Information om regeringens arbete med romsk inkludering

Här är en sammanfattning av regeringens och Regeringskansliets arbete med romsk inkludering under perioden januari-april 2014. Sprid gärna informationen vidare till den du tror kan vara intresserad. Vill du inte fortsätta få liknande information kan du meddela oss genom att svara på det här mejlet och skriva ”nej tack” i ämnesraden.

Romernas nationaldag 8 april
Integrationsminister Erik Ullenhag skickar en hälsning på romernas nationaldag.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/17342/a/237948

Utbildning av brobyggare inom social omsorg och hälsa
Den 27 mars gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen att se till att lämplig uppdragsutbildning tas fram för att 2014-2015 utbilda personer med romsk språk- och kulturkompetens. Syftet är att från och med hösten 2014 utbilda 15 brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens som anställs för arbete inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvården. Brobyggarna kan till exempel fungera som resursperson/kulturtolkare för personal i verksamheten eller informera den romska gruppen om socialtjänstens eller hälso- och sjukvårdens arbete. Samtliga kommuner och landsting har nu möjlighet att ansöka om ersättning för deltagarna i utbildningen motsvarande en halvtidslön under studietiden. Socialstyrelsen fick även i uppdrag att ta fram och sprida ett utbildningsmaterial riktat till personal inom socialtjänsten som stöd i bemötande, med särskilt fokus på den romska gruppen.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/17342/a/237938

Vitbok om övergrepp och kränkningar
Den 25 april presenterades en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet vid en ceremoni i Stockholm. Vitboken ska ge ett erkännande till offren och deras anhöriga, bidra till att öka kunskapen om antiziganismen och öka förståelsen för den romska minoritetens situation. Den är en viktig del i arbetet med att förbättra romers levnadsförhållanden och att motverka den diskriminering som drabbar romer i dag.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/17342/a/237016

Regeringen tillsätter en kommission mot antiziganism
Regeringen har tillsatt en kommission mot antiziganism. Kommissionen ska komplettera och förstärka samhällets insatser mot antiziganism och bidra till arbetet med att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt. Thomas Hammarberg kommer att leda kommissionens arbete.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/18158/a/237168

Läromedel om romsk kultur, språk, religion och historia tas fram
Regeringen har tidigare gett Skolverket i uppdrag att ta fram och sprida ett kompletterande läromedel för grundskolan om romsk kultur, språk, religion och historia. Materialet ska främst riktas till lärare i årskurs 7-9 och innehålla faktadelar, förslag på lektionsupplägg och enskilda övningar. Nu finns materialet tillgängligt på Skolverkets webbplats.

Läs mer >> http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nationella-minoriteter/romer/om-romer-1.213643

Roma Summit
Den 4 april genomförde EU-kommissionen det tredje högnivåmötet om arbetet för romer i Bryssel. Syftet var att lyfta fram frågan om romsk inkludering på den politiska agendan och följa upp arbetet med romsk inkludering i EU:s medlemsländer. Från Sverige deltog Jan-Ove Jerrestål, statssekreterare vid Arbetsmarknadsdepartementet.

Läs mer >> http://ec.europa.eu/justice/events/roma-summit-2014/index_en.htm

Faktablad om strategin för romsk inkludering
Nu finns ett uppdaterat faktablad om strategin för romsk inkludering.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/15538/a/187042

————————————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/
Twitter: https://twitter.com/Resandefolk
Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s