Majgull Axelssons uttalande om Resandefolket och hennes ursäkt

Majgull Axelsson uttalar sig i radio om resandefolket

I SVT-intervjun den 9 april sa Majgull Axelsson att resandefolket är ”utstötta som kom från det gamla bondesamhället och drivits att nomadisera”.

Det uttalandet fick kritik av föreningen RUNG, en förening för unga resande. Uttalandet befäster gamla fördomar och innebär att resandefolket klassas som en socioekonomisk grupp och inte som en etnisk grupp enligt RUNG.

Lyssna och läs hela intervjun här http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=5842987

RUNG skrev ett mail den 9 april till Majgull Axelssons bokförlag om hennes uttalande om Resandefolket

Hej

Jag heter Britt-Inger Lundqvist och satte nästan kaffet i halsen i morse när Majgull satt i tvsoffan och sa att “de resande är utstötta som kom från det gamla bondesamhället och drivits att nomadisera”

Resandefolket är den största gruppen i minoriteten romer. Hennes uttalande skicka mig 20 år tillbaka i tiden om inte längre.

Vi är många inom resandegruppen som jobbar med att synliggöra vår grupp. Att Majgull som är en offentlig person sitter och säger att vi är en socioekonomisk grupp är att osynliggöra oss och degradera oss till något som vi inte är. För mig personligen blev det en tråkig morgon då jag beundrar Majgulls skrivande och var så glad att hon valt att skriva om romerna.

Det är dessutom många som har hört av sig till mig och varit upprörda över att bli kallade för en socioekonomisk grupp när vi är en etnisk grupp. Flera med mig trodde att hennes bok skulle sätta fokus på minoriteten romer som det blir nu så utesluter hon den största gruppen i minoriteten.

Så jag skulle vara tacksam om ni upplyser henne om att hon har fel och att hennes uttalande bevarar gamla fördomar, som det finns bevis för att de är fel.

———————————————————————–

I går den 16 april svarade Majgull på mailet;

Tusen tack för ditt mail, som jag dessvärre fick först idag. Det var synd att jag inte hittade din hemsida när jag var ute och letade på nätet under arbetet med min bok. Jag växte ju upp i Nässjö under 50- och 60-talet och såg en hel del av den diskriminering som resandegruppen utsattes för, inte minst i skolorna där barnen många gånger hade ett helsicke. På den tiden och i den staden ansåg många att resande var en etnisk grupp med släktskap med romerna, men som tonåring lyssnade jag på ett föredrag av en journalist från Jönköping som betonade att så var det minsann inte. I stället, sa han, var det just en grupp som hade stötts ut ur det svenska bondesamhället. Man hade dessutom gjort en undersökning i Jönköping som visade att “tattarna” var minst lika blåögda och blonda som vi andra. Det där har jag trott på sedan dess – faktiskt ända tills jag fick ditt mail och kollade upp din hemsida. Jag beklagar verkligen om det innebär att jag har spridit gamla fördomar. Dock: i boken som jag har skrivit finns det inte ett ord om resandegruppens ursprung, men desto mer om den ytterst orättvisa behandling de utsattes för. Jag skulle mycket gärna vilja läsa dina etnografiska uppsatser om resandefolkets historia och få ordning på det hela. Ska vi byta? Dvs du får min bok och jag får dina uppsatser? F ö lovar jag att aldrig mer sprida den där tanken att resandefolket är en socioekonomisk grupp och inte en etnisk.
Allt gott
Majgull

————————————————————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser

Kulturrådets nationella minoritets referensgrupps funktion

Det har varit mycket diskussion om vad de olika referensgrupperna gör. RUNG skickade mail till Kulturrådet och Arbetsmarknadsdepartementet.

Kulturrådets svar kom snabbt, återkommer också när Arbetsmarknadsdepartementets svar kommer

Kulturrådet har flera olika referens- (som föreslår beslut) och arbetsgrupper (som fattar beslut) till hjälp för att besluta om bidrag. Ledamöterna i dessa grupper utses av Kulturrådets styrelse på två år, med möjlighet till två års förlängning:
http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/Organisation/Referensgrupper/
http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/Organisation/Arbetsgrupper/

Referensgruppen för nationella minoriteters kulturs http://www.kulturradet.se/sv/Om-kulturradet/Organisation/Referensgrupper/Referensgruppen-for-nationella-minoriteters-kultur-och-litteratur/ uppdrag är att bistå Kulturrådet i bedömningen av ansökningar om projekt- och verksamhetsstöd till nationella minoriteters kulturverksamhet http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/Nationella-minoriteters-kulturverksamhet/ samt ansökningar om stöd till planerad utgivning av nationella minoriteters litteratur http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/litteratur/Stod-till-planerad-utgivning/ . Ledamöterna sitter inte i grupperna i egenskap av representant för ngn organisation eller grupp, utan för sin kunskap i frågorna.

Helt nyligen fattade Kulturrådets generaldirektör beslut om projektstöd och stöd till planerad utgivning med stöd av gruppens förslag (se bilagor).

Tidigare har gruppen lämnat förslag om verksamhetsstöd http://www.kulturradet.se/sv/nyheter/2014/Kulturradet-hojer-stodet-till-nationella-minoriteters-kultur/ , det beslutet fattades av Kulturrådets generaldirektör i januari.

Kulturrådet håller också såväl formella som informella samråd med organisationer och företrädare för nationella minoriteter. Vi planerar ett formellt samråd till tidig höst och är ni intresserade är ni mycket välkomna att delta. Skulle ni vilja träffa mig för ett mer informellt möte innan dess säg gärna till. Tanken med sådana samråd är ju just att vi ska kunna förbättra vår verksamhet (exempelvis brister ni ser i referensgruppens sammansättning) efter gruppernas behov.

På återhörande och glad påsk/chag sameach!

Med vänlig hälsning, Mårten

Mårten Lempert

Avdelningen för konst och kultur
Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm
Besök: Borgvägen 1–5
Tel: 08 519 264 1408 519 264 14 Fax: 08 519 264 99
http://www.kulturradet.se

——————————————————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

 

 

 

Majgull Axelssons uttalande om Resandefolket och hennes ursäkt

RUNG skrev ett mail den 9 april till Majgull Axelssons bokförlag om hennes uttalande om Resandefolket

Hej

Jag heter Britt-Inger Lundqvist och satte nästan kaffet i halsen i morse när Majgull satt i tvsoffan och sa att “de resande är utstötta som kom från det gamla bondesamhället och drivits att nomadisera”

Resandefolket är den största gruppen i minoriteten romer. Hennes uttalande skicka mig 20 år tillbaka i tiden om inte längre.

Vi är många inom resandegruppen som jobbar med att synliggöra vår grupp. Att Majgull som är en offentlig person sitter och säger att vi är en socioekonomisk grupp är att osynliggöra oss och degradera oss till något som vi inte är. För mig personligen blev det en tråkig morgon då jag beundrar Majgulls skrivande och var så glad att hon valt att skriva om romerna.

Det är dessutom många som har hört av sig till mig och varit upprörda över att bli kallade för en socioekonomisk grupp när vi är en etnisk grupp. Flera med mig trodde att hennes bok skulle sätta fokus på minoriteten romer som det blir nu så utesluter hon den största gruppen i minoriteten.

Så jag skulle vara tacksam om ni upplyser henne om att hon har fel och att hennes uttalande bevarar gamla fördomar, som det finns bevis för att de är fel.

———————————————————————–

I går den 16 april svarade Majgull på mailet;

Tusen tack för ditt mail, som jag dessvärre fick först idag. Det var synd att jag inte hittade din hemsida när jag var ute och letade på nätet under arbetet med min bok. Jag växte ju upp i Nässjö under 50- och 60-talet och såg en hel del av den diskriminering som resandegruppen utsattes för, inte minst i skolorna där barnen många gånger hade ett helsicke. På den tiden och i den staden ansåg många att resande var en etnisk grupp med släktskap med romerna, men som tonåring lyssnade jag på ett föredrag av en journalist från Jönköping som betonade att så var det minsann inte. I stället, sa han, var det just en grupp som hade stötts ut ur det svenska bondesamhället. Man hade dessutom gjort en undersökning i Jönköping som visade att “tattarna” var minst lika blåögda och blonda som vi andra. Det där har jag trott på sedan dess – faktiskt ända tills jag fick ditt mail och kollade upp din hemsida. Jag beklagar verkligen om det innebär att jag har spridit gamla fördomar. Dock: i boken som jag har skrivit finns det inte ett ord om resandegruppens ursprung, men desto mer om den ytterst orättvisa behandling de utsattes för. Jag skulle mycket gärna vilja läsa dina etnografiska uppsatser om resandefolkets historia och få ordning på det hela. Ska vi byta? Dvs du får min bok och jag får dina uppsatser? F ö lovar jag att aldrig mer sprida den där tanken att resandefolket är en socioekonomisk grupp och inte en etnisk.
Allt gott
Majgull

————————————————————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Information om regeringens arbete med romsk inkludering

Här är en sammanfattning av regeringens och Regeringskansliets arbete med romsk inkludering under perioden januari-april 2014. Sprid gärna informationen vidare till den du tror kan vara intresserad. Vill du inte fortsätta få liknande information kan du meddela oss genom att svara på det här mejlet och skriva ”nej tack” i ämnesraden.

Romernas nationaldag 8 april
Integrationsminister Erik Ullenhag skickar en hälsning på romernas nationaldag.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/17342/a/237948

Utbildning av brobyggare inom social omsorg och hälsa
Den 27 mars gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att se till att lämplig uppdragsutbildning tas fram för att 2014-2015 utbilda personer med romsk språk- och kulturkompetens. Syftet är att från och med hösten 2014 utbilda 15 brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens som anställs för arbete inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården. Brobyggarna kan till exempel fungera som resursperson/kulturtolkare för personal i verksamheten eller informera den romska gruppen om socialtjänstens eller hälso- och sjukvårdens arbete. Samtliga kommuner och landsting har nu möjlighet att ansöka om ersättning för deltagarna i utbildningen motsvarande en halvtidslön under studietiden. Socialstyrelsen fick även i uppdrag att ta fram och sprida ett utbildningsmaterial riktat till personal inom socialtjänsten som stöd i bemötande, med särskilt fokus på den romska gruppen.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/17342/a/237938

Vitbok om övergrepp och kränkningar
Den 25 april presenterades en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet vid en ceremoni i Stockholm. Vitboken ska ge ett erkännande till offren och deras anhöriga, bidra till att öka kunskapen om antiziganismen och öka förståelsen för den romska minoritetens situation. Den är en viktig del i arbetet med att förbättra romers levnadsförhållanden och att motverka den diskriminering som drabbar romer i dag.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/17342/a/237016

Regeringen tillsätter en kommission mot antiziganism
Regeringen har tillsatt en kommission mot antiziganism. Kommissionen ska komplettera och förstärka samhällets insatser mot antiziganism och bidra till arbetet med att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt. Thomas Hammarberg kommer att leda kommissionens arbete.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/18158/a/237168

Läromedel om romsk kultur, språk, religion och historia tas fram
Regeringen har tidigare gett Skolverket i uppdrag att ta fram och sprida ett kompletterande läromedel för grundskolan om romsk kultur, språk, religion och historia. Materialet ska främst riktas till lärare i årskurs 7-9 och innehålla faktadelar, förslag på lektionsupplägg och enskilda övningar. Nu finns materialet tillgängligt på Skolverkets webbplats.

Läs mer >> http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nationella-minoriteter/romer/om-romer-1.213643

Roma Summit
Den 4 april genomförde EU-kommissionen det tredje högnivåmötet om arbetet för romer i Bryssel. Syftet var att lyfta fram frågan om romsk inkludering på den politiska agendan och följa upp arbetet med romsk inkludering i EU:s medlemsländer. Från Sverige deltog Jan-Ove Jerrestål, statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet.

Läs mer >> http://ec.europa.eu/justice/events/roma-summit-2014/index_en.htm

Faktablad om strategin för romsk inkludering
Nu finns ett uppdaterat faktablad om strategin för romsk inkludering.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/15538/a/187042

————————————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/
Twitter: https://twitter.com/Resandefolk
Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

För resandefolket kan vitboken bli spiken i kistan.

Det händer mycket i föreningen just nu, det mailas till Jönköpings kommun och det mailas till -Erik Ullenhag dessutom så har den här debattartikeln kommit i Aftonbladet idag.

Erkänn oss resande som ett eget folk ‪#‎aftonbladet‬ http://www.aftonbladet.se/debatt/article18667504.ab

”För nästan två veckor sen presenterades vitboken om hur romer och resande har behandlats av svenska myndigheter under de senaste hundra åren.
Romsk kultur framfördes på romani chib, romernas språk. Ledande romer talade om en nystart.
Men relevanta företrädare för landets över 50 000 resande saknades i stort. Vi valde att inte delta. Detta då vi inte ville delta i en ceremoni som inte erkänner oss som ett eget folk. Hade vi deltagit hade vi legitimerat integrationsminister Erik Ullenhags inställning att resande är romer, trots att vi har ett eget språk, en egen kultur, en egen historia och trots att vi själva inte definierar oss som romer.
Genom denna inställning fortsätter Erik Ullenhag svensk överhets övergrepp på oss som minoritet. Han förnekar vår existens.”

—————————————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Jönköpings överklagande till Polisen om Svenskarnas partis demonstration 1 maj.

Kurt skickade ett svar på mailet nedan

Hej och tack för ert svar ang, minnesmärket över tattar kravallerna
När jag läser det så kan jag förstå att man gav en plats som man blev tvungen att ta det eller inget alls verkar det som dom resande som var med tvingades ta detta beslut minnesmärket borde fått en mer uppmärksammad plats men jag förstår om staden har skam för sin historia här man vill helst glömma
mvh
Curt Magnusson

och fick detta svar

Hej Kurt!

Igår lämnade kommunfullmäktiges ordförande in ett överklagande till Polismyndigheten gällande tillståndet att låta Svenskarnas parti få demonstrationsrätt i central Jönköping den 1 maj.

Med vänlig hälsning

Mats

Kommunvägledare

Jönköpings kommun

Kontaktcenter

551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00036-10 50 00

kontaktcenter@jonkoping.se

————————————————————————————————————————

Tidigare inlägg

Curt har skrivit ett mail till Jönköpings kommun och funderat kring nazisterna somfår lov att demonstrera till 1 maj, samtidigt som ett monument över 2tattarkaravallerna” inte får stå på stadens torg.

Svar från Jönköpings kommun angående, mitt mail om att man tillåter nazister demonstrera men har ingen framträdande plats för minnesmärket om ”tattarkravallerna.”

Bästa Curt Magnusson,
Tack för ert e-post. Vi tar med tacksamhet emot åsikter som kan hjälpa oss att utveckla Jönköping tillsammans.
Berörande placeringen av minnesmärket för resandefolket har vi försökt hitta en så värdig placering som möjligt som samtidigt har en koppling till de historiska händelserna 1948. Ett av de föreslagna allternativen var Hovrättstorget. När det inte visade sig vara möjligt godkände arbetsgruppen för minnesmärket en placering så nära Hovrättstorget som möjligt. Placeringen blev då på Kanalgatan, bara ett tiotal meter från Hovrättstorget. Minnesmärket är dock inte planerat att placeras på en parkeringsplats som ni befarar, men det är sant att det finns parkeringsplatser i närheten.
Arbetsgruppen för minnesmärket bestod av två representanter för resandefolket, en historiskt sakkunnig från Lunds universitet, två lokala politiska beslutsfattare samt en tjänsteman från kulturförvaltningen.
I och med att det inte är kulturförvaltningen som beviljar tillstånd för demonstrationer kan vi inte uttala oss om hur eller var en politisk gruppering får demonstrera. Den myndigheten som beviljar tillstånd för demonstrationer är polismyndigheterna. Har ni några synpunkter eller frågor berörande ett beslut att bevilja tillstånd till demonstration ber vi er vänligen ta kontakt med de polismyndigheterna.
Med vänlig hälsning,
Ella Fronczak Kari Ruokola
Kulturchef Kulturutvecklare
Kultur Jönköpings kommun Kultur Jönköpings kommun
Tel: 036 – 10 66 97036 – 10 66 97 Tel: 036 – 10 25 99036 – 10 25 99
E-post: ella.fronczak@jonkoping.se E-post: kari.ruokola@jonkoping.se

————————————————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/
Twitter: https://twitter.com/Resandefolk
Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

En protest till Jönköpings kommun har fått svar

Curt har skrivit ett mail till Jönköpings kommun och funderat kring nazisterna somfår lov att demonstrera till 1 maj, samtidigt som ett monument över 2tattarkaravallerna” inte får stå på stadens torg.

Svar från Jönköpings kommun angående, mitt mail om att man tillåter nazister demonstrera men har ingen framträdande plats för minnesmärket om ”tattarkravallerna.”

Bästa Curt Magnusson,
Tack för ert e-post. Vi tar med tacksamhet emot åsikter som kan hjälpa oss att utveckla Jönköping tillsammans.
Berörande placeringen av minnesmärket för resandefolket har vi försökt hitta en så värdig placering som möjligt som samtidigt har en koppling till de historiska händelserna 1948. Ett av de föreslagna allternativen var Hovrättstorget. När det inte visade sig vara möjligt godkände arbetsgruppen för minnesmärket en placering så nära Hovrättstorget som möjligt. Placeringen blev då på Kanalgatan, bara ett tiotal meter från Hovrättstorget. Minnesmärket är dock inte planerat att placeras på en parkeringsplats som ni befarar, men det är sant att det finns parkeringsplatser i närheten.
Arbetsgruppen för minnesmärket bestod av två representanter för resandefolket, en historiskt sakkunnig från Lunds universitet, två lokala politiska beslutsfattare samt en tjänsteman från kulturförvaltningen.
I och med att det inte är kulturförvaltningen som beviljar tillstånd för demonstrationer kan vi inte uttala oss om hur eller var en politisk gruppering får demonstrera. Den myndigheten som beviljar tillstånd för demonstrationer är polismyndigheterna. Har ni några synpunkter eller frågor berörande ett beslut att bevilja tillstånd till demonstration ber vi er vänligen ta kontakt med de polismyndigheterna.
Med vänlig hälsning,
Ella Fronczak Kari Ruokola
Kulturchef Kulturutvecklare
Kultur Jönköpings kommun Kultur Jönköpings kommun
Tel: 036 – 10 66 97036 – 10 66 97 Tel: 036 – 10 25 99036 – 10 25 99
E-post: ella.fronczak@jonkoping.se E-post: kari.ruokola@jonkoping.se

————————————————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/
Twitter: https://twitter.com/Resandefolk
Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk