Sanningskommissionen

”En sannings- och försoningskommission eller sanningskommission är en statlig organisation som utreder oegentligheter i det förflutna, så att försoning ska kunna äga rum”. /Källa Wikipedia

 ”Sanningskommission måste ge resandefolket upprättelse”

Hotad egenart. Under minst 500 år har resandefolket varit en del av Sveriges historia. Ända fram i modern tid har deras tillvaro präglats av etnisk rensning, ”tattarinventeringar”, tvångssteriliseringar, tvångsplacering av barn och andra övergrepp. Nu måste Sverige göra upp med sitt förflutna. En sanningskommission måste tillsättas. Det handlar inte bara om en offentlig ursäkt. Ekonomisk gottgörelse i exempelvis en fond för att stötta resande­kulturen kan ge de resande tillbaka självrespekt och stolthet, skriver Bo Hazell.

Under krigsåren antogs också en utökad steriliseringslag (1941) för att kunna sterilisera medborgare även av sociala skäl. Individer som inte levde enligt den då rådande samhällsnormen skulle berövas möjligheten att få barn. Av de läkarutlåtanden som gjordes framgår att även rasmässiga skäl lyftes fram som argument för tvångssterilisering:

”Fadern är tattare, vagabonderar, drar kniv, är illa känd och anses vara imbecill” // ”Mörk. Typiskt tattarutseende” // ”Typiskt tattarpsyke: hal, lögnaktig och feg”.

(Citat från Gunnar Brobergs och Mattias Tydéns bok och avhandling ”Oönskade i folkhemmet – rashygien och sterilisering i Sverige”, Gidlunds 1991).

En sanningskommission bör dock inte bara granska myndighetsövergreppen utan även de historiska händelser som blev följden av att samhället INTE ingrep då enskilda resande trakasserades.

Av regeringsdirektiven framgår att vitboken inte ska lägga fram förslag om ekonomisk kompensation för det lidande som romer och resande utsatts för. Vitboken ska endast leda till en offentlig ursäkt. Det blir med andra ord en repris på den socialdemokratiska framviskade ursäkten år 2000 vars budskap varken nådde resande eller övriga svenskar. Och inte heller till några konkreta resultat.

Läs mer: http://www.dn.se/debatt/sanningskommission-maste-ge-resandefolket-upprattelse/

Sanningskommissioner på jakt efter sanningen

Runt om i världen söker människor svar på vad som hänt under exempelvis ett folkmord eller i ett krig. I båda fallen har omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter begåtts. Vägen till försoning, fred och demokrati kan därför bli lång. Sanningskommissioner är ett sätt att närma sig detta. Den 15 april anordnade Fonden för mänskliga rättigheter och Sensus, i Stockholm, ett seminarium om sanningskommissioner.

Att söka efter sanning är ett nödvändigt steg för att kunna gå vidare i sitt liv. Om din mamma har blivit våldtagen vill du veta vem som gjorde det. Om någon dödar din bror vill du veta vem förövaren är, sade Elin Skaar, forskare vid Christian Michelsen Institute i Oslo.

Elin Skaar tog som ytterligare exempel upp det behov människor kände efter de påtvingade försvinnanden som ägde rum i Latinamerika under 1970-och 1980-talet.

Det finns en princip om ”rätten till sanning”. Den kommer ursprungligen från den amerikanska konventionen om de mänskliga rättigheterna, vilken antogs av medlemsstaterna i i Amerikanska staternas organisation (OAS) år 1969 och trädde i kraft elva år senare. I konventionen framgår det att stater är skyldiga människor som blivit utsatta för kränkningar och förtryck, samt deras familjer och ett samhälle i stort, att tillhandahålla information om vad som har hänt. Rätten till sanning har i dag blivit ett rättsbegrepp och fungerar som praxis.

Läs mer: http://www2.amnesty.se/ap.nsf/0/5B0C3CFA7A6E32E1C125770E004D42CB?opendocument

Rasismen mot och diskrimineringen av romer måste få ett slut.

”Till karaktären skildras zigenarna numera öfverallt som lättjefulla, lögnaktiga och hämndgiriga, än krypande, än oförskämt pockande, allt egenskaper, som äro en naturlig följd av deras kringresande lif …”

Lundapolisen kallar sitt olagliga register över 4029 romer för just Kringresande, och knyter därmed an till en lång och obehaglig antizigensk tradition i det svenska samhället.

Hur är det möjligt att romer i Sverige behandlas med en liknande rasistisk nedlåtenhet av en svensk myndighet ännu år 2013?

Läs mer: http://hd.se/kultur/blogg/2013/09/25/sanningskommission-om-romerna/

Nej till sanningskommission

Regeringen säger nej till kravet på en sanningskommission om kungen och hans vänners påstådda kontakter med grovt kriminella, enligt ett svar från justitieminister Beatrice Ask på en skriftlig fråga i riksdagen.

Lena Olsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, har uppmanat regeringen att tillsätta en sanningskommission för att utreda uppgifterna om kungens och hans vänners kontakter med grovt kriminella. http://www.sydsvenskan.se/sverige/nej-till-sanningskommission/

”2012 ska bli en nystart för romer i Sverige”

”REPLIK”. Vi har såväl en historia som en nutid att skämmas över när det gäller romer. Nu handlar det om att göra rätt saker i dag så att vi inte behöver ha en framtid att skämmas för också, skriver integrationsminister Erik Ullenhag i en replik.

Romerna är en av Sveriges nationella minoriteter (i sammanhanget räknas resande in i den nationella minoriteten romer.) De första anteckningarna om romer som anlänt till Sverige är från den 29 september 1512. År 2012 är det alltså 500-årsjubileum av romer i Sverige.

Läs mer : http://www.dn.se/debatt/2012-ska-bli-en-nystart-for-romer-i-sverige/

Fler länkar att läsa :

http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/extra/pod/indexe327.html

http://www.dsm.nu/sanningskommission.html

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.417758-sanningskommission-om-romer

http://www.dn.se/debatt/dags-att-gora-upp-med-den-statliga-antiziganismen/

DETTA inlägg är bara en droppen i havet av förtrycka av bl.a människor, och med dessa ord vill jag avsluta med detta:

Är vi alla lika mycket värda?

av Webbredaktör

[Ur nummer: 03/2005] Senaste gången jag närvarade vid en skolavslutning hörde jag denna rytmiska och budskapsalika låt:

Värda, alla är lika mycket värda, Värda, alla är lika mycket värda,
Om man är sist eller den som är först,
Råkar vara minst eller den som är störst.
Då är alla, alla lika mycket värda…
Rösterna av dessa nioåringar är fortfarande ljusa och de förstår fortfarande inte innebörden av texten. Men man lär dem rätt! Föräldrarna ser stolta ut liksom vi andra vuxna som lyssnar. Vi vuxna har också lärt oss för länge sedan att alla människor är lika mycket värda och vi säger det ofta. Så ofta att det nästan har blivit en kliché.

Samtidigt som vi vuxna njuter av den fina föreställningen känner många barn lättnad inför sommarlovet. Ombudsmän i hela landet kontaktas dagligen av dem som har blivit diskriminerade, trakasserade och kränkta i skolan. Utsatta barn och ungdomar ger en bild av en skola som ligger långt ifrån den jämlika, rättvisa och demokratiska skola som vi vill ha. Numera har alla skolor någon slags mobbningsstrategi och föräldrarna skall regelbundet ”ta del” av programmet. Men om vi nu lär nästa generationer att alla vi är lika mycket värda, att man skall respektera varandra, att man inte skall utsätta andra för olust… om vi gör allt det, hur kan det bli så fel i verkligheten?

Jag tror att vi alla mer eller mindre har blivit egocentriska och lite nonchalanta när det gäller det kollektiva ansvaret. Informationen om mobbningen (i form av en A-4 sida) försvinner för snabbt bland lästa dagstidningar.
Vilka signaler ger vi till kommande generationer med våra beteende, förutom alla fraser vi är beredda att upprepa om och om igen? Hur ser det ut på våra arbetsplatser, generellt i samhället idag? Människor möts och människor värderar varandra. Människor behandlar varandra på olika sätt beroende av kön, sexuell läggning, ursprung, status/titel, materiella tillgångar, social kompetens, utseende, familjeförhållande, presentationsförmåga och så vidare… Vi säger att allt detta inte är kopplat till något värde, men i praktiken leder detta till komplexa problem.

När vi bevittnar incidenter eller orättvisa handlingar är vi alla lika snabba att hitta en syndabock, att fördöma de skyldiga oavsett om det gäller våra grannar eller kommunala politiker, skolledningen eller helt enkelt ”samhället”. Hur ofta hör vi inte nu för tiden att något är samhällets fel? (Den meningen har också blivit kliché!) Vi får inte glömma att det är vi som utgör det kritiserade samhället, det är vi som uppfostrar våra barn och på det sättet för vidare våra värderingar. Och hur svårt det än är att erkänna så är det våra värderingar som ligger till grund för diskrimineringar av olika slag!

Alltså det är inte samhället som måste förändras utan vårt tankesätt. Vi måste ta på oss ansvaret när det gäller grundläggande etiska principer och uppfylla våra plikter som medmänniskor.
Visst låter det vackert, men för att förhindra diskrimineringar och strukturellt betingande orättvisor i samhället krävs det mycket mera av alla oss än att bara säga: ”alla är lika mycket värda”.

Källa: http://malmedel.nu/tankariarbetet/ar-vi-alla-lika-mycket-varda/

Bakom tangenterna: Ann-Marie ”Pinnen” Gunsth

————————————————————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser

5 thoughts on “Sanningskommissionen

  1. Ping: ”Tattarinventeringar”, tvångssteriliseringar … – Kultur - hd.se

  2. Ping: En sanningskommission vore på sin plats | resandefolk

  3. Ping: ”Tattarinventeringar”, tvångssteriliseringar … –

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s