Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

Gå in här och fyll i enkäten

Detta är en enkät från Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02) som har gjorts i samverkan med Svenska kyrkans flerspråkiga arbete, Romska Ungdomsförbundet och Föreningen RUNG – Resandefolket. Den här enkäten kan du också ha fått genom en annan förening för romer eller resande som du är medlem i.

Regeringen har i september 2016 tillsatt en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Med utgångspunkt i översynen ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Denna enkät går ut till romer och resande i landets kommuner i syfte att ge utredaren underlag att bedöma, hur de själva ser på hur minoritetslagens rättigheter tillgodoses i deras kommun.

Du svarar bara på de frågor du själv vill svara på.
Dina svar på denna enkät är anonyma.

Svaren ska vara inne SENAST 10 februari 2017.

/Lennart Rohdin, särskild utredare om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

Annonser

2 thoughts on “Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)

  1. Lägg märke till hur enkäten är utformad i förhållande till oss resande och romer. Allt handlar om att omvandla den nya minoritets- och språklagen till nån slags invandrarfråga där man nogsamt undviker frågor om exempelvis revitalisering, som ju berör majoriteten av minoriteten romer. Istället väljer man att fokusera på rätt till sitt språk i kontakter med myndigheter m.m som ju är ett behov som en mycket, mycket liten del av minoriteten romer är i behov av. De allra flesta av oss talar och förstår utmärkt svenska.
    Det är detta som är orsaken till att vi fått status som minoritet, att staten Sverige undertecknat EU,s ramkonvention eftersom man menar att vi har lång historia i landet och därmed är en del av det som med tiden blivit det land vi är idag. Därför har Sverige tagit på sig ansvaret att hjälpa till att revitalisera och bevara vårt resandespråk, kaaleromernas språk och även de mer nykomna romernas språk. Men som sagt man försöker, ibland på grund av okunskap, på statlig och kommunal nivå ta sig runt detta genom att bara se detta som en vanlig invandrarfråga. Så om jag får önska mig något så är det att våra föreningar och organisationer och sällskap jobbade för denna vår rättighet.

    Bennie Åkerfeldt
    Resande, författare och folkbildare

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s