En skojares betraktelse. Prästgården

800px-Prästgården_Jokkmokk
Jag hade köpt en gammal prästgård på 90-talet och hade precis flyttat in. När jag fick höra att det var ett möte i byn. Ortsborna hade träffats för att diskutera hur de skulle kunna bli av med »tattarna«.
Eftersom detta kom till min kännedom och det var mig och min familj det handlade om bestämde vi oss för att gå dit. Det var jag, mamma och Eldarn som styrde kosan mot mötet på Folkets hus. När vi kommer in är det ett fruktansvärt liv, folk diskuterade högljutt. I lokalen fanns vanligt folk, polisen, tullen, tv och reportrar. När vi klev in lade sig tystnaden. Någon frågade vad vi gjorde där och jag sa
– Är det mig ni ska diskutera om så måste jag få svara för mig.
Någon sa att de ville bli av med oss för att fastighetspriserna sjönk. Det var så mycket folk där inne att jag såg inte vem som sa det, jag bad då personen resa sig upp så skulle jag svara. Men det gjorde han inte utan svarade gömd bakom massan att det vågade
han inte för han var rädd för repressalier.
Vera 82 år gammal tar då till orda och säger att jag är inte rädd för repressalier. Sen säger hon att
– Jag är däremot rädd för att bli våldtagen på väg till kyrkan.
Jag svarar då att snälla Vera drömma får du göra i sängen, på väg till kyrkan är det bara ett önsketänkande. Ingen kommer att våldta dig. Halva Folkets hus brast nu ut i skratt över Veras påstående, det blev orimligt även för de mest upphetsade där inne.

 

Annonser

En skojares betraktelser. Silverkryckan

index
En resandeherre går in på en krog, sätter sig vid ett bord och gör en beställning. Han ser att någon har glömt en promenadkäpp, en grann sådan dessutom. Han tänker att det var väl synd och skam att en så snygg käpp ska vara utan ägare och förbarmar sig över
den.
Efter en stunds funderande och beundrande över käppen inser han att här finns det utsikter för en ny inkomstkälla. På käppens silverkrycka finns en gravyr, där står skrivet Greve Piper.
Mannen tänker att ett sådant märkvärdigt namn vet man aldrig när det kan komma till pass. Käppen blir hans nya följeslagare och tjänar honom väl. Den blir ett stöd på mer än ett sätt, han ser alltid till att den syns väl när han gör affärer och blir på så sätt ett slags legitimation i affärerna, med medföljande kredit.
Namnet som står skrivet i silver på hans käpp ökar hans trovärdighet inte bara i affärer utan även på nöjesfronten. När han besöker en krog, vilket händer regelbundet, lägger han käppen väl synlig på disken och kan festa hela natten utan att betala ett öre.
Om han någon gång fick stå till svars för sina tilltag förtäljer inte historien, men han fick heta Greve Piper till den dagen han dog.

MUCF söker minst fem personer ur det romska civila samhället till en kortare filminspelning.

 

MUCF söker minst fem personer ur det romska civila samhället till en kortare filminspelning.
Vi vill bland annat förtydliga hur vi kommer att behandla era personuppgifter. Läs mer i den uppdaterade bilagan.  Jag har även fetmarkerat tillägget nedan.
I bilagan kan du läsa mer om vad filmen ska innehålla och på vilket sätt vi kommer att använda den.

Så här gör du om du vill vara med i filmen

Skicka ett mail till Helena Lundgren (helena.lundgren@mucf.se) och ange följande:

 • Namn på dig som vill delta i filmen
 • Vilken romsk grupp du tillhör
 • Hur gammal du är
 • Könstillhörighet
 • Om du är tillgänglig för inspelning den 8 eller 14 november.
 • Skriv i mailet att ni samtycker till att MUCF får behandla era personuppgifter inom ramen för uppdraget. Det innebär att ni samtycker till att ovanstående uppgifter som ni lämnar får användas i urvalet. Ni samtycker också till att MUCF får sprida och använda filmen enligt uppdragsbeskrivningen. Uppgifterna om dig själv som du har lämnat kommer att gallras (det vill säga kastas bort) när filmen är klar.

Vi frågar om romsk grupp, ålder och könstillhörighet eftersom vi vill ha en bred representation bland de som syns i filmen.

Observera att MUCF är en statlig myndighet vilket innebär att de uppgifter som kommer in till myndigheten är allmänna och kan komma att lämnas ut om någon begär detta. Myndigheten gör dock en prövning vid varje begäran, om handlingen kan sekretessbeläggas (hållas hemlig). Det kan bara bli aktuellt om någon begär ut en handling innan dess att filmen är klar och myndigheten ännu inte har hunnit gallra (kasta) uppgifterna. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som myndigheten hanterar om dig och kräva att dessa tas bort om du inte vill att de ska vara kvar.

Med vänliga hälsningar Helena Lundgren

__________________

Helena Lundgren – handläggare/Desk Officer

Myndigheten för ungdoms-

och civilsamhällesfrågor

Swedish Agency for Youth and Civil Society

Medborgarplatsen 3, plan 11, Box 17 801, 118 94 STOCKHOLM

tfn +46 8-566 219 65 (00), fax +46(0)8-566 219 98

e-post: helena.lundgren@mucf.se

webbplats: www.mucf.se

Inbjudan till samråd i arbetet med en stärkt minoritetspolitik

logo-sv

Om romsk inkludering och nationella minoriteter i budgetpropositionen för 2018

I regeringens förslag till budget för 2018 står bl.a. att regeringen avser att förlänga stödet till kommuner för utvecklingsverksamhet avseende romsk inkludering och att fortsätta stödja brobyggarverksamheten och den nya utbildningsomgång som planeras för 2018. Regeringen kommer också att verka för att det romska civilsamhället och romska företrädare i övrigt, i synnerhet flickor och kvinnor, ska ges förutsättningar att både delta och utöva inflytande i arbetet med strategin för romsk inkludering och i samhället i stort.

Regeringen beräknar också att öka stödet till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kulturverksamhet med 10 miljoner kronor från och med 2018.  Att stärka, utveckla, synliggöra eller på annat sätt främja det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur möjliggör för dessa att själva kunna förmedla sin historia, sitt språk och sin identitet. Regeringen vill därför stärka Kulturrådets och Sametingets bidragsgivning, men även Svenska Filminstitutets främjande av tillgången till film för barn och unga på de nationella minoritetsspråken.

Läs mer här under länken ”Utgiftsområde 1 Rikets styrelse”: http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2017/09/prop.-2017181/

 

Kulturdepartementets öppna samråd

Kulturdepartementet bjuder in de nationella minoriteterna till tre öppna samråd om Regeringskansliets arbete med en stärkt minoritetspolitik. Samråden kommer att ske på tjänstemannanivå.

 

Inom Regeringskansliet pågår arbetet med en stärkt minoritetspolitik, bland annat för att omhänderta betänkandet i Utredningen om en stärkt minoritets­politik. Regeringskansliet genom­för tre samråd under oktober där det ges möjlighet att diskutera och lämna synpunkter inom ramen för arbetet.

En utgångspunkt för samtalet är betänkandet Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritets­politik (SOU 2017:60) som för närvarande bereds inom Regerings­kansliet. Utöver detta står det deltagarna fritt att framföra förslag samt att diskutera förutsättningar och behov inom minoritetspolitiken.

Samråden är öppna för alla som önskar delta, anmälan krävs dock. Vid platsbrist gäller principen om först till kvarn. Kulturdepartementet önskar varmt välkomna!

Observera att tiderna för alla tre samråd, och lokalen för samrådet i Malmö, har ändrats!

Samråd 1 i Malmö

Inbjudan: Länk till inbjudan
Tid: torsdagen den 19 oktober, kl. 17-18.30
Plats: Stadshuset, August Palms plats 1, Malmö.

Anmälan: senast måndagen den 16 oktober till ku.disk@regeringskansliet.se.

Samråd 2 i Eskilstuna

Inbjudan: Länk till inbjudan
Tid: måndagen den 23 oktober, kl.15.30-17.00
Plats: Fullmäktigesalen, Stadshuset, Fristadstorget, Eskilstuna
Anmälan: senast onsdagen den 18 oktober till ku.disk@regeringskansliet.se.

Samråd 3 i Kiruna

Inbjudan: Länk till inbjudan
Tid: onsdagen den 25 oktober, kl.15-16.30
Plats: Fullmäktigesalen, Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31, Kiruna
Anmälan: senast fredagen den 20 oktober till ku.disk@regeringskansliet.se.

RUNG vill att regeringen tillsätter en sanningskommission

Kan Norge skapa en sanningskommission så vore det väl skam om inte Sverige också kan göra det.

– Det kan inte stanna vid att en vitboken och tro att ska vara nöjda och glada. Brottet som skett är mycket större än så, säger Linda Lundqvist ordförande för RUNG.

I 500 år har folkgrupper i Sverige blivit utsatt för etnisk rensning, ”tattarinventeringar”, tvångssteriliseringar med direkt hänvisning till rasmässiga särdrag, tvångsomhändertagande och placeringar av barn förutom flera andra övergrepp. Dessa övergrepp är fortfarande ett öppet sår bland många resande. Det är uppenbart att Sverige i myndighetsbeslut, statliga utredningar, politiskt agerande och bemötande av resande och romer handlade om grupperna var oönskade i det svenska samhället.

Kurt Magnusson, RUNG, blev omhändertagen som fyraåring. Hans bild är klar:
Vi blev omhändertagna för att man skulle utrota vårt folk, vi blev omhändertagna för att vi var av en annan ”ras”, vi var ”tattare”. Vi resandebarn har inte fått någon som helst ursäkt för det man gjort mot oss och vårt folk, det finns inget om vår historia i läroböckerna. Vi resandebarn finns inte ens med i ”Vitboken” trots att man, genom att omhänderta oss, försökte utrota resandefolket. 

Myndigheterna tvångsplacerade resandefolkets barn på barnhem och i fosterhem, där förbjöds barnen att ta del av sin identitet som resande och prata sitt språk. Lagarna som skapades var till för att förhindra möjligheten till försörjning, till exempel förbud mot att förflytta sig längs vägarna utan försörjningsbevis, och förbud mot att vistas mer än några veckor på samma ort.

Efter århundraden av strukturell rasism, etnisk rensning och raslagar är det på tiden att Sverige tillsätter en oberoende sanningskommission för att göra upp med sina övergrepp på resande och romer. Om resande och romer som grupp ska kunna läka sina sår behövs en sanningskommission. 

En sanningskommission som bör bestå av representanter för samtliga riksdagspartier, utom SD, människorättsorganisationer, historiker, etnologer och andra sakkunniga. Men framförallt allt av representanter för resande och romer.

Resandefolkets historia är också en del av Sveriges historia. Men under den senare delen av 1900-talet har myndigheterna bedrivit en assimilationspolitik, som lett till att gruppen har förlorat sin kultur och sitt ursprungliga sätt att leva.

Enda sättet att komma till rätta med detta är att det tillsätts en sanningskommission som kan gå till botten med de övergrepp som myndigheter har gjort både på riks- och lokalplanet.

Forskarnätverket ”Romers och resandes historia iNorden”, menar att vitboken om statens förhållande till romer och resande, som regeringen presenterade, borde följts av sanningskommission. Även ”Delegationen för romska frågor” presenterade i sin utredning krav på en sanningskommission. Något som uteblivit.

Att det inte räcker med en vitbok, är vi många som anser. 

Vitboken är skriven av den stat som i över 500 år har bedrivit etnisk rensning på de grupper som boken handlar om. Sverige skapade världens första rasbiologiska institut 1921. Efter att ha mätt och kategoriserat befolkningen skapades en handlingsplan för att skapa genetiskt utrymme för den nordiska rasen på bekostnad av ”lappar, zigenare och tattare”.

Det finns ett moraliskt och etiskt värde i att en kommission granskar detta arv som är ett historiskt trauma hos dagens resande och romer. FN:s Folkmordskonvention definierar folkmord som gärningar begångna med uppsåt ”att förgöra helt eller delvis en nationell, etnisk, raslig eller religiös grupp”, genom att:

 • Döda medlemmar av gruppen.
 • Förorsaka allvarlig kroppslig eller mental skada på medlemmar av gruppen.
 • Avsiktligt skapa sådana levnadsförhållanden för gruppen som förmodas åstadkomma dess fysiska utrotning i sin helhet eller i delar.
 • Införa åtgärder som förhindrar födslar inom gruppen.
 • Tvångsöverföra barn från gruppen till en annan grupp.

Sverige har gjort sig skyldiga till 4 av 5 punkter mot den romska minoriteten. Det är på hög tid att myndigheterna gör upp med detta mörka förflutna på allvar.

Styrelsen RUNG

Info: Utredningen om inrättande av ett nationellt center för romska frågor

logo-svKulturdepartementet tillsätter en utredning om ett center för romska frågor

Information om Utredningen om inrättande av ett nationellt center för romska frågor

Utredningen ska ta reda på hur ett nationellt center för romska frågor kan inrättas (vara klar 15 februari 2018).

Varför ett center? Det finns behov av en långsiktighet och stabilitet i arbetet för att säkra den nationella minoriteten romers rättigheter,  en långsiktiga kraft i arbetet mot antiziganism, stärka den romska nationella minoritetens egenmakt och främja möjligheten att bibehålla och utveckla kultur och språk.

Vad gör utredningen? Undersöka om centret ska vara en myndighet eller inte, vilka uppgifter centret ska ha (sådant som inte görs idag eller behövs mer av) och hur romskt deltagande och inflytande i förhållande till centrets uppgifter kan säkras.

Synpunkter på uppdraget? Utredningen håller samråd och för samtal med romska företrädare och sakkunniga runt om i landet.  Har du några tankar så hör av dig till  utredningssekreterare:

Karin Kvarfordt Niia, e-post: karin.kvarfordt.niia@regeringskansliet.se, mob: 070-315 05 18 (uteblivet svar- sms:a kontaktuppgifter!)

RUNG har startat upp Romhjälpen igen

Romhjälpen är ett projekt för att hjälpa utsatta romer.

gubben

RUNG har tidigare drivit projektet Romhjälpen och hjälpt romer i det egna landet. Och har nu tänkt att starta upp projektet igen. Den här gången kommer pengarna som samlas in gå till romer där vi ser att behovet finns. Om vi ska hjälpa romer i det egna landet kommer vi skaffa oss samarbetspartners som åker ner till landet och hjälper dem där. Annars kommer vi hjälpa i Sverige där vi ser ett behov.

RUNGs lokalföreningar i Skellefteå och är ett samarbetsprojekt som går ut på att hjälpa utsatta romer.

Projektet kommer till att börja med gå ut på att samla in pengar till de mest behövande romerna. En del av dessa finns i Sverige,andra på soptipparna i sina hemländer eller i byarna. Tanken är att så småningom rikta insatserna till en by, där vi kan vara med och hjälpa till att bygga upp en skola. Kunskap är utvägen ur ett utanförskap.

För 200 kronor kan en barnfamilj få en matkasse för en vecka.
Men inget bidrag är för litet.

Vill ni vara med och hjälpa romerna i sitt eget land sätt in pengarna på bg 187-6515 och märk inbetalningen med rom.

mailadress resandefolk@gmail.com