Dags att betala in medelmsavgiften

Nu har vi haft vårt årsmöte så nu är det dags för ny medlemsavgift.

Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi göra skillnad

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/  

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

 

Annonser

Klanens förlåtelsebrev till Resandefolket

Den 12 december gjorde vi ett inlägg här om att”Tattarklanen” byter namn. https://resandefolk.wordpress.com/2013/12/12/tattarklanen-se-byter-namn/

Det fanns människor inom resandegruppen som tog illa upp på klanens namn. När vi kontaktade klanen stängde de ner sin hemsida direkt och det stod att läsa att;

”Hemsidan är tillsvidare stängd, detta på grund av diskussioner med personer av resandesläkt gällande vårt bruk av ordet ”tattare”. Då vi inte vill riskera att kränka någon väljer vi att hålla hemsidan nerstängd tills dialogen är avslutad.”

Nu har klanen skickat en ursäkt till resandefolket för sitt val av namn.

Här är brevet i sin helhet som det har kommit till oss.

————————————————————————————————————-

Förlåtelsebrevet

Av Martin Ahlsén m.fl.den 30 december 2013 kl. 10:57

Till Resandefolket.

Det är vi från f.d. Tattarklanen.

Vi har levt i tron att ordet ”tattare” är ett allmänt ord för kringresande (hantverkare) och eftersom det är mycket så de flesta av oss har levt sina vuxna liv (rest runt med våra smedjor och andra hantverk) har vi tyvärr trott att det var ok att använda ordet om oss själva. Vi har haft diskussioner om namnet förut och då vi kollade upp det i, inte helt färska, ordböcker bekräftades den betydelsen. Nu har vi förstått att vi varit vilseledda om betydelsen av ordet.

Det har absolut inte varit vår avsikt att håna eller såra någon, tvärtom. Vi kallade oss ”tattare” som en hyllning till de som var annorlunda, i förhållande till forna tiders samhälle där alla som inte passade in i normen hamnade utanför. För oss betydde ordet ”tattare” något positivt, det handlade om att det faktiskt också är en frihet att stå ”utanför” ett strikt samhälle. Vi ville ta tillbaka ett bespottat ord och göra det till något kraftfullt, vackert och starkt. Vi kallade oss ”tattare” med stolthet. Så här i efterhand har vi förstått att det var naivt av oss. Vi har förstått att ordet är mycket mer laddat än vi tidigare trott.

Vi är verkligen väldigt ledsna över att ha sårat er och vi vill be mycket starkt om ursäkt för det.

Vi har tagit bort namnet Tattarklanen så gott vi har kunnat och vi kommer arbeta vidare på detta vartefter. Vi har hetat det ganska många år så det kan dyka upp några gånger till på olika sätt men vi kommer att fortsätta förklara varför det är fel och att vi hade fel information när vi använde detta namn till klanen.

Det finns andra grupper resande som har en gammal tradition. Sedan vikingatiden och framåt känner man till kringresande hantverkare som inte passat in i bondesamhället. Vilka detta varit är inte säkert. Det kan ha varit frigivna trälar och andra utanför normen, men dessa hantverkare är inte namngivna som grupp. Det är kanske till den traditionen vi hör och vi söker nu efter namn som kan funka med oss.

Vi hoppas att ni kan ha förståelse och överseende med vårt misstag!

Vänliga hälsningar ……………-klanen

PS: Om det är någon av er Resande som är nyfikna på vilka vi är så är ni alltid välkomna att besöka oss i vårt hantverksläger på någon av de marknader vi besöker.

————————————————————————————————————

Vi tackar och högaktar klanen för deras snabba agerande och att de tog vår påpekan på största allvar. Väl mött på marknaderna.

————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/  

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

 

RUNGs Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2013

Vi startade föreningen i Vi startade föreningen i 2013-05-06

De flesta av våra medlemmar är mer eller mindre aktiva i en grupp vi har på facebook. De som vi inte når via sociala media skickar vi regelbundet medlemsutskick till. Vi skickar ut medlemsutskicken via mail och per post till de som inte har mail.

Rung når ut till andra människor via facebook, twitter, och framförallt vår blogg, som uppdateras regelbundet.

Vi började planera för att ha en resandeträff i juli. Vi prioriterade också att få fram en jämställdhet- diskrimineringspolicy.

Under tiden som träffen planerades skrev medlemmar i styrelsen och i föreningen en del i olika medier och bloggar om resandefolket, vår historia, och hur det är att vara resande idag.

I juli var träffen. Det blev fler familjer än vi hade trott som kom, och det bjöds på helstekt gris och smörgåstårta. Utvärderingarna visade att alla hade tyckt att det var lyckat, och vi beslutade att göra om det samma helg nästa år, med några förändringar som föreslogs av den utvärdering som deltagarna på träffen gjorde.

I augusti kom nyheterna om rom-registren, vilket är en fråga vi engagerade oss i, då en del av våra medlemmar är registrerade. Vi kontaktade politiker, och vår ordförande Linda skrev en debattartikel som hamnade i Aftonbladet.

I augusti påbörjades också ett projekt som samlar in livsberättelser från resandefolket, för att vår historia, kultur och utveckling inte ska bli bortglömd. Vår ordförande Linda gick en projektledarutbildning på ett år under tiden som materielet insamlades, och projektet ska färdigställas under kommande år.

Under hela året har vi drivit frågan om vanvården, och varit med i olika medier och haft debattartiklar i frågan, då det är en fråga som rör de allra flesta resande.

Vi har också deltagit vid olika evenemang på landets museum, och drivit föreläsningar, för såväl museum, som ungdomsgrupper, skolor, och hembygdsföreningar.

——————————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/  

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

 

 

 

Svar på frågan till museet (se föregående inlägg)

Det kom ett snabbt svar från Cornelia Lönnroth Museichef och det tackar vi för. 

Arbete med projektet Rom san- är du rom? pågick i två år 2012-02-01-2014-01-31 och resulterade i utställningen Vi är romer, en intervjubok och en sagobok.
Som du påpekar är det ett omfattande arbete som lagts ner och att beskriva hur processen gått till blir svårt att göra i ett mail. Jag träffar gärna representanter från RUNG tillsammans med några av museets sakkunniga. Jag återkommer inom kort med förslag på tid.

Med vänlig hälsning

Cornelia Lönnroth
Museichef

———————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/  

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk
Museum Director

Mail om utställningen Rom san – är du rom?

Två av föreningens medlemmar, kassören Kurt Magnusson och medlemmen Gini Mohlin har skrivit ett mail till Göteborgs stadsmuseum http://stadsmuseum.goteborg.se/wps/portal/stadsm där de tar upp några frågor kring utställningen.

Mailet:

Med anledning av utställningen Rom san – är du rom?, så undrar vi i föreningen RUNG (resande, ung, ny och gammal) hur man tänkt runt fördelningen av exponering när det gäller grupperna i samlingsnamnet ”rom”. Gruppen svenska resande är den största gruppen ”romer” och vi har funnits längst i Sverige. Vi har omfattats av exkluderande lagstiftningar, inventeringar, steriliseringar, tvångsomhändertagande av barn och vanvård genom myndigheter och samhälle och vi är bärare av en stor och viktig pusselbit genom svensk historia fram till idag.
Känslan är att man lagt fokus på andra romska kulturer. Att man valt att fördjupa sig och förmedla endast delar av en helhet. Hur funderar Ni kring detta? Hur går tankarna kring någonting som ändå har omfattats av så mycket arbete och resurser? Hur tänker man när en så stor grupp människor som präglats av exkludering genom historien knappt syns i ett så stort projekt? Vi hoppas att detta kan få bli början på en dialog som kan leda till ökade kunskaper och ett synliggörande av alla delar i frågan ”Är du rom?”

Vi återkommer om svaret när vi har fått det.

———————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/  

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Allehanda skapar debatt om ”tattare”.

Minoriteten romer består av fem grupper, resandefolket, svenska romer, utomnordiska romer, finska romer och nytillkomna romer. Av dessa fem grupper är resandefolket den största gruppen.

Historisk sett så startade det för ca 1500 år sedan när ett

nomadfolk började vandra från Indien. De gick sidenvägen och för ca 900 år sedan kom de till Europa via Balkan. I höjd med Rumänien vek några av dit, där de förslavades medan de andra fortsatte via Tyskland mot Skandivanien. Den 29 september 1512 är den första dokumentationen om resandefolk i Sverige nedtecknat i Stockholms tänkebok. Resandefolkets dag.

På mitten av 1800 talet släpps romerna från Rumänien och de som kunde stack där i från. Några kommer till Norden och de båda grupperna träffades igen, efter alla år, men nu kände de inte riktigt igen varandra utan hade utvecklats åt två olika håll. Detta trots att det finns likheter i språket och vissa delar av kulturen som ser likadan ut. Resande kallades förr för ”tattare” och romerna kallades för ”zigenare”.

Historien tystades ner i hemmet

Ann-Mari Gunsths mormor var inskriven i ”tattarinventeringen”. I dag är hon med i föreningen Rung för att för att lyfta resandes historia.

Det var hysch hysch hemma hos mig, men när jag började prata med min kusin som berättade att hon blev kallad ”tattarunge” i skolan förstod jag att det var viktigt att börja prata om vår historia.

Läs reten av artikeln här http://allehanda.se/start/kramfors/1.6777548-historien-tystades-ner-i-hemmet

Registrering av ”tattare” skapade debatt

Granskningen av registret över ”tattare” skapade debatt i hela landet. ”Om någon får veta att jag är resande så är det kört”.

Etnologen och författaren Britt-Inger Lundqvist fick aldrig berätta att hon var resande som barn, men nu vill hon sprida kunskapen. Annars är hon rädd att kulturen kan dö ut.

Baseras vetskapen om resande på rykten kommer fördomarna om ”tattare” och ”zigenare” att fortsätta leva vidare, vi måste skrivas in i historieböckerna., vi måste skrivas in i historieböckerna.

En kvinna som ringde tidningen säger till sina barn att de inte får berätta att de är resande, själv är hon är rädd att förlora jobbet om någon skulle få veta.

Resten av artikeln finns här http://allehanda.se/start/kramfors/1.6806345-registrering-av-tattare-skapade-debatt

Fler artiklar i ämnet

400 länsbor registrerade visar ”tattarinventeringen”

Vid årsskiftet blev Socialstyrelsens så kallade ”tattarinventering” offentlig.
Allehanda.se har granskat dokumenten och resultatet är slående.
Fler än 400 länsbor finns i det kontroversiella arkivet.

http://allehanda.se/start/kramfors/1.6772913-400-lansbor-registrerade-visar-tattarinventeringen-

”Rädda att överlämnas till Hitler”

Varför registrerades resande mitt under andra världskriget? Det undrar många resande fortfarande, berättar journalisten Bo Hazell.

http://allehanda.se/start/kramfors/1.6772917–radda-att-overlamnas-till-hitler-

Resande fortfarande rädda

”Tattarinventeringen” gjordes för 70 år sedan, men i dag finns rasismen fortfarande kvar. Bengt vågar inte vara öppen med sitt ursprung.

http://allehanda.se/start/kramfors/1.6777552-resande-fortfarande-radda

—————————————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/   

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

RUNG har fått en hemsida www.resanderung.tk

Man ska aldrig sluta förvåna sig över människors godhet. Föreningen har fått en hemsida i gåva av Jack Rosell.

http://www.resanderung.tk

Jack har en lte nystartad firma som heter Rosell Design http://www.roselldesign.tk och han bestämde sig för att ge föreningen en hemsida i gåva.

Tack Rosell Design och ett särskilt tack till Jack Rosell.

http://www.roselldesign.tk

————————————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk