Lindas Rung-projekt och lite uppdateringar

Vår ordförande Linda Lundqvist är i full gång med sitt Rung-projekt som så småningom kommer att mynna ut i en vandringsutställning om och av resandefolket. Hon har börjat med sitt intervjuande och sin transkribering som det så märkvärdig heter. Det betyder att hon först pratar med folk och sen skriver hon ner det hon har spelat in på ett papper.

Linda har startat sitt intervjuande med resande som bor runt omkring henne i norra delen av landet. Så småningom kommer hon bege sig på en roadtrip söderöver för att få en heltäckande bild av Resandefolkets berättelser.

Föreningen har haft ett styrelsemöte och skickat ut en sammanfattning av detta till våra medlemmar. Britt-Inger och Linda kommer fortsätta sina samtal med Umeå kommun. Rättighetscentrum, Crossing boaders och Region Västerbotten verkar vara intresserade av ett samarbete med RUNG, det kommer komma uppdateringar om både kommunen och samarbetspartners när vi vet mer om det. Abf har vi redan som en samarbetspartner, de hjälper oss med bland annat trycksaker.

————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser

Möte med Umeå kommun och Abf

Möte med Umeå kommun, de som jobbar med internationellt arbete och ordförande Linda Lundqvist och ledamot Britt-Inger Lundqvist. Under mötet så fick vi många tips om olika personer och människor som skulle kunna hjälpa oss. Vi fick kontakt med en brobyggare i romska frågor, som Linda ska ha möte med på fredag, samt ett löfte från en kvinna som skulle se om Umeå kommun också kunde ta upp frågan om resandefolket. Överlag så var mötet en presentation av RUNG för representanterna från Umeå kommun, och ett knytande av kontakter. Vi kände oss väl mottagna, trots att kaffe saknades.

Möte med ABF Umeå senare på dagen. ABF vill väldigt gärna samarbeta med RUNG , och var mycket intresserade av projektet, även om de har små ekonomiska medel att hjälpa till med. De ställer dock gärna upp med personal, kunskap, och annat stöd. Stödet från ABF kommer att bestå i att hjälpa till med att anordna de kulturarrangemang som föreningen har, tex spelningar eller föreläsningar. De hjälper också gärna till om vi vill lägga ut arrangemang på webben. Vi beslutade att vårt första webarrangemang skulle vara en föreläsning som Britt-Inger höll i. ABF Umeå vill också att vi har studiecirklar hos dem, vare sig vi har dem via skype, facebook, eller live. Mötet gick bra, vi blev mycket väl bemötta av Fredrik och Niklas, som både presenterade sig och bjöd på kaffe

—————————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Träffen en laginsats

Bild

Så var vi tillbaka i verkligheten igen, festen är över och nu har vi bara minnen kvar. Tankar kring nästa års fest har redan infunnit sig. Vi fick verkligen blodad tand efter det här. Det kommer nog att finnas orsaker att återvända till ämnet ”nästa års träff”.

Vi har mailat till ABF, som vi har ett samarbete med, för våra broschyrer har tagit slut. Vi delade ut på träffen och sen har vi börjat lägga ut dem på strategiska platser. De sista skickade jag ner till en engagerad medlem som skulle ta med sig dem när hon skulle stå på en mässa.

En förening är summan av sina medlemmar och vi har verkligen fått jack pott när det kommer till det. Dessutom så fortsätter medlemsantalet bara att öka, så det kan inte bli bättre. Under augusti kommer nog den grå vardagen komma i kapp oss igen men just nu lever vi på den fullträff som vår resandeträff blev.

Jag vill passa på att tacka Linda, vår ordförande, som arbetade ihop till maten. Sen gjorde Therese och Linda en fantastisk laginsats med att laga all mat, ett mega tack för det. Ett stort tack till alla deltagarna som såg till att det var städat och snygg hela tiden. Sen ska vi inte glömma alla som hjälpte till och körde alla grejor, hämtade och lämnade och allt annat som behövdes för att få det att fungera. Och ett bamse tack till våra trubadurer som var med och förgyllde vår tillvaro. Till sist men inte minst ett jätte tack till våra sponsorer.

Hotell Forsen Vindeln http://www.hotellforsen.se/

Tidningen Arbetare http://arbetaren.se/

BrA konsult AB http://brakonsult.wordpress.com/

Nya Forsbacka HVB-hem AB

BiL

———————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk