RUNGs årsmöte

Föreningen RUNG
Årsmötesprotokoll
2015-03-22
§ 1 Mötets öppnande
Linda Lundqvist öppnade det stadgeenliga årsmötet med Föreningen RUNG klockan 13.00 den 22/3-2015 i Carolii församlings församlingshem, Borås.
§ 2 Val av mötesordförande
Linda Lundqvist valdes till mötets ordförande
§ 3 Val av protokollförare
Gini Molin valdes till mötets protokollförare
§ 4 Val av justerare som tillsammans med ordföranden och sekreteraren ska justera protokollet

Mötet valde Britt-Inger Lundqvist
§ 5 Val av rösträknare

Till rösträknare för mötet valdes Åsa Trollälven

§ 6 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet anses vara stadgeenligt utlyst.
§ 7 Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen
§ 8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Se årsberättelse, separat dokument

§ 9 Framläggande av revisorernas berättelse

Mötet godkänner revisorernas berättelse

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Styrelsen föreslår en stadgeändring gällande medlemskap: Ett betalande medlemskap krävs vid inträde i föreningen. Därefter måste man ha betalat sin avgift för att rösta I medlems-, och årsmötet.
Mötet antog detta förslag med röstsiffrorna 10 för förslaget och 3 mot förslaget.
§ 12 Val av ordförande
Mötet valde Linda Lundqvist till ordförande
§ 13 Val av kassör
Till kassör valde mötet Kurt Magnusson
§ 14 Val av övriga ledamöter
Mötet valde:
Curre Johansson till viceordförande
Marita Martinell till ledamot
Suss Mårtensson till ledamot
§ 15 Val av revisorer
Mötet valde Liisa Lundqvist och Markus Samanni
§ 16 Val av valberedning
Mötet valde
Jimmy Karlsson och Tomas Larsson
§ 17 Mötets avslutande
Linda Lundqvist avslutade mötet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s