Draculas slott och grönsaksmarknad, Rumänienresan förtsätter

Vi har det fantastiskt bra här i Rumänien. Vi har träffat många bekanta ansikten från Umeå. De undrar nyfiket vad vi tycker om Rumänien och byn, Netus. Och det är en fantastisk by. Landskapet är häpnadsväckande vackert och människorna likaså. Det börjar sjunka in för dem och för oss att vi faktiskt är här. Alla dörrar står öppna och det är riktigt häftigt att promenera genom en främmande by och överallt möta bekanta ansikten som skiner upp. Det är fantastiskt.

Featured image

Glädje och sorg byter av varandra fort här i Rumänien. Vi har också varit på några utflykter. Bl.a. till Agnita och Sighisoara. Det är svårt att ge en rättvis bild av städerna. Överallt där vi går möts vi av rasism.

Det var faktiskt lite oväntat att under ett besök i en butik bli bemött av griniga miner och tunga suckar från försäljaren. Hon tog emot pengarna och kastade växeln på disken. Utan ett ord.

Vid ett snabbt besök hos en läkare för astmamedicin till vår sexåring nekade första läkaren hjälp. Man sa också att ”pojken kommer inte att bli frisk förrän ni gjort er av med henne”. Dvs kvinnan som följde med oss och tolkade, som vi bor hos. Utöver det har det suckats och kastats växelmynt flera gånger. Folk vänder sig om på gatan och pratar. Det måste vara ovanligt med ”utlänningar” som ogenerat umgås med romer offentligt.

Vi föser bort känslorna, för det gör romerna. I nästa sekund ler de som om ingenting hänt. Men innerst är det vidrigt. Att möta vuxna civiliserade människor som beter sig så illa mot andra människor. Det finns inga motsvarigheter. Och inga skydd. Vi är just nu på en plats där vi räknas som jordens avskum. Precis som det var i Sverige förr, innan man förstod bättre.

Featured image

Mitt i dessa upplevelser har vi varit på grönsaksmarknad, besökt Draculas slott och ätit lunch på en ungersk liten restaurang. Vi har beställt lite hönor som kommer under kvällen. Hoppas vi. Vår fotograf har anslutit till gruppen idag. Bättre bilder på gång.

Featured image

Annonser

Rapport från Rumänien

Igår kom vi fram. Vi möttes av en bil med glada rumäner, som önskade oss välkomna, och bjöd på en kopp kaffe.

Featured image
När vi kom till byn så satt vi uppe en stund och pratade, innan vi var och en gick till anvisad sovplats i byn. Vi fick ett eget rum, vilket kändes väldigt lyxigt eftersom det i andra rummet bor 4 generationer i ett sovrum.

Idag har vi inventerat lite runt om i byn, och köpt ved till familjen vi bor hos. De värmer även sitt andra sovrum när vi är här, vilket är kännbart i vedmängd när det är glipor i dörren, och fönstren är trasiga. Pojkar i alla åldrar högg de stora stockarna för glatta livet, och nu har vi värme ett tag till.

Featured image

Vi tittade lite på det blivande hönshuset, där det just nu bara bor ett lamm som förlorat sin mamma, och hittade en gatuhund som hade fått 7 ungar där under husets golv.
I morgon ska vi försöka köpa en liten hönsflock på en marknad i en stad i närheten. Vi har sakta men säkert börjat vårt arbete för att höja lägstanivån i Netus.
Det är många som pratar om att de människor som ber om pengar på våra gator egentligen är rika. Det är delvis sant. Det är många som skulle vara lyckligare om de hade den närhet till familjen, den glädje av varandra och den livsglädje som de människor vi bor hos i Netus har. Men när det gäller materiell rikedom är det en ren lögn. Jag hade förväntat mig fattigdom, och undermåliga hus, men jag hade inte förväntat mig att se himlen när jag tittar upp i taket i husen de bor i under hela året.

Featured image

Ni kan givetvis fortfarande stödja vårt arbete under de veckor vi är här. Bg 187-6515. Märk inbetalningen ROM, eller Rumänien. Inget bidrag är för litet, och för mellan 50 och 100 kronor får man en äggläggande höna.
Nu peppar vi inför morgondagens inköp på marknaden i Sighisoara, och kollar upp var det finns möjlighet att köpa fönsterkit och andra tätningsmöjligheter.

Featured image

Resandeföreningar organiserar sig

Tillsammans  är vackert och starkt!

Featured image

EXTRA!

Under tre dagar har majoriteten av Sveriges resandeföreningar konfererat och hållit utbildning i Helsingborg. Fokus på utbildningen har varit hur vi som etnisk minoritet inom den nationella minoriteten romer ska ta tillvara på och utveckla våra rättigheter.Fokus under konferensen har bland annat varit på att ge en inblick i situationen för vårt modersmål, svensk romani. Även historiska och kulturella aspekter diskuterades.

Det kanske mest viktiga den här helgen har varit en helt annan sak. Den här helgen är på många sätt historisk för resandemanusch i Sverige. För första gången någonsin har resande själva tagit steg mot enighet. Flera resandeföreningar från Umeå i norr till Malmö i söder har tagit ett första kliv och grundat en riksorganisation tillsammans.

Det uttalade syftet är att verka som ett rikstäckande råd och ta tillvara på resande- och sintimanusch rättigheter och fortsatta språkliga- och kulturella utveckling. Men också att kräva ansvar och rättvisa för de brott som har begåtts mot resandemanusch.

Linda Lundqvist ordförande för RUNG kommenterar: ”Det här är verkligen historiskt. Att se människor från olika stammar och föreningar komma samman och enas över dessa minst sagt viktiga frågor kommer att göra skillnad. Självklart är RUNG en del av denna positiva utveckling.

Även föreningen Dik Manusch Vänner som är en stödförening till den ideella tidskriften, Dik Manusch stödjer utvecklingen. Dik Manusch har sedan start haft ett starkt resandefokus. Tidningen är dessutom en del av den sociala kampen mot romskt utanförskap oavsett romsk tillhörighet vilket medför att föreningens syfte blir än mer aktuellt genom att stödja enigheten mellan resandeföreningar runt om i landet.

Sveriges samtliga kända resandeföreningar var inbjudna till mötet.

Mer info kommer inom de närmaste dagarna.

RUNG – Kim Fredriksson

 ————————————————————-

EXTRA!

For three days, the majority of Sweden’s roma travellers/sintimanusch organizations conferring and getting educated in Helsingborg Sweden. Focus on has been how we as an ethnic minority within the national Roma minority in Sweden will take advantage of and develop our minority- and human rights.
Another focus on the conference have been on the situation of our native language, Swedish Romani. Even historical and cultural aspects were discussed.

Perhaps the most important thing this weekend has been a totally different kind of thing. This weekend is in many ways historic for roma travellers/sinti manusch (resandemanusch in swedish) in Sweden. For the first time ever, travelers themselves have taken the first steps toward unity within our people. Several organizations from all over Sweden and over tribes have taken the first step and founded a national organization together.

The stated purpose is to act as a nationwide council and work for roma travellers/sintimanusch minority rights and future language – and cultural development for our people. But also to demand justice for the crimes committed against our people by the Swedish state.

Linda Lundqvist, chairman of RUNG: ”This is truly historic for Sweden. Seeing people from different tribes and organizations come together and unify on these important questions will make a difference. Obviously RUNG is a part of this and we find it wery positive.

Even the magazine Dik Manusch Friends, a support group for the nonprofit magazine, Dik Manusch, supports the development in the roma traveller/sinti manusch community. Dik Manusch has since the beginning had a strong focus on roma travellers. The magazine is also part of the social struggle against Roma exclusion regardless of Romany origin which means that the purpose of the association becomes even more relevant in supporting the unity between roma travellers/sintimanusch in Sweden.

More information will come in a couple of days.
RUNG – Kim Fredriksson

Det händer mycket i föreningen

RUNG har sitt finger med i mycket

resandefolk@gmail.com

Just nu pågår en resandekonstnärsutställning i Västerbotten. Den är en månad på varje ställe med vernissage vid invigningen med konstnärerna. Det har också gått att koppla föreläsningar om resandefolket till utställningen.

20695_10152710648812927_2338795101151803741_n

Suss Mårtensson

Featured image

Jörgen Wickerströmer och Eleonor Allu

Featured image

Tre dåtida konstnärer

Teolinda Gustavsson

Bojjan Faltin

Björn Vilde

——————————————————-

I Skellefteå finns RUNG med i tillverkningen av gatutidnigen Dik Manusch

——————————————————-

I Umeå finns RUNG med i ett engagemang i EU migranterna som i dagarna kommer resultera i ett en resa till Rumänien där man ska hjälpa romerna i hemlandet

—————————————————–

I Trollhättan är RUNG med i arrangemanget Vi är romer

och det samma gäller Borås

——————————————————-

RUNG är också inblandad i Dik Manusch utställningen som kommer bestå av foton från tidningen tillsammans med berättelser om personer och artiklar från tidningen. Även denna utställning kommer det gå att koppla föreläsare till.

För kontakt av utställningarna skriv till brittinger3@gmail.com

———————————————————-

Förutom alla föreläsningar och andra arrangemang och engagemang som finns i föreningen.

RUNGs årsmöte

Föreningen RUNG
Årsmötesprotokoll
2015-03-22
§ 1 Mötets öppnande
Linda Lundqvist öppnade det stadgeenliga årsmötet med Föreningen RUNG klockan 13.00 den 22/3-2015 i Carolii församlings församlingshem, Borås.
§ 2 Val av mötesordförande
Linda Lundqvist valdes till mötets ordförande
§ 3 Val av protokollförare
Gini Molin valdes till mötets protokollförare
§ 4 Val av justerare som tillsammans med ordföranden och sekreteraren ska justera protokollet

Mötet valde Britt-Inger Lundqvist
§ 5 Val av rösträknare

Till rösträknare för mötet valdes Åsa Trollälven

§ 6 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet anses vara stadgeenligt utlyst.
§ 7 Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen
§ 8 Framläggande av styrelsens årsredovisning

Se årsberättelse, separat dokument

§ 9 Framläggande av revisorernas berättelse

Mötet godkänner revisorernas berättelse

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
Styrelsen föreslår en stadgeändring gällande medlemskap: Ett betalande medlemskap krävs vid inträde i föreningen. Därefter måste man ha betalat sin avgift för att rösta I medlems-, och årsmötet.
Mötet antog detta förslag med röstsiffrorna 10 för förslaget och 3 mot förslaget.
§ 12 Val av ordförande
Mötet valde Linda Lundqvist till ordförande
§ 13 Val av kassör
Till kassör valde mötet Kurt Magnusson
§ 14 Val av övriga ledamöter
Mötet valde:
Curre Johansson till viceordförande
Marita Martinell till ledamot
Suss Mårtensson till ledamot
§ 15 Val av revisorer
Mötet valde Liisa Lundqvist och Markus Samanni
§ 16 Val av valberedning
Mötet valde
Jimmy Karlsson och Tomas Larsson
§ 17 Mötets avslutande
Linda Lundqvist avslutade mötet.

Antiziganismkommisionen om Skånepolisens olagliga register

Kommissionen mot antiziganism kräver att romer får upprättelse

Skånepolisens olagliga register på över 4 600 romer har inneburit en etnisk kartläggning av romer och har fått allvarliga konsekvenser för romers rättigheter. Kommissionen kräver därför i en ny rapport  att romer ska få upprättelse.

– Det är obegripligt hur denna massregistrering av romer, inklusive barn och avlidna personer, skulle kunna användas i något berättigat polisiärt syfte. Skånepolisens systematiska insamling av uppgifter om romer påminner om tidigare registreringar baserade på antiziganistiska fördomar, säger Thomas Hammarberg, ordförande i kommissionen.

Det var i september 2013 som Dagens Nyheter publicerade ett antal artiklar som avslöjade att Polismyndigheten i Skåne hade registrerat över 4 600 romer. Kommissionen mot antiziganism är tillsatt av regeringen med uppgiften att åstadkomma en kraftsamling mot antiziganism. En av kommissionens uppgifter har varit att specifikt följa utvecklingen när det gäller registreringen av romer genom att sammanställa de granskningar och åtgärder som har vidtagits av olika aktörer.

Rapporten beskriver de allvarliga konsekvenser registreringen har fått för romers rättigheter och hur den har gett näring åt den antiziganistiska myten att romer är särskilt kriminella.

– Romers medvetenhet om vad det kan betyda att hamna i etniska register har rivit upp minnen från tidigare kartläggningar och dess förödande konsekvenser, säger Soraya Post, ledamot i kommissionen.

Registret har granskats av flera myndigheter – ingen av dem har dock funnit att samlingarna utgör registrering av romer enbart på etnisk grund, även om Justitieombudsmannen nyligen kom fram till att registren de facto har fått karaktären av ett register över etnisk tillhörighet.

Kommissionen mot antiziganism konstaterar att trots de gjorda granskningarna har många av de frågor som registret väcker ännu inte fått tydliga svar. Det gäller bland annat syftet med massregistreringen och hur polisen tog fram uppgifterna om uppgifterna.

Dessutom konstaterar kommissionen att romers misstro mot myndigheter är omfattande och att det i första hand är polismyndigheten som genom sitt handlande kan vända den negativa spiral som registret har åsamkat.

– Lagstiftningen till skydd mot etnisk kartläggning bör också ses över för att säkerställa att liknande kartläggningar aldrig sker igen, säger ledamoten Diana Nyman.

För frågor, kontakta Heidi Pikkarainen 070-232 52 08.

Ladda ned rapporten ”Registrering av romer” här

Kommissionen mot antiziganism är en kommitté som är tillsatt av regeringen. Kommissionen ska komplettera och förstärka samhällets insatser mot antiziganism. Kommissionen har både ett operativt uppdrag, som handlar om att direkt motverka antiziganism, samt ett uppdrag som handlar om att komma med förslag till åtgärder mot antiziganism. Läs mer i kommittédirektiv 2014:47.