Information om arbetet med registreringen av romerna

Med anledning av uppgifterna om att Polisen har registrerat romer vill vi informera om vad olika myndigheter gör för att utreda händelserna.

Den 30 september träffade Justitieminister Beatrice Ask (med ansvar för Polisen) och Integrationsminister Erik Ullenhag (med ansvar för nationella minoriteter) romska företrädare för att diskutera händelserna och det fortsatta arbetet. Vid mötet fick ministrarna bland annat viktig information om hur händelserna har påverkat romer och romers arbete för inkludering i samhället. Deltagarna fick också följande information om arbetet just nu.

Myndigheternas arbete

  • Åklagarmyndigheten ska bidra till att minska brottsligheten och att öka människors trygghet genom att de som begår brott ställs till ansvar för sina handlingar och att detta sker på ett effektivt och rättssäkert sätt. Åklagarmyndigheten hanterar nu en anmälan från Polismyndigheten i Skåne om eventuellt tjänstefel.
  • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (SIN), som leds av en parlamentariskt sammansatt nämnd, har bland annat i uppgift att utöva tillsyn över Polisens behandling av personuppgifter och genomföra kontroller av om en eventuell registrering är laglig. SIN:s tillsyn ska särskilt fokusera på behandlingen av känsliga personuppgifter. Även Datainspektionen kan inom ramen för sin verksamhet utöva tillsyn över polisens personuppgiftsbehandling. Den 24 september påbörjade SIN en granskning av de analysfiler som finns hos Skånepolisen.
  • Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering som bland annat har samband etnisk tillhörighet. DO har påbörjat en utredning i ärendet och har kontakt med Justitiekanslern (JK), SIN och Datainspektionen i arbetet.
  • Justitieombudsmannen (JO) granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete, särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna. JO har mottagit flera anmälningar i ärendet.
  • Rikspolischefen träffade den 25 september länspolismästarna runt om i landet. Han delade då ut en rad uppdrag, bland annat att register med så kallade känsliga personuppgifter ska ses över, att dialog ska föras med romska grupper, och att medarbetarna aktivt ska arbeta med Polisens värdegrund.
  • Den 1 oktober träffade Rikspolischefen företrädare för romer för att diskutera händerna.

Regeringen följer nu myndigheternas arbete och tar ställning till eventuellt nya åtgärder när mer fakta tagits fram.

———————————————————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s