RUNGs årsmöte i Vänersborg

yngsta medlemmen

RUNGs yngsta medlem Cornelis, Lilla Karln 2,5 månad med sin mamma Tintin på årsmötet i Vänersborg

 • Mötet öppnas
 • Val av mötesordförande
  Linda Lundqvist
 • Val av protokollförare
  Britt-Inger Hedström Lundqvist
 • Val av justerare
  Hasse Lindberg
 • Val av rösträknare
  Ann-Sofi Svensson
 • Är möte stadgeenligt utlyst
  Ja
 • Godkännande av dagordningen
  Dagordningen godkändes med ändringen att övriga frågor lades till
 • Årsredovisningen/ Verksamhetsberättelsen
  Redovisades och godkändes av medlemmarna
  Se redovisningen nedan
 • Revisorernas berättelse
  Redovisades och godkändes av medlemmarna
 • Ansvarsfrihet
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av medlemmarna
 • Motioner och förslag
  Inga
 • Val av poster i styrelsen
  Ordförande, Kassör, Ledamöter, Revisorer, Valberedning
  Sittande styrelse valdes om och medlemmarna röstade, under övriga frågor, i enlighet med förra årets årsmöte att styrelsen ska sitta i fem år.
 • Övriga frågor
  Medlemmarna röstade för att styrelsen sitter, från och med i år, och fem år framåt. Om någon i styrelsen inte vill vara kvar eller om någon entledigas från sin post (enligt de stadgar som finns) kommer ingen ny väljas in för än om fem år, 2023. Det vill säga så länge antalet styrelseledamöter är minst tre. Om styrelsen består av under tre personer ska nyval utlysas och styrelsen agera valberedning för det kommande valet.
 • Mötet avslutas

Närvarade på årsmötet från styrelsen
Linda Lundqvist, ordförande
Kurt Magnusson, kassör
Britt-Inger Lundqvist, sekreterare
Marita Martinell, Ledamot

Frånvarande
Tomas Larsson, ledamot
Jenny Gustavsson, vice ordförande

Årsmötet hölls i Vänersborg 2018-07-14 klockan 12.00

Vi tackar Åsa och Marita som hade fixat med lokalen och den goda maten.

Verksamhetsberättelse för 2017

RUNG representerar och finns/har funnits med under 2017 i bland annat i dessa sammanhang:

 1. Arbetsgruppen ”Sekretariatet för romska frågor”
 2. URs dialoggrupp för minoriteten romer/nationella minoriteter
 3. Referensgrupp om ras-/etnisk profileringsstudie
 4. URs tv-program där Kurt finns med i UR De nationella minoriteterna programmet heter ”Romernas historia”
 5. Referensgrupp Utredningen om en stärkt minoritetspolitik (Ku 2016:02)
 6. Referensgrupp, Vi är romer Umeå
 7. Olika dialogmöten rörande våra frågor i de olika kommuner som vi är representerade inom föreningen
 8. Romska rådet, Borås
 9. Västerbottens landsting, nationella minoriteter/minoriteten romer
 10. Skellefteå kommun, Nationella minoriteter/minoriteten romer
 11. Romhjälpen, hjälper EU migranter
 12. RUNG finns med i bokprojektet Dinglarens väg, metoden
 13. Medförfattare i boken ”Hör detta och lyssna till det”. Tanken med boken är att den ska ut i skolorna och till en bred allmänhet. Boken är en uppföljare till ”Om detta må ni berätta”. Böckerna ges ut av Levande historia. ”Hör detta och lyssna till det” har texter som handlar om tex, barn på flykt, strukturell rasism och aktuell migrationspolitisk. RUNGs text handlar om, politik, strukturell rasism, omhändertagande av barn med referenser till 30-40 talet och dagens romska EU-migranter.
 14. Utställningen ”Vi är romer” i Umeå
 15. Filminspelning om steriliseringarna, Boverket
 16. Skrivit i olika tidningar och varit aktiva i debatten rörande våra frågor
 17. Gatutidningen Dik Manusch (lades ner 2017/2018)
 18. Littfest
 19. Romernas nationaldag och Resandefolkets dag i olika delar av landet
 20. RomArchive: Sweden Institutet för språk och folkminnen
 21. Utbildning tillsammans med Rättighets centrum, Sensus. Antiziganism och makt.
 22. Utbildning Bohusläns museum, Resandefolket utställning.
 23. Utbildning Karlstad kyrka, försoningsbudkavlen.
 24. Utbildning av vårdpersonal om minoriteten romer
 25. Föreläsningar och utbildningar i olika delar av landet
 26. Som opinionsbildare bla. för att resandebarnen ska få en ursäkt av staten för den behandling de utsattes för under 30-40 talet, att regeringen ska tillsätta en sanningskommission, i debatten om EU migranterna mm
 27. RUNG finns med i många olika sammanhang för att motverka rasism och främlingsfientlighet i olika delar av landet
Annonser