaden inom resandefolket. Dessa kvinnor uppfostrade barnen medvetet eller omedvetet in i resandekulturen och är de som är tongivande i familjen. Man skulle kunna säga att resandefolket har en patriarkal struktur som styrs av kvinnor.

Kanske är det så att dessa kvinnor är de som sett till att resandekulturen fortfarande finns kvar. För även om denna struktur har slätats ut idag så är den fortfarande befintlig och kvinnorna har fortfarande en särställning i resandekulturen, vilket kanske beror det på att det fortfarande är kvinnorna fostrar barnen i högre utsträckning än männen.

BiL

——————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser

3 thoughts on “Resandefolkets kvinnor

  1. Tycker att du ska passa på att läsa ”Anna Svärd” av Selma Lagerlöf. Där beskrivs också hur kvinnorna gick längs vägarna och sålde och en skildring av Zigenare eller Resande finns också med på ett hörn. Intressant med ett historiskt perspektiv?

  2. Det du randrar kunde direkt appliceras på min dejjandeja! Henne fick fan ingen sitta på och hon bestämde! Det var naturligt då och borde vara så då männen drack eller ville dricka! Om någon säger att de stod vid härtan och bara födde barn så har de fel i hjärnan sin. Resandekvinnorna satte man sig definitivt INTE på.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s