Vanvården VS Kommunen, fortsättning

I ett tidigare inlägg https://resandefolk.wordpress.com/2013/08/07/vanvarden-vs-kommunen-2/ berättade vi om vår kassör Kurt Magnussons kamp om att få Göteborgs kommun att be om ursäkt för den behandling han fick när han var placerad av Göteborgs kommun som barn.

Kurt skrev; Jag har fått min ursäkt från staten även dom 250 000 kr men inte sett röken av en ursäkt från Göteborg stad som utförde all förnedring läs min historia på denna blogg. http://cabam-cabam.blogspot.se/p/ett-barnhemsbarns-berattelse.html

Svaret som kom från kommunen ser ut så här;

Hej Kurt

När det gäller din fråga om medborgarförslag har Göteborg Stads invånare inte förslagsrätt till Kommunstyrelsen eller till Kommunfullmäktige. Det innebär att din begäran om att frågan lyfts till kommunfullmäktige inte kan bli av.

Det har tidigare varit diskussioner om kommunerna i Sverige ska göra något för att kompensera eller uppmärksamma de barn som varit omhändertagna och farit illa men diskussionen inom Göteborgsområdet slutade med att det är staten som är ansvarig och därmed sker ursäkten och kompensationen via staten och inte via kommunerna.

Här i Göteborg finns en förening som heter Samhällets styvbarn. Föreningen ger stöd och man träffar andra som varit med om liknande upplevelser. Stadsledningskontoret har även en viss kontakt med föreningen när det gäller att får råd och stöd i olika frågor som rör barn som är familjehemsplacerade. Företrädare för föreningen har bland annat träffat kommunalråden.

Din berättelse om hur du haft det under din uppväxt måste vara smärtsam att minnas och att berätta men tack vare att du, och många andra har vågat berätta om era upplevelser har socialtjänstens sätt att arbeta ifrågasatts och statens tillsyn över kommunerna skärpts.

Era berättelser kommer inte att glömmas bort och de kommer att påverka socialtjänstens sätt att arbeta framöver, främst när det gäller barn och unga som far illa.

Detta svar är avstämt med ansvarigt kommunalråd Dario Espiga.

Med vänlig hälsning
Annica Eriksson

Det man kan säga om detta svar är att;

Bra att historien slipper upprepa sig och att de som omhändertas idag har en bättre tillsyn än vad som fanns tidigare.

Men vad hjälper det den som blev vanvårdad av den kommun som omhändertog barnen som misshandlades tidigare. Staten har som ytterst ansvarig har bett om ursäkt, men de som utförde vanvården kan inte göra det. Vad säger det om Göteborgs kommun? och andra kommuner som inte tar sin del av ansvaret av det som hände. Är inte det en feghet utöver det vanliga. Det här handlar inte om att få pengar, det här handlar om att kommunen ska erkänna att de behandlade de vanvårdade barnen fel och att de var en del i vanvården.

I vanlig uppfostran lär man barnen att be om ursäkt när de har gjort fel, varför ska inte en kommun kunna göra något som till och med ett litet barn får lära sig? Vilka signaler sänder det egentligen ut till medborgarna i våra samhällen?

Kurt Magnusson

BiL

————————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser

Vanvården VS Kommunen

Bild

Vanvården VS Kommunen

I dag har vår kassör Kurt Magnusson sänt i väg ett mail till Hulthén, Anneli ordförande i kommunstyrelsen i Göteborg ….

Kurt skriver; Jag har fått min ursäkt från staten även dom 250 000 kr men inte sett röken av en ursäkt från Göteborg stad som utförde all förnedring läs min historia på denna blogg. http://cabam-cabam.blogspot.se/p/ett-barnhemsbarns-berattelse.html

Och fortsätter sedan; Jag vill att detta tas upp i kommunstyrelsen jag är inte ute efter pengar vill bara ha en ursäkt från Göteborgs stad.

Kurt har vi det ett flertal tillfällen sagt att staten var de som hade det övergripande ansvaret, men det var kommunerna som placerade och tillät vanvården.

Kurt menar att; (Till er som känner skam inför detta och fortfarande skäms för det som hänt) han menar att de som är insatta i vad detta med vanvården som alla läst om och sett på tv är beslutsfattare borde ha lite ånger för vad som hänt och hur dom måste känna för det som varit innan. Vidkärs barnhem där Kurt tillbringade en stor del av sin uppväxt låg i Göteborg och var en av Europas största barnfabriker.

I ett svar på en mail korrespondens skriver Kurt; ”Så ni har inget som helst ansvar menar du, det var ju ni som behandlade oss illa såg inte till era egna hem detta var ett dåligt svar av er, jag vet ju att det inte är ni som sitter i kommunen nu som är skyldiga men det minsta man kunde begära från er är en ursäkt för att man fick hela sin barndom förstörd. Ja staten tog på sig sitt ansvar för att man inte övervakade er bättre jag har fått den ursäkten och även den ersättningen för den vanvård Göteborg stad gett mig man kunde tycka att ni borde ge en ursäkt med.”

Nu är inte Kurt Magnusson ensam om att skriva till Göteborgs kommun utan har även andra vänner som skriver dit. Många vanvårdade barn delar Kurts tankar om att staten var de lagstadgande organet och kommunen det övergripande ansvaret. Kommunerna genomförde placeringarna och hade ansvaret över barnen på en mer fysisk nivå, det var de som placerade barnen och hade ansvaret över deras vård. Och därför kommunerna ta sitt ansvar för de vanvårdade barnens upprättelse.

Än så länge är det enda svar Kurt har fått detta;

”Tack för ditt mejl!

Jag vidarebefordrar din synpunkt till Göteborgs Stads Stadsledningskontor.

Med vänlig hälsning
xxxxxx / Servicevägledare

Kontaktcenter Göteborgs Stad
Konsument- och medborgarservice”

Så vi kommer nog få anledning att återkomma i detta ärende.

Kurt Magnusson

BiL

———————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Det går bra för vårat lag

Nu har vi varit i gång som förening i snart en månad och har fått en fantastiskt bra start. Tack till alla som har anslutit sig till vår förening. Vi i styrelsen ser verkligen fram emot att få jobba vidare med föreningen med er som medlemmar som stöd.

Kassören Kurt Magnusson och ledamot Britt-Inger Lundqvist är just i full gång med vanvårdfrågan. Den har aktualiserats igen via tidningar och tv. Läs mer om det i ”Vanvården, vi satte kaffet i halsen”  http://cabam-cabam.blogspot.se/2013/07/vanvarden-vi-satte-kaffet-i-halsen.html

I övrigt så har Sverige semester och delar av styrelsen också.

BiL

Vanvården liknar mest ett plockepinn

Bild

Statyn som står utanför Vidkärrs barnhem

”Även om jag har fått beviljat, så är jag ändå kritisk till hur man bedömer de som ansöker, det liknar mest plockepinn, (den får å den får inte).” Har sagt det här förut och det tål att upprepas, menar Kurt Magnusson.

Till morgonkaffet idag berättades det på tv att var tredje barn får inte ersättning. Var det så här vi skulle ge de vanvårdade barnen upprättelse genom att avslå en tredjedel av dem? Människor får avslag för att kommunerna har slarvat bort dokumenteringen. ”Piskad som en matta” Harriet Melmblom for illa på barnhem, men får ingen ersättning. Hennes dokumentation har försvunnit kommunen har slarvat/städat/flyttat bort den, bevisen finns inte kvar längre.

Ersättningsnämnden får inte bara kritik för att vara för hårda i sin bedömning, de får också kritik för sin gräns som de har satt på att bara de som har vanvårdats mellan 1920 och 1980 har rätt att söka. I ersättningsnämnden finns inte en enda med egen erfarenhet av vanvård, vilket vi kan se som en brist i hanteringen. Kurt Magnusson menar att ”inga jurister kan detta”.

I dag har 3000 personer sökt skadestånd eftersom de har blivit utsatta för vanvård av ”allvarlig – försummelse i samhällets vård” när de blev omhändertagna av samhället och socialtjänsten mellan 1920-1980. Av dessa 3000 har alltså var tredje fått avslag. Flera stycken som har rätt att söka menar att det är ingen idé.

Varför ska jag visa upp min trasiga barndom bara för att få veta att, den var inte trasig nog. Flera stycken menar att, bli man förvånad, tomma löften som vanligt.

Var tredje vanvårdad får ingen ersättning http://www.svt.se/nyheter/sverige/var-tredje-vanvardad-far-ingen-ersattning

”Piskad som en matta” http://www.svt.se/nyheter/sverige/de-piskade-mig-som-en-matta

BiL och Kurt Magnusson

————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Vanvårdsfrågan

RUNG,s kassör Kurt Magnusson och ledamot Britt-Inger Lundqvist är engagerade i vanvårdsfrågan. Kurt utifrån att han varit ett vanvårdat barn och Britt-Inger utifrån ett socialt engagemang.

Målet med engagemanget är att de vanvårdade barnen ska få den upprättelse som de har rätt att få. Staten har tillsatt sin ersättningsnämnd och kompenserar de vanvårdade barnen för de beslut som staten tog. Men vad har kommunerna gjort för att kompensera de vanvårdade barnen för den misshandel som de utsatts för. Staten stod för de övergripande besluten men kommunerna var de som utförde vanvården. Det var kommunen som placerade barnen och tillät behandlingen av dem. Barnen bör få den upprättelse som de har rätt till, det var inte deras val att de skulle bli placerade och vanvårdade.

I detta engagemang har Kurt Magnusson och Britt-Inger Lundqvist kontakt med olika vanvårdsföreningar och funderar kring hur de ska gå vidare i vanvårdsfrågan. RUNG,s styrelse har tagit beslutet att förening medvetet ska försöka påverka i denna fråga.

Det finns mer att läsa om vanvårdfrågan i inlägget ”Här talar vi svenska tattarpojk” https://resandefolk.wordpress.com/2013/07/12/har-talar-vi-svenska-tattarpojk/

Ordförande Linda Lundqvists krönika i tidningen Arbetaren ”Vi har tagit nog med skit” http://arbetaren.se/artiklar/vi-har-tagit-nog-med-skit/

Och kassör Kurt Magnussons historia ”Mitt liv på barnhem” http://cabam-cabam.blogspot.se/p/ett-barnhemsbarns-berattelse.html

———————————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

 

”Här talar vi svenska tattarpojk”

Bild

”Här talar vi svenska tattarpojk”

RUNG är engagerad i vanvårdsfrågorna och kommer att kämpa för att de vanvårdade barnen ska få den upprättelse som de förtjänar. Vi kommer också kämpa för att den gräns som sattes vid 1980 tas bort eftersom den är helt ologisk.

RUNG,s kassör Kurt Magnusson är ett av många vanvårdade barn. Den 28 mars 2013 gjorde tidningen Arbetaren en reportageserie om Vanvården. Det första reportaget ”Här talar vi svenska tattarpojk” handlade om Kurt och där beskrev han hur han uppfattat sin vistelse i statens vård. Vanvårdsutredningen kunde konstatera att vanvården i den svenska sociala barnavården var omfattande. Även om vissa institutioner och fosterfamiljer utmärkte sig som värre, förekom vanvård, misshandel och sexuella övergrepp över hela landet. http://arbetaren.se/artiklar/har-talar-vi-svenska-tattarpojk/

I det andra reportaget intervjuades RUNG,s ledamot Britt-Inger Lundqvist. Som menade att ”Reglerna sattes av riksdagen” ersättningslagen var en kompromiss över blockgränserna. Enligt oppositionen var överenskommelsen den bästa som gick att få och försvarar den mot kritikerna. Men aktivister varnar för att SD nu framstår som det enda alternativet för de vanvårdade som är kritiska till lagen. http://arbetaren.se/artiklar/reglerna-sattes-av-riksdagen/

Och till sist det tredje reportaget ”Kritik mot för snäv ersättningslag” 15 personer beviljades ersättning enligt lagen om vanvård av barn omhändertagna av staten, när Ersättningsnämnden hade sitt första sammanträde i fredags. Beslutet välkomnades av de drabbades organisationer. Samtidigt växer kritiken mot riksdagens urval av vilka som har rätt till ersättning. http://arbetaren.se/artiklar/kritik-mot-for-snav-ersattningslag/

—————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk