Information om regeringens arbete med romsk inkludering

Här är en sammanfattning av regeringens och Regeringskansliets arbete med romsk inkludering under perioden september-november 2013.

Fördjupat arbete för jämställdhet mellan romska kvinnor och män

Regeringen går vidare i arbetet med att genomföra strategin för romsk inkludering och har därför gett Länsstyrelsen i Stockholm ett uppdrag om jämställdhet. Länsstyrelsen ska i nära dialog med romska kvinnor och män genomföra ett arbete för att få mer kunskap om frågor som är viktiga för jämställdheten mellan romska män och kvinnor samt flickor och pojkar. Arbetet bör identifiera skillnader i förutsättningarna för inkludering i samhället mellan romska kvinnor och män samt flickor och pojkar. Dessutom bör kunskaper och erfarenheter från tidigare jämställdhetsinsatser och studier genomförda av romska organisationer, myndigheter och forskare tas till vara.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/17988/a/227894

Skolverket tar fram läromedel om romsk kultur, språk, religion och historia

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram och sprida ett kompletterande läromedel för grundskolan om romsk kultur, språk, religion och historia. Av läroplanen för grundskolan framgår att skolan ska ge alla elever undervisning om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Skolverket har konstaterat att det saknas läromedel som behandlar framför allt romernas situation och det behövs därför kompletterande läromedel.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/17591/a/222224

Fler brobyggare i arbetet med romsk inkludering

Regeringen satsar ytterligare fem miljoner kronor per år 2014 och 2015 för att utveckla insatserna med så kallade brobyggare i arbetet för romsk inkludering. En brobyggare är en person med romsk språk- och kulturkompetens som fungerar som en länk mellan enskilda och offentlig verksamhet. Idag har brobyggare främst prövats i skolan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten har på kort tid visat på bra och konkreta resultat. Regeringen vill därför fortsätta och utvidga insatsen till att även inkludera andra samhällsområden.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/17592/a/223077

Satsning på att förbättra romska kvinnors möjlighet till egen försörjning och utbildning

Regeringen har gett Folkbildningsrådet en miljon kronor att fördela till folkhögskolors och studieförbunds arbete med att ge romska kvinnor en bättre möjlighet till egen försörjning eller vidareutbildning. Insatsen ska genomföras efter dialog med romska representanter och koncentreras till ett fåtal projekt som har goda förutsättningar att nå målgruppen.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/17592/a/223171

Samråd om politiken för nationella minoriteter

Den 13 november träffade integrationsminister Erik Ullenhag företrädare från romska riksförbund för ordinarie samråd om politiken för nationella minoriteter. Sedan 2005 träffar den minister som är ansvarig för frågor om nationella minoriteter årligen representanter för romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Vid mötet diskuterades bl.a. insatser inom skolan, exempelvis behovet av läromedel om romer och av modersmålslärare. Man pratade också om behovet av insatser mot antiziganism och om brobyggarverksamhet i arbetet för romsk inkludering.

Övrig information

Europeiskt nätverk för romska kvinnor

Vid den fjärde internationella konferensen för romska kvinnor i Helsingfors den 17-18 september lanserades ett europeiskt nätverk för romska kvinnor. Nätverket kallas the Romani Women Policy and Empowerment Network Initiative eller “Phenjalipe”, och är ett informellt nätverk med runt 70 romska kvinnoaktivister och organisationer. Nätverket arbetar för att lyfta fram romska kvinnor på den politiska agendan och för att stärka arbetet på lokal nivå.

Kontakta nätverkets stödgrupp via e-post: phenjalipe@gmail.com för att få en blankett att fylla i om du vill gå med i nätverket. Senast den 15 december vill de ha din intresseanmälan.

————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s