Alla inlägg av Resandefolk

RUNG är en riksomfattande verksamhet med säte i Västerbotten RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Årsmötet 2019-05-25

Dagordning RUNGs årsmöte 25/5 2019 ca 20 stycken deltagare.

 • Mötet öppnas
 • Val av mötesordförande

Sittande

 • Val av protokollförare
  Britt-Inger Hedström Lundqvist
 • Val av justerare
  Kim Fredriksson och Kurt Magnusson
 • Val av rösträknare
  Kurt Magnusson
 • Är möte stadgeenligt utlyst
  Ja
 • Godkännande av dagordningen
  Ja
 • Uppläsning av förra årets protokoll
  Klart
 • Årsredovisningen/ Verksamhetsberättelsen
  Godkännes
 • Revisorernas berättelse
  Godkännes
 • Ansvarsfrihet
  Ja
 • Motioner och förslag
  Inga inkomna motioner, se även övriga punkter
 • Val av poster i styrelsen
  Ordförande, Kassör, Ledamöter, Revisorer, Valberedning
  Sittande styrelse valdes om och medlemmarna röstade, under övriga frågor, i enlighet med 2018 årsmöte att styrelsen ska sitta i fem år.

Medlemmarna röstade för att styrelsen sitter, från och med i år, och fem år framåt. Om någon i styrelsen inte vill vara kvar eller om någon entledigas från sin post (enligt de stadgar som finns) kommer ingen ny väljas in för än om fem år, 2023. Det vill säga så länge antalet styrelseledamöter är minst tre. Om styrelsen består av under tre personer ska nyval utlysas och styrelsen agera valberedning för det kommande valet.

 • Övriga frågor
  Styrelsen vill ta ett beslut om att trycka upp tröjor till de som deltar på mötet och (förslag) A5 block som vi kan skriva i och dela ut när vi representerar eller något annat. Kalendrar. Vem tar på sig detta?

Kim, Antiziganism. Skapa ett googels map som visar var antizigansimen  har hänt.

Tomas Larsson  Du kan ju berätta för dom andra att jag har blivit engagerad av Värmlands museum i deras projekt om resande i Värmland och projektet mångtydigheternas marknad som handlar om marknader i Värmland och resandefolkets betydelse. Han har stått på en marknad i Värmland och pratat med folk om oss och ska vara med på två till.

Var har vi nästa möte?
Norrland Linda ansvarar för att kolla upp det

DIKKO
Redovisning om tidningen

 • Mötet avslutas

 

Närvarade på årsmötet från styrelsen
Linda Lundqvist, ordförande
Kurt Magnusson, kassör
Britt-Inger Lundqvist, sekreterare
Marita Martinell, Ledamot

Frånvarande
Tomas Larsson, ledamot
Jenny Gustavsson, vice ordförande

Årsmötet hölls i Vänersborg 2019-05-25 klockan 12.00

Vi tackar Marita och Åsa som hade fixat med lokalen och den goda maten.

Verksamhetsberättelse för 2018

RUNG representerar och finns/har funnits med under 2018 i bland annat i dessa sammanhang:

 1. URs tv-program där Kurt finns med i UR De nationella minoriteterna programmet heter ”Romernas historia”
 2. Olika dialogmöten rörande våra frågor i de olika kommuner som vi är representerade inom föreningen
 3. Romska rådet, Borås
 4. Västerbottens landsting, nationella minoriteter/minoriteten romer
 5. Skellefteå kommun, Nationella minoriteter/minoriteten romer
 6. Romhjälpen, hjälper EU migranter
 7. RUNG finns med i bokprojektet Dinglarens väg, metoden
 8. Romernas nationaldag och Resandefolkets dag i olika delar av landet
 9. Utbildning tillsammans med Rättighets centrum, Sensus. Antiziganism och makt.
 10. Föreläsningar och utbildningar i olika delar av landet
 11. Som opinionsbildare bla. för att resandebarnen ska få en ursäkt av staten för den behandling de utsattes för under 30-40 talet, att regeringen ska tillsätta en sanningskommission, i debatten om EU migranterna mm
 12. RUNG finns med i många olika sammanhang för att motverka rasism och främlingsfientlighet i olika delar av landet
 13. RUNG har som föreningen visat sin respekt för äldre medlemmar tillika familjemedlemmar genom att skicka blommor till begravningar och varit representerade på medlemmar (tyst minut för att hedra deras liv)
 14. Magasin DIKKO, tidningen om/med/av resande/romer (Britt-Inger pratar om tidningen)

 

Annonser

Planeringen för årsmötet är i full gång

123

25 maj i Vänersborg kommer det bli. Mer är inte klart ännu, men nu vet ni det i alla fall så vik av den dagen direkt. Vi återkommer med fler uppdateringar.

Det kommer som vanligt bli någon form av fika, vilket vi också återkommer om.

När vi ändå samlas kommer DIKKO också ha ett redaktionsmöte.

Ser fram emot att träffa alla

Styrelsen

Nytt år och dags att betala in medlemsavgiften

Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem
Sätt in pengarna på bg 187-6515 eller swicha på 070 046 61 91‬‬ och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva er adress och mail också.också.

!OBS! skriv ditt namn och adress på inbetalnings meddelandet !OBS!


Styrelsen

Ordförande; Linda Lundqvist

Vice ordförande; Jenny Gustavsson

Kassör; Kurt Magnusson

Sekreterare; Britt-Inger Hedström Lundqvist

Ledamot; Tomas Larsson

Ledamot; Marita Martinell

———————————————————————————————

RUNG kommer att verka för:
RResande/romer
U: med fokus på de Unga och språket
N: Resande som Nyss insett att det är resande
G: och självklart för alla Gamla Resande/romer

————————————————————————————————————–

Föreningen RUNGs inriktning

Föreningens syfte är att verka för resandefolkets fortlevnad, och för att hjälpa unga resande/romer att föra vidare språktraditionen. Föreningen ämnar också verka för att resande i Sverige och norden ska kunna träffas.

Vi vill att resande/romska barns uppväxt tas på allvar, och att de får allt det som barnkonventionen påbjuder.

Vi vill också vara en plattform för alla nya resande som har hittat tillbaka till sin rötter och välkomna dem i in resandefolkets gemenskap.

I RUNG tar vi hänsyn till alla resande, oavsett ålder, vi ser gärna att gamla resande/romer finns med oss som förebilder, men kommer att jobba mycket med ungdomarna.

Vi motsätter oss all form av rasism, oavsett vem den riktar sig mot, och vi tar ställning för en resandekultur där alla sunda familjekonstellationer räknas.

HBTQ-frågor är viktiga för oss, eftersom många resande har svårt att komma ut.

Vi jobbar också för de resandebarn som staten tvångsomhändertagit, både förr och nu. Det är viktigt att alla resandebarn ska ha rätt till sin kultur, och sitt språk.

Vi är religiöst och politiskt obundna.

God Jul och Gott Nytt År önskar styrelsen RUNG

Styrelsen
Ordförande; Linda Lundqvist
Vice ordförande; Jenny Gustavsson
Kassör; Kurt Magnusson
Sekreterare; Britt-Inger Hedström Lundqvist
Ledamot; Tomas Larsson
Ledamot; Marita Martinell

 

RUNG kommer att verka för:
RResande/romer
U: med fokus på de Unga och språket
N: Resande som Nyss insett att det är resande
G: och självklart för alla Gamla Resande/romer

————————————————————————————————————–

Föreningen RUNGs inriktning

Föreningens syfte är att verka för resandefolkets fortlevnad, och för att hjälpa unga resande/romer att föra vidare språktraditionen. Föreningen ämnar också verka för att resande i Sverige och norden ska kunna träffas.

Vi vill att resande/romska barns uppväxt tas på allvar, och att de får allt det som barnkonventionen påbjuder.

Vi vill också vara en plattform för alla nya resande som har hittat tillbaka till sin rötter och välkomna dem i in resandefolkets gemenskap.

I RUNG tar vi hänsyn till alla resande, oavsett ålder, vi ser gärna att gamla resande/romer finns med oss som förebilder, men kommer att jobba mycket med ungdomarna.

Vi motsätter oss all form av rasism, oavsett vem den riktar sig mot, och vi tar ställning för en resandekultur där alla sunda familjekonstellationer räknas.

HBTQ-frågor är viktiga för oss, eftersom många resande har svårt att komma ut.

Vi jobbar också för de resandebarn som staten tvångsomhändertagit, både förr och nu. Det är viktigt att alla resandebarn ska ha rätt till sin kultur, och sitt språk.

Vi är religiöst och politiskt obundna.

 

RUNG samarbetar med magasin DIKKO

Föreningen RUNG fick tidigt frågan om att samarbeta med magasin DIKKO och styrelsen bestämde sig för att vara en del i detta.

Idag finns magasin DIKKO på nätet, facebook och på instagram.

Föreningen RUNG har funnits med under hela processen och hjälp och stöttat på de sätt som vi som förening har kunnat.

Vi är i dag mycket stolta över att ha fått vara med på den resa som DIKKO med sin redaktion gjort från en idé till ett faktiskt magasin. Och ser fram emot den fortsatta resan med DIKKO och ett fortsatt samarbete.

 

Romhjälpen, RUNG Västra Götaland

11540967_10154422313823521_564663066_n

Romhjälpen har numer sitt säte i Borås hos RUNG Västra Götaland.
RUNG Västra Götalands Romhjälpen är ett samarbetsprojekt som går ut på att hjälpa utsatta romer. Projektet kommer till att börja med gå ut på att samla in pengar till de mest behövande romerna. En del av dessa finns i Sverige, andra på soptipparna i sina hemländer eller i byarna. Tanken är att så småningom rikta insatserna till en by, där vi kan vara med och hjälpa till att bygga upp en skola. Idag samarbetar vi med redan etablerade insatser i Rumänien. Kunskap är utvägen ur ett utanförskap.

Vill du att din hjälp ska gå till det egna landet?
Vi planerar att fortsätta att hjälpa i det egna landet.

Glöm inte att en gåva till de som sitter utanför våra affärer, din gåva kan göra stor skillnad.

Hjälp oss att hjälpa!
Bg: 187-6515 eller swicha på 076 777 63 65 märk med ROM

Kontaktperson Kurt Magnusson

Mail; resandefolk@gmail.com

I Styrelsen för RUNG Västra Götaland finns

Ordförande
Britt-Inger Hedström Lundqvist

Kassör och vice ordförande
Kurt Magnusson

Sekreterare
Samaritianca Constantin

Ledamot
Marita Martinell

RUNG VG har funnits sedan 2014

Gå in och gilla oss på fb @romprojektet

Bilden kan innehålla: 1 person, står och text

RUNGs årsmöte i Vänersborg

yngsta medlemmen
RUNGs yngsta medlem Cornelis, Lilla Karln 2,5 månad med sin mamma Tintin på årsmötet i Vänersborg
 • Mötet öppnas
 • Val av mötesordförande
  Linda Lundqvist
 • Val av protokollförare
  Britt-Inger Hedström Lundqvist
 • Val av justerare
  Hasse Lindberg
 • Val av rösträknare
  Ann-Sofi Svensson
 • Är möte stadgeenligt utlyst
  Ja
 • Godkännande av dagordningen
  Dagordningen godkändes med ändringen att övriga frågor lades till
 • Årsredovisningen/ Verksamhetsberättelsen
  Redovisades och godkändes av medlemmarna
  Se redovisningen nedan
 • Revisorernas berättelse
  Redovisades och godkändes av medlemmarna
 • Ansvarsfrihet
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av medlemmarna
 • Motioner och förslag
  Inga
 • Val av poster i styrelsen
  Ordförande, Kassör, Ledamöter, Revisorer, Valberedning
  Sittande styrelse valdes om och medlemmarna röstade, under övriga frågor, i enlighet med förra årets årsmöte att styrelsen ska sitta i fem år.
 • Övriga frågor
  Medlemmarna röstade för att styrelsen sitter, från och med i år, och fem år framåt. Om någon i styrelsen inte vill vara kvar eller om någon entledigas från sin post (enligt de stadgar som finns) kommer ingen ny väljas in för än om fem år, 2023. Det vill säga så länge antalet styrelseledamöter är minst tre. Om styrelsen består av under tre personer ska nyval utlysas och styrelsen agera valberedning för det kommande valet.
 • Mötet avslutas

Närvarade på årsmötet från styrelsen
Linda Lundqvist, ordförande
Kurt Magnusson, kassör
Britt-Inger Lundqvist, sekreterare
Marita Martinell, Ledamot

Frånvarande
Tomas Larsson, ledamot
Jenny Gustavsson, vice ordförande

Årsmötet hölls i Vänersborg 2018-07-14 klockan 12.00

Vi tackar Åsa och Marita som hade fixat med lokalen och den goda maten.

Verksamhetsberättelse för 2017

RUNG representerar och finns/har funnits med under 2017 i bland annat i dessa sammanhang:

 1. Arbetsgruppen ”Sekretariatet för romska frågor”
 2. URs dialoggrupp för minoriteten romer/nationella minoriteter
 3. Referensgrupp om ras-/etnisk profileringsstudie
 4. URs tv-program där Kurt finns med i UR De nationella minoriteterna programmet heter ”Romernas historia”
 5. Referensgrupp Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)
 6. Referensgrupp, Vi är romer Umeå
 7. Olika dialogmöten rörande våra frågor i de olika kommuner som vi är representerade inom föreningen
 8. Romska rådet, Borås
 9. Västerbottens landsting, nationella minoriteter/minoriteten romer
 10. Skellefteå kommun, Nationella minoriteter/minoriteten romer
 11. Romhjälpen, hjälper EU migranter
 12. RUNG finns med i bokprojektet Dinglarens väg, metoden
 13. Medförfattare i boken ”Hör detta och lyssna till det”. Tanken med boken är att den ska ut i skolorna och till en bred allmänhet. Boken är en uppföljare till ”Om detta må ni berätta”. Böckerna ges ut av Levande historia. ”Hör detta och lyssna till det” har texter som handlar om tex, barn på flykt, strukturell rasism och aktuell migrationspolitisk. RUNGs text handlar om, politik, strukturell rasism, omhändertagande av barn med referenser till 30-40 talet och dagens romska EU-migranter.
 14. Utställningen ”Vi är romer” i Umeå
 15. Filminspelning om steriliseringarna, Boverket
 16. Skrivit i olika tidningar och varit aktiva i debatten rörande våra frågor
 17. Gatutidningen Dik Manusch (lades ner 2017/2018)
 18. Littfest
 19. Romernas nationaldag och Resandefolkets dag i olika delar av landet
 20. RomArchive: Sweden Institutet för språk och folkminnen
 21. Utbildning tillsammans med Rättighets centrum, Sensus. Antiziganism och makt.
 22. Utbildning Bohusläns museum, Resandefolket utställning.
 23. Utbildning Karlstad kyrka, försoningsbudkavlen.
 24. Utbildning av vårdpersonal om minoriteten romer
 25. Föreläsningar och utbildningar i olika delar av landet
 26. Som opinionsbildare bla. för att resandebarnen ska få en ursäkt av staten för den behandling de utsattes för under 30-40 talet, att regeringen ska tillsätta en sanningskommission, i debatten om EU migranterna mm
 27. RUNG finns med i många olika sammanhang för att motverka rasism och främlingsfientlighet i olika delar av landet