RUNGs årsmöte 2017

Föreningen RUNGs Årsmöte 2017-03-25

 • §1 Mötet öppnas
  Sittande ordförande öppnar mötet
 • §2 Val av mötesordförande
  Årsmötet valde Linda Lundqvist
 • §3 Val av protokollförare
  Årsmötet valde Britt-Inger Hedström Lundqvist
 • §4Val av justerare som tillsammans ordförande och sekreteraren ska justera protokollet
  Årsmöte valde Kurt Magnusson
 • §5Val av rösträknare
  Årsmötet valde Kim Fredriksson
 • §6 Föreningen är stadgeenligt utlyst
  Årsmötet svarade Ja
 • §7 Godkännande av dagordningen
  Årsmötet gör tillägget övriga frågor
 • §8 Årsredovisningen
  Årsmötet Godkände årsredovisningen
 • §9 Revisorernas berättelse
  Årsmötet Godkänd revisorernas berättelse
 • §10 Ansvarsfrihet
  Årsmötet beviljade sittande styrelse ansvarsfrihet
 • §11 Inkomna motioner
  Inga motioner
 • §12 Övriga frågor
  Förlag för att köpa in profilkläder. Kim Fredriksson tar på sig att ta in kostnadsförslag och logotyper för kläderna. Årsmötet godkänner förslaget
  Årsmötet godkänner att Jenny Gustavsson och Kim Fredriksson öppnar en lokalgrupp till RUNG i Göteborg
  Årsmötet godkänner att Romhjälpens 5000kr går till föreningen Choice for children därefter läggs
  Romhjälpen läggs på is.
 • §13 Val av ordförande
  Årsmötet väljer sittande ordförande Linda Lundqvist till ordförandeposten
 • §14 Val av kassör
  Årsmötet väljer sittande kassör Kurt Magnusson till fortsatt till kassör
 • §15 Val av övriga ledamöter + vice ordförande
  Årsmötet väljer Jenny Gustavsson till vice ordförande
 • §16 Val av revisorerna
  Årsmötet väljer Liisa Lundqvist till revisor
 • §17 Val av valberedning
  Årsmötet beslutar att styrelsen  ska vara valberedning
 • §18 Verksamhetsberättelsen
  Se bifogat dokument
 • §19 Möte avslutas

Ny styrelse

Ordförande Linda Lundqvist

Vice ordförande Jenny Gustavsson

Kassör Kurt Magnusson

Sekreterare Britt-Inger Hedström Lundqvist

Ledamöter:

Marita Martinelle

Tomas Larsson


Bifogat dokument Verksamhetsberättelse

RUNG representerar och finns/har funnits med under 2016 i bland annat dessa sammanhang:

 • Referensgrupp för Kommissionen mot antiziganism regeringskansliet
 • Arbetsgruppen ”Sekretariatet för romska frågor”
 • URs dialoggrupp för minoriteten romer/nationella minoriteter
 • Referensgrupp om ras-/etnisk profileringsstudie
 • URs tv-program där Kurt finns med i UR De nationella minoriteterna programmet heter ”Romernas historia”
 • RomArchive: Sweden Institutet för språk och folkminnen
 • Referensgrupp knuten till Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)
 • Olika dialogmöten rörande våra frågor i de olika kommuner som vi är representerade inom föreningen

RUNG ha också funnits med som aktiva representanter i:

 • Utställningen ”Vi är romer” i Borås
 • Skrivit i olika tidningar och varit aktiva i debatten rörande våra frågor
 • Gatutidningen Dik Manusch
 • Littfest
 • Romernas nationaldag
 • Förstudien angående nationellt demokrati- och migrationsmuseum
 • Västerbottens läns landsting samråd judar, romer och tornedalingar
 • Institutet för språk och folkminnens workshop i Uppsala “Romer och resande i det nordiska kulturarvet”
 • Dialogmöte romsk inkludering Umeå
 • Konferensen Utsatta EU-medborgare 2016
 • Olika projekt på Västerbottens Museum
 • Berättarfestivalen i Skellefteå
 • Avslutningen på vandringsutställningen om samtida och dåtida resandekonstnärer (Västerbotten)
 • Deltagit i Svenska kyrkans budkavle
 • Föreläsningar i olika skolor i landet
 • Föreläsningar i olika delar av landet
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s