Som Özz Nujen sade till Norges statsminister, rasism

Ordförande Linda Lundqvist har skrivit i en krönika att;

”Jag pratar dagligen med människor av resandefolket som kommer ihåg när det sätt vilket vi försörjde oss på var olagligt. Staten förbjöd försäljning utan tillstånd, och gjorde därmed varje resandekvinna som sålde hemvirkade grytlappar i gårdarna kriminell. Staten förbjöd också bettleri. Tiggare kriminaliserades. Om du var så fattig att du inte hade mat, så var det ett brott att be om mat för dagen till dina barn.

 

Det handlar inte om ett enskilt rötägg, eller en enskild fil. Det är precis som Özz Nujen sade till Norges statsminister under det där uppmärksammade inslaget som norsk tv censurerade bort: Om det inte är rasism att stänga gränsen för en viss typ av människor, vad är då rasism?”

Läs hela krönikan här http://arbetaren.se/artiklar/klassforakt-sa-det-sjunger-om-det/

————————————————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser

Erik Ullenhag om registreringarna

Kurt Magnusson har nu fått svar på ett mail han skickat till Erik Ullenhag ang. registreringar.
Hej Kurt,

Tack för ditt brev till integrationsminister Erik Ullenhag om situationen för romer.
Som du skriver har övergrepp och kränkningar pågått under en lång tid i Sveriges historia. Denna historia är inte känd för flertalet människor i Sverige. Just nu pågår ett arbete inom Regeringskansliet för att utarbeta en vitbok om övergrepp, kränkningar och andra särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet. Att regeringen på så sätt uppmärksammar och tar avstånd från de historiska övergreppen beskrivs av flera av dem som varit utsatta som ett viktigt erkännande.

Okunskap om romer och om de övergrepp och kränkningar de har utsatts för bidrar till att lägga den största delen av skulden för utanförskapet hos den romska gruppen. En vanlig föreställning är att romernas utanförskap är mer eller mindre självförvållat eller självvalt. Den bristande kunskapen upprätthåller en förtroendeklyfta som är vanligt förekommande mellan romer och det övriga samhället. Ökad kunskap är nödvändig för att ett framgångsrikt och långsiktigt arbete för att förverkliga romers rättigheter ska kunna bedrivas framöver

På regeringens webbplats finns mer information om vitboken och regeringens arbete för romer: http://www.regeringen.se/sb/d/15731/a/186327

Vänligen,
Haralampos Karatzas
Brevsvarare till Integrationsminister Erik Ullenhag

Kurts Magnussons svar.
Till Erik Ullenhag.
Hej
Jag vet detta är med i Vitboken själv med min berättelse
man uppmärksammar det ja men till vilken nytta. Min fråga är då
vad gör Erik Ullenhag åt detta han gick ju starkt ut i media och och
tyckte detta var magstarkt det som hände i Skåne men för oss resande
är detta inget nytt vi har alltid varit registrerade men alla gapar och säger
att det är hemskt men ingen då menar jag ingen vågar göra något åt det
Den regering som inte vill göra upp med sitt förflutna är inte värd namnet
MVH
Kurt Magnusson
——————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk