Ordförande Lindas resa genom Sverige

Efter en tre veckors resa genom Sverige så är jag nu tillbaka i Västerbotten där jag hör hemma.

Det har varit tre händelserika veckor, och tanken bakom det hela var att jag skulle samla ihop livsberättelser från människor som är utav resandefolket. Min målsättning är att göra en sammanställning av berättelserna, och att det ska komma ut i form av en utställning, och senare i en bok. Det har ända sedan första tanken om projektet kom varit viktigt för mig att vi resande skulle få berätta vår egen historia, själva.

Det har varit fantastiska möten, och många spännande livsöden. Jag har skrattat så jag har fått kramp i magen, för att dagen efter sitta och prata med någon där jag har fått behärska mig för att inte bryta ihop hulkande i tårar vid en vänlig människas köksbord, när jag fått höra om hur myndigheterna burit sig åt för att utplåna hela familjer.

Jag känner de mina ganska väl, och den gästfrihet jag erbjudits under resan har bekräftat mina tankar om resandefolket. Jag hade också med mig min 4-årige son, och trots att han är ett aktivt barn har det inte varit något problem att ha med honom. Tvärtom så har han varit lika välkommen som jag.  Sånt värmer ett mammahjärta. ”Man känner sina löss på gången” är ett gammalt kärt uttryck. Vi resande känner oftast igen varandra utan ord, och vi välkomnar det vi ser.

Egentligen hade jag tänkt skriva små berättelser i bloggen under hela resan, men jag har faktiskt inte mäktat med. Eftersom jag på inget sätt är en vanlig utomstående reporter eller forskare, utan många av berättelserna är min egen historia också, har gjort att det varit en känslomässig berg- och dalbana utan dess like.

Jag har fått en del frågor om pengar från olika människor, och hur jag finansierar hela projektet. Jag vet inte om jag är mest idealist eller bakom flötet, men jag orkade inte vänta på att alla beslutsprocesserna gällande de ansökningar jag skickat in skulle bli färdiga. Jag lånade några tusen av morsan för att täcka in en del av utgifterna, tog lite från sparkapitalet, och sen åkte jag. Vi har bott hemma hos folk, och någon natt i bilen. Och jag kommer från ett fantastiskt folk. Jag har fått varm mat, jag har fått husrum, jag har fått vänliga leenden, och en av dem jag intervjuade skickade mig till och med vidare med en femhundring i bensinpengar och en stor påse wienerbröd.

Jag åkte iväg utan att ha egentlig ekonomisk täckning för det, men jag har sällan känt mig så rik.

Tack alla underbara jag har träffat!

Linda

—————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser

En sanningskommission vore på sin plats

Efter allt tal om rasregister som inte är några register och som inte handlar om ras? fast alla vet att det finns ett register där de flesta faller under minoriteten romer, har jag funderat. Ett register som är bra att ha för det är ett register över kriminella, fast det inte finns något register och det handlar inte om etnicitet även om de flesta tillhör samma minoritet.

I detta icke befintliga rasregister där folk inte är registrerade efter etnicitet finns det även små barn trots att det är ett register över kriminella som inte handlar om etnicitet. Blir frågan i vilket sammanhang är de små barnen kriminella? I denna ordning med ett register som inte finns och som inte handlar om etnicitet tänkte jag att en sanningskommission vore på sin plats för att reda ut alla ickevarande register och all den skit som resande och romer har fått ta.

Kanske börjar det vara dags att ta tag i detta så att majoritetssamhället kan göra upp med sina gamla synder och resande/romer kan får slippa alla gamla fördomar och dessa register som inte handlar om etnicitet kan försvinna.

2011 tog Bo Hazell upp att en ”Sanningskommission måste ge resandefolket upprättelse”. Vidare skriver ha att Resandefolket är en hotad egenart. Som under minst 500 år har resandefolket varit en del av Sveriges historia. Ända fram i modern tid har deras tillvaro präglats av etnisk rensning, ”tattarinventeringar”, tvångssteriliseringar, tvångsplacering av barn och andra övergrepp. Nu måste Sverige göra upp med sitt förflutna. En sanningskommission måste tillsättas. Det handlar inte bara om en offentlig ursäkt. Ekonomisk gottgörelse i exempelvis en fond för att stötta resande­kulturen kan ge de resande tillbaka självrespekt och stolthet, skriver Bo Hazell. http://www.dn.se/debatt/sanningskommission-maste-ge-resandefolket-upprattelse/

I en rapport diskuterar en eventuell Sanningskommission för romer och resande/resanderomer i Sverige. Rapporten tar upp hur en Sanningskommission skulle kunna se ut och bedriva sitt arbete. Enligt rapporten skulle en sanningskommission för romer och resande/resanderomer i Sverige kunna ha karaktären av en ”historisk sanningskommission”, där syftet är att markera att tiden är inne för att göra upp med rättighetskränkningar i det förflutna. http://arkiv.minoritet.se/romadelegationen/www.romadelegationen.se/extra/pod/indexe327.html

Kalle Larsson från Centrum mot rasism ställde kravet från talarstolen att det ska tillsättas en oberoende sanningskommission. – Vi är trötta på att få höra bortförklaringar i efterhand. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5655125

Så kanske börjar det vara dags med en sanningskommission så att vi som är minoriteter kan få leva i samhället på samma villkor som majoritetssamhället gör. Där etnicitet inte tas med som en faktor i ett register.

Vi har även tidigare tagit upp detta ämne i blogginlägget ”Sanningskommissionen”

Där står det att ”Sanningskommissioner på jakt efter sanningen”

Runt om i världen söker människor svar på vad som hänt under exempelvis ett folkmord eller i ett krig. I båda fallen har omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter begåtts. Vägen till försoning, fred och demokrati kan därför bli lång. Sanningskommissioner är ett sätt att närma sig detta. Den 15 april anordnade Fonden för mänskliga rättigheter och Sensus, i Stockholm, ett seminarium om sanningskommissioner. Läs inlägget i sin helhet här; https://resandefolk.wordpress.com/2013/10/08/sanningskomissionen/

Ett inlägg som uppmärksammades av Sören Sommelius som skriver på på HD:s kultursida http://hd.se/kultur/blogg/2013/10/09/tattarinventeringar-tvangssteriliseringar/

Om vår historia inte tas på allvar kommer den försvinna in i dimmorna helt.

Snus är snus om än i gyllne dosor.
Skaldade Nils Ferlin en gång i tiden. Det var sant då och det är sant nu också.
BiL

————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

I kölvattnet av registreringar vill vi klargöra att;

Vi har fått in en del stödmedlemmar som inte är resande så därför har vi gjort två olika mailingslistor en där det är medlemmar som är resande och en där det är stödmedlemmar. Vi har gjort det av den orsaken att det har funnits resande som inte vill skylta med sina namn, vilket vi måste respektera. De stödmedlemmar som är med ska ha ett stort tack för att de vill stödja vår förening. (Ett utdrag ur ett föreningsbrev som skickats ut till medlemmar).

Vid familjemedlemskap skriver vi dessutom bara upp den personen som betalar in familjens medlemskap och dennes mailadress. Ingen lista är offentlig, utan finns endast tillgänglig för oss i styrelsen.

Styrelsen

—————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Resandefolkets historia

Historisk sett så startade det för ca 1500 år sedan när ett nomadfolk började vandra från Indien. De gick via sidenvägen och för ca 900 år sedan kom de till Europa via Balkan. I höjd med Rumänien vek några av dit, där de förslavades medan de andra fortsatte via Tyskland mot Skandinavien.

Det man sen med säkerhet vet är att den 29 september 1512 kom resandefolket in i Sverige då det finns dokumentation om detta. Så det är vår dag, det var då vi kom till Norden

I mitten på 1800-talet befriades romerna i Rumänien från slaveriet och de som kunde drog därifrån. Några dök upp i Norden men de två grupperna hade nu utvecklats åt två olika håll och kände inte riktigt igen varandra.

I början av 1700-talet, efter kung Karl XII:s förluster, när krigen hade avslutats, kan man via kyrkböckerna se att det fanns många resande i Sverige. De levde av att åka runt i byar och på marknader, där de erbjöd sina tjänster som hästhandlare, förtennare, kopparslagare och djurläkare. De jobbade också på tivoli, sålde varor på marknader eller knackade dörr.

Idag finns det finns fortfarande de som jobbar som de gjorde förr som försäljare och på marknaderna eller med tivoli även om det inte är lika många längre. Många har så kallade bisysslor där de handlar med olika saker. De flesta har fått en traditionell resandeuppfostran, de och deras barn vet att de är resande men vill inte att det ska komma ut. De är rädda att bli stämplade som ”tattare”, med allt vad det innebär av risk för diskriminering och utstötning.

Denna rädsla är fullt försåtlig då resandefolket har varit utsatta för övergrepp på ett sätt som andra grupper inte blivit. Staten Sverige gick i bräschen och såg till att bli det första landet i världen att upprätta ett rasbiologiskt institut i strävan att skapa ett starkt folk. 1921 lades en motion om detta i vår riksdag, som undertecknad av högerns Arvid Lindman och socialdemokraten Hjalmar Branting. Stödet för förslaget var brett och ingen opponerade sig mot denna motion.

Sverige fick sitt institut och efter att ha mätt och kategoriserat folket så skapades en handlingsplan för att skapa genetiskt utrymme för den ljusa, blåögda nordiska rasen på bekostnad av ”lappar, zigenare och tattare”. Denna plan fick namnet ”rashygien” och folkhemmet var ett faktum, landet lagom var i antågande. Rashygienisternas behov av en rengöring tillgodosågs år 1934 då steriliseringslagen kommer och blir kvar ända in på 70-talet.

63 000 människor har steriliserats i vårt land, vi är i framkant i förhållande till andra länder och deras folkmängd. Jämförelsevis steriliserades inte lika många romer eller samer, man räknar med att det fanns en steriliserad i vart fjärde hushåll bland resandefolket.

Resandefolket  blev extra drabbade för att de var lika men ändå olika och det gällde att göra sig av med dem så man inte missade dem för att de var lika. Nu var det inte så att vare sig romer eller samer blev skonade men de var så tydligt olika att de var lättare att identifiera.

Om man i detta perspektiv tittar på resande och kulturen så kan man säga att det är ett under att den överlevde (det finns inget om detta i skolans historieböcker). Resandekulturen anser jag överlevde tack vare sin anpassningsförmåga.

Och hur gick det sen då? Det är först i samband med invandringen under tidigt 1990 tal som resande själva kunde uppfatta en viss förändring åt det positiva hållet i samhällets attityd gentemot dem. Regeringen gjorde en pudel och istället för assimilering börjar man tala om integrering. Detta när assimileringen av resande redan mer eller mindre var avklarad.

Minoriteter och invandrare ska nu vara en del av det svenska samhället men samtidigt behålla sina traditioner och egenart, sitt språk och sin kultur. 1998 överlämnas en proposition och i denna proposition lämnas nu förslag med åtgärder som anses behövas för att Sverige skall kunna ratificera Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels eller minoritetsspråk. Det betyder att Sveriges nationella minoriteter och deras språk ska erkännas.

Under rubriken Romer står det att läsa att det även ska omfatta resande förutom romerna. 1999 klubbas lagen igenom och i februari 2000 blir resandefolket till sist erkända som en etnisk minoritet som tillhör gruppen romer och får i april en ursäkt från regeringen för alla orättvisor de utsatts för. Denna ursäkt kommer i form av en artikel på en tidnings debattsida och är undertecknat av vice stadsminister Lena Hjelm Wallén och socialminister Lars Engqvist.

Detta är vår historia, Resandefolkets historia.

Resandefolket och romerna är erkända minoriteter och det man kan fundera över hur man ska tillgodose bägge dessa gruppers behov utan att det blir på bekostnad av den andre.

—————————————————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Krämarstan, utgrävnignen av en resandeby

Nu även med Bo Hazells intervju på tvärsnytt, instruktioner och länk längst ner

RUNG-Resandefolk

Krämarstan utgrävnignen av en resandeby

P4 Örebro gjorde ett telegrams: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5669309

Nerikes Allehanda hade på söndagen text och bild både i den kortare webbversionen och i den utförligare artikeln i papperstidningen som finns på nätet i pdf-format.

NA på webben: http://na.se/nyheter/laxa/1.2241929-unik-utgravning-bland-resandefolkets-rotter

NA:s papperstidning som pdf: http://www.e-magin.se/paper/3xq3281r/popup/34

Tvärsnytt/ SVT http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/xxx-37

I 19.15 sändningen är även Bo Hazell med och pratar

Till höger står det NYHETSSÄNDNINGAR
Därunder kan man klicka på TVÄRSNYTT, 18/10 19.15
Klicka på spelarens ljudfil och dra fram till 4.02 där reportaget börjar, eller direkt till 8.00 där studiointervjun börjar.

—————————————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg

View original post 40 fler ord

Information om händelser och åtgärder med anledning av Polisens registrering av romer

Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens arbete (SIN)

SIN har meddelat att deras tillsynsärende mot Polismyndigheten i Skåne kommer att vara färdig i mitten av november. Framgår det av SIN:s utredning att felaktig personuppgiftsbehandling har skett kan SIN anmäla det till Datainspektionen, Justitiekanslern eller Åklagarmyndigheten. SIN har även beslutat att inleda en bredare tillsyn som omfattar andra polismyndigheter än Skåne.

Polisens arbete

Skånepolisen har nu börjat hantera förfrågningar från enskilda som vill veta om de finns med i det aktuella registret. Den som vill veta om den finns i registret kan skicka en skriftlig förfrågan, antingen via vanligt brev eller via e-post, eller ringa till Polisen. Förfrågan kommer att diarieföras. Därefter kommer en sekretessprövning att genomföras. I sekretessprövningen ingår att ta reda på om den enskilde finns i registret men också om det är möjligt att lämna ut den uppgiften. En enskild kan ha rätt att få felaktiga uppgifter rättade, blockerade eller utplånade. Kontaktuppgifter finns på Polisens webbplats: http://www.polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Skane/juli-sept/Begara-ut-uppgifter-om-dig-sjalv/

Rikspolischefen har bland annat gett länspolismästarna ute i landet i uppdrag att föra dialog med romska företrädare. Polismyndigheten i bland annat Uppsala, Västra Götaland och Norrbotten har hittills genomfört möten med romer.

Justitiekanslerns roll (JK)

Om behandlingen av personuppgifter strider mot lagen och orsakar skada för den registrerade, har den enskilde rätt till skadestånd. Den som vill få ett sådant ärende prövat kan i första hand vända sig till Justitiekanslern.

Integrationsministerns och justitieministerns möte med romska företrädare

Den 30 september anordnades ett möte mellan integrationsminister Erik Ullenhag och justitieminister Beatrice Ask och ett 30-tal romska företrädare. De romska deltagarna berättade bland annat om hur det som har hänt har skadat romernas förtroende för samhället. De ställde bl.a. krav på att en oberoende granskningskommission eller utredning bör inrättas för att undersöka det som har hänt och om det finns andra register med romer hos statliga myndigheter. De framförde även att många romer är rädda för att ta kontakt med polisen för att få information om de finns med i registret eller inte. Beatrice Ask betonade att register upprättade med utgångspunkt från personers etniska tillhörighet är olagligt. Hon berättade om myndigheternas arbete med att undersöka vad som har hänt och förklarade att pågående utredningar måste bli klara innan regeringen kan vidta eventuella åtgärder. Erik Ullenhag såg det som positivt att politiker i Sverige så tydligt har tagit avstånd från det som har hänt. Han betonade också hur viktigt det är att vårda förtroendet mellan regeringen och den romska gruppen framöver för att kunna uppnå målet om romsk inkludering.

Diskussion i Europaparlamentet

Mot bakgrund av uppgifterna om den svenska Polisens registrering av romer anordnade Europaparlamentet en debatt den 9 oktober. Mötet kom att handla om diskriminering av romer inom EU i allmänhet. Under mötet påminde bl.a. kommissionär Vivianne Reding att romer är EU-medborgare och inte immigranter och att de därför lyder under samma regler och lagar vad gäller anti-diskriminering och fri rörlighet som övriga EU-medborgare. Medlemmar i parlamentet talade bl.a. om EU-kommissionens viktiga roll när det gäller att se till att lokala, regionala och nationella myndigheter säkerställer att medlemsstaternas nationella strategier för romsk integrering fungerar. Du kan se debatten här på Europaparlamentets webbplats: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1381324002656

Utfrågningar i Riksdagen

Den 15 oktober utfrågades justitieministern och rikspolischefen Bengt Svenson i Justitieutskottet. De fick bland annat frågor om hur Polisen har gått vidare i sitt arbete med att säkerställa att inga olagliga register förs och vilket värdegrundsarbete som genomförs. Vid mötet diskuterades även frågan om hur man kan lösa förfrågningar från enskilda som undrar om de förekommer i register men är rädda för att kontakta Polisen.

Den 24 oktober kl 09.00-12.00 deltar integrationsminister Erik Ullenhag och justitieminister Beatrice Ask i en öppen utfrågning om romers situation i Sverige. Utfrågningen anordnas av Riksdagens konstitutionsutskott. Även rikspolischefen Bengt Svenson, Länsstyrelsen i Stockholms län, och flera romska företrädare kommer att delta vid mötet. Utfrågningen kommer att direktsändas i SVT2. Mer information finns här på Riksdagens webbplats: http://www.riksdagen.se/sv/Start/Kalendern/?icalid=72047#72047

Regeringen fortsätter att följa myndigheternas arbete och tar ställning till eventuellt nya åtgärder när mer fakta tagits fram.

———————————————————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Krämarstan, utgrävnignen av en resandeby

Krämarstan utgrävnignen av en resandeby

P4 Örebro gjorde ett telegrams: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5669309

Nerikes Allehanda hade på söndagen text och bild både i den kortare webbversionen och i den utförligare artikeln i papperstidningen som finns på nätet i pdf-format.

NA på webben: http://na.se/nyheter/laxa/1.2241929-unik-utgravning-bland-resandefolkets-rotter

NA:s papperstidning som pdf: http://www.e-magin.se/paper/3xq3281r/popup/34

Tvärsnytt/ SVT http://www.svt.se/nyheter/regionalt/tvarsnytt/xxx-37

I 19.15 sändningen är även Bo Hazell med och pratar

Till höger står det NYHETSSÄNDNINGAR
Därunder kan man klicka på TVÄRSNYTT, 18/10 19.15
Klicka på spelarens ljudfil och dra fram till 4.02 där reportaget börjar, eller direkt till 8.00 där studiointervjun börjar.

—————————————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk