Information om händelser och åtgärder med anledning av Polisens registrering av romer

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens arbete (SIN)

SIN har meddelat att deras tillsynsärende mot Polismyndigheten i Skåne kommer att vara färdig i mitten av november. Framgår det av SIN:s utredning att felaktig personuppgiftsbehandling har skett kan SIN anmäla det till Datainspektionen, Justitiekanslern eller Åklagarmyndigheten. SIN har även beslutat att inleda en bredare tillsyn som omfattar andra polismyndigheter än Skåne.

Polisens arbete

Skånepolisen har nu börjat hantera förfrågningar från enskilda som vill veta om de finns med i det aktuella registret. Den som vill veta om den finns i registret kan skicka en skriftlig förfrågan, antingen via vanligt brev eller via e-post, eller ringa till Polisen. Förfrågan kommer att diarieföras. Därefter kommer en sekretessprövning att genomföras. I sekretessprövningen ingår att ta reda på om den enskilde finns i registret men också om det är möjligt att lämna ut den uppgiften. En enskild kan ha rätt att få felaktiga uppgifter rättade, blockerade eller utplånade. Kontaktuppgifter finns på Polisens webbplats: http://www.polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Skane/juli-sept/Begara-ut-uppgifter-om-dig-sjalv/

Rikspolischefen har bland annat gett länspolismästarna ute i landet i uppdrag att föra dialog med romska företrädare. Polismyndigheten i bland annat Uppsala, Västra Götaland och Norrbotten har hittills genomfört möten med romer.

Justitiekanslerns roll (JK)

Om behandlingen av personuppgifter strider mot lagen och orsakar skada för den registrerade, har den enskilde rätt till skadestånd. Den som vill få ett sådant ärende prövat kan i första hand vända sig till Justitiekanslern.

Integrationsministerns och justitieministerns möte med romska företrädare

Den 30 september anordnades ett möte mellan integrationsminister Erik Ullenhag och justitieminister Beatrice Ask och ett 30-tal romska företrädare. De romska deltagarna berättade bland annat om hur det som har hänt har skadat romernas förtroende för samhället. De ställde bl.a. krav på att en oberoende granskningskommission eller utredning bör inrättas för att undersöka det som har hänt och om det finns andra register med romer hos statliga myndigheter. De framförde även att många romer är rädda för att ta kontakt med polisen för att få information om de finns med i registret eller inte. Beatrice Ask betonade att register upprättade med utgångspunkt från personers etniska tillhörighet är olagligt. Hon berättade om myndigheternas arbete med att undersöka vad som har hänt och förklarade att pågående utredningar måste bli klara innan regeringen kan vidta eventuella åtgärder. Erik Ullenhag såg det som positivt att politiker i Sverige så tydligt har tagit avstånd från det som har hänt. Han betonade också hur viktigt det är att vårda förtroendet mellan regeringen och den romska gruppen framöver för att kunna uppnå målet om romsk inkludering.

Diskussion i Europaparlamentet

Mot bakgrund av uppgifterna om den svenska Polisens registrering av romer anordnade Europaparlamentet en debatt den 9 oktober. Mötet kom att handla om diskriminering av romer inom EU i allmänhet. Under mötet påminde bl.a. kommissionär Vivianne Reding att romer är EU-medborgare och inte immigranter och att de därför lyder under samma regler och lagar vad gäller anti-diskriminering och fri rörlighet som övriga EU-medborgare. Medlemmar i parlamentet talade bl.a. om EU-kommissionens viktiga roll när det gäller att se till att lokala, regionala och nationella myndigheter säkerställer att medlemsstaternas nationella strategier för romsk integrering fungerar. Du kan se debatten här på Europaparlamentets webbplats: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1381324002656

Utfrågningar i Riksdagen

Den 15 oktober utfrågades justitieministern och rikspolischefen Bengt Svenson i Justitieutskottet. De fick bland annat frågor om hur Polisen har gått vidare i sitt arbete med att säkerställa att inga olagliga register förs och vilket värdegrundsarbete som genomförs. Vid mötet diskuterades även frågan om hur man kan lösa förfrågningar från enskilda som undrar om de förekommer i register men är rädda för att kontakta Polisen.

Den 24 oktober kl 09.00-12.00 deltar integrationsminister Erik Ullenhag och justitieminister Beatrice Ask i en öppen utfrågning om romers situation i Sverige. Utfrågningen anordnas av Riksdagens konstitutionsutskott. Även rikspolischefen Bengt Svenson, Länsstyrelsen i Stockholms län, och flera romska företrädare kommer att delta vid mötet. Utfrågningen kommer att direktsändas i SVT2. Mer information finns här på Riksdagens webbplats: http://www.riksdagen.se/sv/Start/Kalendern/?icalid=72047#72047

Regeringen fortsätter att följa myndigheternas arbete och tar ställning till eventuellt nya åtgärder när mer fakta tagits fram.

———————————————————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s