Bli medlem i RUNG

Nu är det dags att gå med eller förnya medlemskapet i RUNG

Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva er adress och mail också.

OBS! skriv ditt namn och adress på inbetalnings meddelandet och till vilken förening eller lokalgrupp du i första hand vill tillhöra. OBS!

Systerorganisationer
Dik Manusch Vänner, Skellefteå
HVT, Umeå
RUNG, Västa Götaland
Lokalgrupp Skellefteå
Lokalgrupp Skänninge
Lokalgrupp Örebro

Annonser