Resandeföreningar organiserar sig

Tillsammans  är vackert och starkt!

Featured image

EXTRA!

Under tre dagar har majoriteten av Sveriges resandeföreningar konfererat och hållit utbildning i Helsingborg. Fokus på utbildningen har varit hur vi som etnisk minoritet inom den nationella minoriteten romer ska ta tillvara på och utveckla våra rättigheter.Fokus under konferensen har bland annat varit på att ge en inblick i situationen för vårt modersmål, svensk romani. Även historiska och kulturella aspekter diskuterades.

Det kanske mest viktiga den här helgen har varit en helt annan sak. Den här helgen är på många sätt historisk för resandemanusch i Sverige. För första gången någonsin har resande själva tagit steg mot enighet. Flera resandeföreningar från Umeå i norr till Malmö i söder har tagit ett första kliv och grundat en riksorganisation tillsammans.

Det uttalade syftet är att verka som ett rikstäckande råd och ta tillvara på resande- och sintimanusch rättigheter och fortsatta språkliga- och kulturella utveckling. Men också att kräva ansvar och rättvisa för de brott som har begåtts mot resandemanusch.

Linda Lundqvist ordförande för RUNG kommenterar: ”Det här är verkligen historiskt. Att se människor från olika stammar och föreningar komma samman och enas över dessa minst sagt viktiga frågor kommer att göra skillnad. Självklart är RUNG en del av denna positiva utveckling.

Även föreningen Dik Manusch Vänner som är en stödförening till den ideella tidskriften, Dik Manusch stödjer utvecklingen. Dik Manusch har sedan start haft ett starkt resandefokus. Tidningen är dessutom en del av den sociala kampen mot romskt utanförskap oavsett romsk tillhörighet vilket medför att föreningens syfte blir än mer aktuellt genom att stödja enigheten mellan resandeföreningar runt om i landet.

Sveriges samtliga kända resandeföreningar var inbjudna till mötet.

Mer info kommer inom de närmaste dagarna.

RUNG – Kim Fredriksson

 ————————————————————-

EXTRA!

For three days, the majority of Sweden’s roma travellers/sintimanusch organizations conferring and getting educated in Helsingborg Sweden. Focus on has been how we as an ethnic minority within the national Roma minority in Sweden will take advantage of and develop our minority- and human rights.
Another focus on the conference have been on the situation of our native language, Swedish Romani. Even historical and cultural aspects were discussed.

Perhaps the most important thing this weekend has been a totally different kind of thing. This weekend is in many ways historic for roma travellers/sinti manusch (resandemanusch in swedish) in Sweden. For the first time ever, travelers themselves have taken the first steps toward unity within our people. Several organizations from all over Sweden and over tribes have taken the first step and founded a national organization together.

The stated purpose is to act as a nationwide council and work for roma travellers/sintimanusch minority rights and future language – and cultural development for our people. But also to demand justice for the crimes committed against our people by the Swedish state.

Linda Lundqvist, chairman of RUNG: ”This is truly historic for Sweden. Seeing people from different tribes and organizations come together and unify on these important questions will make a difference. Obviously RUNG is a part of this and we find it wery positive.

Even the magazine Dik Manusch Friends, a support group for the nonprofit magazine, Dik Manusch, supports the development in the roma traveller/sinti manusch community. Dik Manusch has since the beginning had a strong focus on roma travellers. The magazine is also part of the social struggle against Roma exclusion regardless of Romany origin which means that the purpose of the association becomes even more relevant in supporting the unity between roma travellers/sintimanusch in Sweden.

More information will come in a couple of days.
RUNG – Kim Fredriksson

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s