Det kom ett svar på ”Funderingar till Ullenhag”

Funderingen

Hej ministern!

Jag har tittat lite på arbetet ”Delegationen för romska frågor” som finns under statens offentliga utredningar. (Länk finns längre ned) Sidan ”Myndighetsåtgärder genom historien”. Den räknar upp ett antal årtal för myndighetsbeslut med början på 1500-talet och framåt. Det intressanta är att alla beslut skulle beröra zigenare. Ännu mer intressant är att de som kallar sig zigenare kom till Sverige först på 1800-talet. De som kom på 1500-talet och framåt är vi som idag är svenska resande. Vi benämndes som tattare, tater, eller som i tänkeboken från 1512: Tänkeboken: ”Die Sancti Michaelis archangeli komme the tatra hith i byn”.

Vi resande har en egen och speciell historia i Sverige och även om den inte får plats i finrum eller skolsalar så skulle det glädja mig mycket om man kunde titta på delegationens arbete och använda korrekta benämningar. Det som genomsyrar alla statliga initiativ i romska frågor är underrepresentation av svenska resande. Ha det i åtanke under framtida arbete. Vi finns, vi är största gruppen i minoriteten romer och vi deltar gärna i framtida arbeten som bidrar till en större förståelse för resande och romer.

http://http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/extra/pod/index0e41.html?id=32&module_instance=1&action=pod_show&navid=32

Vänliga hälsningar

Gini Molin för Föreningen RUNG (Resande ung, ny och gammal)

Svaret:

Gini,

Tack för mail,

Jo jag är medveten om detta. Försökte därför i samband med vitboken lyfte fram även resandes historia.

Med vänlig hälsning

Erik Ullenhag

——————————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/  

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser

Resandefronten massor av nytt

Det händer mycket på resandefronten nu. Vitboken är klar och släppt, artikel i tidningen om sanningskommissionen, andra artiklar, föreläsningar, radiointervjuer m.m.

Här kommer ett axplock av allt som är på tapeten nu

Vitboken i sin helhet http://www.regeringen.se/content/1/c6/23/70/61/6383bd1c.pdf

Startsidan / Debatt 2014-03-25
Regeringens vitbok om romerna räcker inte
Debattörerna: Vi kräver en oberoende sanningskommission som gör upp med övergreppen http://www.aftonbladet.se/debatt/article18604777.ab

Resandes ensak – Ludvig Wiklander om vitboken om övergreppen mot Sveriges romer http://www.sydsvenskan.se/kultur–nojen/resandes-ensak/

FINKONST OCH FULHANTVERK
Linda Lundqvist frågar sig varför medelklassens kulturella uttryck kallas ”konst” medan arbetarklassens kallas ”hantverk”. http://arbetaren.se/artiklar/finkonst-och-fulhantverk/

—————————————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för:

R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

 

 

Regeringens vitbok om romerna räcker inte

Vitboken släpptes idag, ”Den mörka och okända historien”

Vad utslaget kommer att bli på Vitboken är för tidigt att säga ännu. Men att se den som ett startskott för staten Sverige att göra upp med resande och romer var nog de flesta i salen ense om.

Samtidigt som Vitboken släpptes publicerade en artikel i Aftonbladet undertecknad av ett flertal tunga debattörer.

Regeringens vitbok om romerna räcker inte
Debattörerna: Vi kräver en oberoende sanningskommission som gör upp med övergreppen.

Det är på hög tid att Sverige gör upp med sitt förflutna när det gäller behandlingen av de romska minoriteterna.
Efter århundraden av strukturell rasism, etnisk rensning och raslagar vill vi se en oberoende sanningskommission.
Den ska bestå av representanter för samtliga riksdagspartier utom SD, människorättsorganisationer, historiker, etnologer och andra sakkunniga. Men framförallt allt av representanter för resandefolket och romerna
Resandefolkets historia är också en del av Sveriges historia. Men under den senare delen av 1900-talet har myndigheterna bedrivit en assimilationspolitik, som lett till att gruppen har förlorat sin kultur och sitt ursprungliga sätt att leva.

Läs hela artikeln här http://www.aftonbladet.se/debatt/article18604777.ab

Samtidigt som artikeln publicerades i Aftonbladet tog Dagens eko kontakt med Britt-Inger Lundqvist som var med på boksläppet av Vitboken.

Regeringens vitbok om övergrepp och kränkningar mot romer och resande under 1900-talet är bra, men det räcker inte, enligt flera debattörer. Nu väcks även krav på en sanningskommission.

– Vi kan inte stanna vid att man har gjort en vitbok, slå sig för bröstet och säga att alla är glada. Jag ser vitboken som ett avstamp, säger Britt-Inger Lundqvist, etnolog och resandeaktivist

Läs och lyssna på hela intervjun här http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5819464&play=4898405&playtype=Ljudklipp

—————————————————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande
Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem.
Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

 

 

Förekomst av olagliga register om romer ska undersökas

Förekomst av olagliga register om romer ska undersökas

Regeringen har gett Datainspektionen i uppdrag att undersöka om det förekommer olaglig registrering av romer eller personer av annat etniskt ursprung inom socialtjänsten och bostadsmarknaden.

– Romers oro för registrering är mot bakgrund av historien och dagens fördomar förståelig. Vi måste ta denna oro på allvar. Därför ger vi Datainspektionen detta uppdrag som ett led i att överbrygga förtroendeklyftan mellan den romska gruppen och samhället i övrigt. Min förhoppning är självfallet att myndigheten inte ska hitta något olagligt register, säger integrationsminister Erik Ullenhag.

Datainspektionen ska redovisa sitt uppdrag senast den 5 december 2014.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/236952

Övrig information

Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet presenteras

I januari 2011 meddelade integrationsminister Erik Ullenhag att en vitbok om övergrepp och kränkningar av romer i Sverige under 1900-talet skulle tas fram. Syftet med vitboken är bland annat att ge ett erkännande åt offren och deras anhöriga, bidra till att öka kunskapen om antiziganismen och skapa förståelse för den romska minoritetens situation i dag. Den 25 mars presenteras vitboken vid en större ceremoni på Norra Latin i Stockholm. Ceremonin direktsänds på regeringens webbplats.

Läs mer och se webbsändningen den 25 mars >> http://www.regeringen.se/sb/d/18507/a/236903

————————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/  

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Funderingar till Ullenhag

Hej ministern!

Jag har tittat lite på arbetet ”Delegationen för romska frågor” som finns under statens offentliga utredningar. (Länk finns längre ned) Sidan ”Myndighetsåtgärder genom historien”. Den räknar upp ett antal årtal för myndighetsbeslut med början på 1500-talet och framåt. Det intressanta är att alla beslut skulle beröra zigenare. Ännu mer intressant är att de som kallar sig zigenare kom till Sverige först på 1800-talet. De som kom på 1500-talet och framåt är vi som idag är svenska resande. Vi benämndes som tattare, tater, eller som i tänkeboken från 1512: Tänkeboken: ”Die Sancti Michaelis archangeli komme the tatra hith i byn”.

Vi resande har en egen och speciell historia i Sverige och även om den inte får plats i finrum eller skolsalar så skulle det glädja mig mycket om man kunde titta på delegationens arbete och använda korrekta benämningar. Det som genomsyrar alla statliga initiativ i romska frågor är underrepresentation av svenska resande. Ha det i åtanke under framtida arbete. Vi finns, vi är största gruppen i minoriteten romer och vi deltar gärna i framtida arbeten som bidrar till en större förståelse för resande och romer.

http://http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/extra/pod/index0e41.html?id=32&module_instance=1&action=pod_show&navid=32

Vänliga hälsningar

Gini Molin för Föreningen RUNG (Resande ung, ny och gammal)

——————————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/  

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

”Hävdvunnen uppfattning” och ”Kämpa Showan”

Nu har två i styrelsen skrivit artiklar

Först ut är vår ordföranden Linda, men sin krönika i Arbetaren ”Hävdvunnen uppfattning” som handlar om ”tattarregistret”

Hela registret är öppet för den som behagar, då det har blivit offentliga dokument efter sina 70 års sekretess. Många av de omnämnda barnen blev omhändertagna. En del har nu fått ersättning från ersättningsnämnden för sin stulna barndom, andra har fått avslag då det lidande staten åsamkat dem inte anses ersättningsgrundande. Många är också döda, då barn som vuxit upp under kärlekslösa våldsamma förhållanden helt eller delvis saknar de förutsättningar de borde haft när de klev in i vuxenvärlden.”

Läs hela artikeln här http://arbetaren.se/artiklar/havd%C2%ADvunnen-uppfattning/

Sen har vår nya ledamot Kim Fredriksson skrivit en artikel i Svt/debatt som heter ”Känpa Showan”

”Jag blir arg när jag ser hur media förminskar mordförsöken med ord som ”extremistbråk”. Som om det vore två gäng som frivilligt hoppade på varandra för att det är kul att boxas. Ledsen att säga det, men kålsuparteorin håller inte. När lokala och ditresta nazister, väljer att sätta sig på en pub vid möllan, beväpna sig före och även gå gata upp och ner för att sätta upp klistermärken från Svenskarnas Parti. I samband med en feministisk vänsterdemonstration hundra meter bort. Då är man inte ute efter gemytligt samkväm. Då är man ute efter konfrontation. När man knivhugger människor så bråkar man inte. Då är man ute efter att döda.”

Läs hela artikeln här http://nyheter24.se/debatt/764335-kampa-showan

——————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/  

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Fällande dom för hets mot folkgrupp, resandefolket

Tomas Larsson, medlem i RUNG, var en av de första som anmälde hemsidan http://www.tattarsvin.se för hets mot folkgrupp.  Den gången blev den målet nedlagt. Senare gjorde även Rättighetscentrum Göteborg en anmälan, efter det att Tomas hade informerat dem, och då togs målet upp.

Hets mot folkgrupp, olaga hot och förtal samt skadestånd

Åklagaren har med stöd av 4 kap. 5 §, 5 kap. 1 § samt 16 kap. 9 § brottsbalken och på grund av följande gärningsbeskrivning yrkat ansvar: Jansson har vid minst ett tillfälle mellan den 24 januari 2012 och den 8 mars 2012 på Vikingagatan i Götene uttalat sig nedsättande om folkgruppen resande romer med syftning på ras och etniskt ursprung genom att på webbsidan http://www.tattarsvin.se skriva

Fällande dom för hets mot folkgrupp avseende hets mot resandefolket
(hemsidan www.tattarsvin.se). Hela domen finns på Skaraborgs tingsrätt

Ur domskälen för åtalspunkten ”Hets mot folkgrupp”

Eftersom Jansson döms för brott ska han utge skadestånd med skäligt belopp.

Domen blev fängelse 6 månader
34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken
Skadestånd
Jansson ska utge skadestånd till person 1 med 10 000 kr jämte
ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 januari 2012 till dess betalning sker.
Jansson ska utge skadestånd till person 2 med 10 000 kr jämte ränta på
beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 januari 2012 till dess betalning sker.
Jansson ska utge skadestånd till person 3 med 5 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 24 september 2012 till dess betalning sker.

—————————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/  

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk