Information om regeringens arbete med romsk inkludering

Här är en sammanfattning av regeringens och Regeringskansliets arbete med romsk inkludering under perioden juni-augusti 2014. Sprid gärna informationen vidare till den du tror kan vara intresserad. Vill du inte fortsätta få liknande information kan du meddela oss genom att svara på det här mejlet och skriva ”nej tack” i ämnesraden.

 

Uppdrag om stöd till romska organisationer

Regeringen har gett Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i uppdrag att utlysa och fördela bidrag till organisationer inom det civila samhället som vill genomföra hälsofrämjande insatser riktade till romer, t.ex. genom hälsofrämjare, eller brobyggare. Myndigheten ska också genomföra en insats för att underlätta erfarenhetsutbyte mellan romska och icke-romska organisationer.

 

Insatsen ska bidra till att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för att romska organisationer deltar i arbetet för romsk inkludering.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/18382/a/243701

 

Bidrag för utbildning av brobyggare

Regeringskansliet har beviljat åtta kommuner (Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Linköping, Luleå, Malmö, Stockholm och Uppsala) bidrag för att utbilda brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens. De brobyggare som nu anställts i kommunerna ska under studietiden arbeta halvtid inom socialtjänsten eller inom hälso- och sjukvården. Utbildningen som startade i mitten av augusti anordnas av Södertörns högskola på uppdrag av Socialstyrelsen.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/18382/a/237865

 

Konferens om hälsofrämjande arbete för romsk inkludering

Regeringen har idag gett Länsstyrelsen i Stockholms län bidrag för att anordna en konferens om landstingens roll i arbetet med hälsa och romsk inkludering. Att involvera landsting och regioner är viktigt för att främja romers hälsa. Länsstyrelsen har tidigare rapporterat att strategins pilotkommuner har svårt att knyta till sig landsting och regioner för det hälsofrämjande arbetet med romer.

 

Kommissionen mot antiziganism tar fram utbildningsmaterial utifrån vitboken

Den 25 mars presenterades Den mörka och okända historien – Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. Ungefär samtidigt tillsattes en Kommission mot antiziganism som ska arbeta mot antiziganism och att överbrygga den förtroendeklyfta som finns mellan den romska gruppen och samhället i övrigt. Regeringen har nu gett kommissionen i uppdrag att ta fram och sprida ett material som utgår från vitboken till skolor och andra delar av samhället. Materialet ska kunna användas som undervisningsmaterial inom skolan och även innehålla en lärarhandledning.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/18375/a/237061

 

Invigning av utställningen ”Vi är romer”

Den 21 augusti talade integrationsminister Erik Ullenhag vid invigningen av utställningen ”Vi är romer” – Möt människorna bakom myten. Utställningen visas på Forum för Levande Historia i Stockholm till och med den 30 juni 2015. Den är framtagen i ett nära samarbete mellan romer, Göteborgs stadsmuseum och Forum för levande historia.

Läs mer >> http://www.levandehistoria.se/utstallningar/vi-ar-romer-mot-manniskorna-bakom-myten

 

Mer om romsk inkludering

Mer information om arbetet för romsk inkludering finns på Länsstyrelsen i Stockholms webbplats www.romskinkludering.se

———————————————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande
Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem.
Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.
Hemsidan: http://www.resanderung.tk/
Twitter: https://twitter.com/Resandefolk
Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser

Romhjälpen är på Finnerödja marknad den 3 september

589-001

Den 3 september kommer RUNG,s lokalförening i Älvsborg stå på marknaden. De kommer sälja knivar och sina virkade resandehjul.

https://www.facebook.com/romprojektet gå in och gilla Romhjälpen på fb

4

——————————————————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Hemsidan: http://www.resanderung.tk/
Twitter: https://twitter.com/Resandefolk
Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk