Resandefolket och socialdemokratin

Det är givetvis inte en slump att resandeföreningen RUNG står bakom anmälan mot socialdemokraten Lennart Holmlund i Umeå. RUNG är en historieintresserad förening som aktivt deltar i samhällsfrågor som berör och det som präglat resande genom historien är socialdemokratin.

Featured imageStatens institut för rasbiologi , Uppsala

Fredagen den 13 maj 1921 tog riksdagen beslutet (utan omröstning) att upprätta Statens institut för rasbiologi – motionen signerades ursprungligen av Hjalmar Branting (s) som framförde motionen till riksdagens båda kammare.

Featured image Hjalmar Branting

1922 kom så den första statliga inventeringen av ”tattare”. Denna inventering var ett försök att ta reda på hur många personer som hade ”zigenar-” eller ”tattar”-ursprung i Sverige. Statsminister? Hjalmar Branting (s).

Featured image Per Albin Hansson

1934 kom de första svenska steriliseringslagarna. Steriliseringsfrågan hölls vid liv och under debatterna 1941 om steriliseringslagen fanns det personer som ville införa en lag om tvångssteriliserande av ”tattare”. Statsminister vid den tiden? Per-Albin Hansson (s).
I detta samhälle och i denna samhällsanda sågs de resande som ett hot mot det vackra folkhemmet och den moderna stat som var i framväxande. Resandefolkets traditionella levnadssätt och de starka familjebanden stämde inte överens med det nya Sverige. Samhället reagerade på barnens uppfostran och resandefolkets sätt att leva. Barn omhändertogs. I Sverige steriliserades under åren 1935-1975 närmare 63000 människor på grund av lagarna som beslutades 1934 och 1941.

Featured image Autentiskt dokument från ”tattarinventeringen”

1942-44 sjösattes ännu en tattarinventering. Sverige hade under krigsåren en samlingsregering med Per-Albin Hansson (s) som stadsminister. Det blev bråda tider att kriminalisera inresa i Sverige och räkna sina tattare eftersom tysken stod för dörren. Hela två kronor betalades till den som angav en ”tattare”. Ett register växte fram som omfattar far-, och morföräldrar till de flesta av oss som lever idag.

Featured image
Konsekvenserna är enorma och i mycket obeskrivliga. Än idag. Barn har vuxit upp med fosterföräldrar under svåra förhållanden. Gravida har steriliserats, mer eller mindre med tvång. Skallar har mätts. Fördomar har spridits helt legitimt.
Öppnar man en historiebok så får man läsa om rösträtt, fackföreningsrörelsen, ATP och folkrörelsen. Byggandet av folkhemmet som blev en mall för hur vi alla ska leva. Det finns så många fler exempel, om man vill fördjupa sig men till vilken nytta?
Jag vet inte hur pålästa dagens socialdemokrater är, om sin del i denna tragiska historia? En historia som föreningen RUNG är väl medveten om och inte vill se en upprepning av. Vi ser signalerna, varningsklockorna och uppmärksammar dessa.
Någonstans måste man ta sitt förnuft till fånga, kanske läsa på en smula och låta se sin egen del i historien innan man yttrar sig ofördelaktigt om en grupp som man utsatt för så mycket i historien.

Annonser

Lennart Holmlund (s) försöker få sossarna att upprepa historien

Det är lätt att uppröras över den infantila anklagelsen från Lennart Holmlund, att romer inte bajsar som andra. Det är så dumt att man nästan blir full i skratt.
Det allvarligaste uttalandet Holmlund gjort under detta senaste utspel rör dock inte avföring, och går inte att skämta bort. I en kommentar på moderatpolitikern Igor Jonssons blogg skriver Holmlund att ”Undra på att myndigheterna i Rumänien får ett agg mot dem”.
Det är allvarligt.

Romerna har varit förslavade i Rumänien sedan 1300-talet, och blev fria först två efter att slavarna i USA blev det. Romer har ägts och sålts av rumänska staten, kyrkan, och privatpersoner att hantera som ägaren velat. Än idag har många av dem efternamn som visar vilken slavkategori de tillhörde. De är de fattigaste av fattiga, och Rumänien som har hög arbetslöshet, och låg genomsnittlig skolgång, så är romerna de som har svårast att få tillgång till jobb och skola. Systemet är korrupt, och för att få rätt till sjukvård och skola så krävs pengar. Dels i form av egenavgifter för mediciner, skolbussar, läromateriel och mat, men också i form av mutor till läkare och lärare.
Tänk om Lennart Holmlund skulle säga samma sak om de före detta slavarna i USA? ”Undra på att USA får ett agg mot dem”. Ett förslavat folk som kämpar med att resa sig och skapa en framtid ska inte hysas agg emot.
Det är alltså Europas sista slavar som Lennart Holmlund raljerande förstår att myndigheterna i Rumänien får ett agg mot. En del av den folkgruppen genomförde hans eget parti steriliseringsreformer mot på 40-talet. Är även det agg som Sverige kände då för resande och romer förståeligt för Lennart Holmlund?

Featured image
Sett ur ett historiskt perspektiv så är det Holmlund säger inget vanligt klavertramp. Socialdemokratin har en historia av rasbiologi, och bör göra upp med sin egen historia. Inte upprepa den.
Föreningen RUNG vill att Socialdemokraterna visar var de står i den här frågan. Vi vill att ni avsätter Lennart Holmlund från alla förtroendeuppdrag för hans upprepade antiziganistiska utspel.

Britt-Inger Hedström Lundqvist ledamot och etnolog

RUNG anmäler känd S-politiker för hets mot folkgrupp

Föreningen RUNG har polisanmält Lennart Holmlund (S) fd kommunalråd i Umeå, efter ett enhälligt styrelsebeslut, för hets mot folkgrupp och förtal, med anledning av de uttalanden som Lennart Holmlund har gjort i olika tidningar, sin facebook-sida, och sin blogg. Det är uttalanden som ”romer bajsar annorlunda, så har aldrig svenskar bajsat” som har fått föreningen RUNGs styrelse att reagera. Lennart Holmlund sprider tydligt antiziganistiska fördomar.

Föreningen RUNG har också kontaktat justitiekanslern via mail.

Uttalandena är tydligt antiziganistiska, och förtalar romer som folkgrupp.

Som en del av den romanitalande minoriteten ser föreningen RUNG mycket allvarligt på de fördomar som Lennart Holmlund sprider.

Enligt hetsbrottslagstiftningens 16 kap. 8 § brottsbalken är hets mot folkgrupp ett brott som innebär att i uttalande eller i annat meddelande som sprids hota eller uttrycka missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt ursprung, etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Brottet omfattar inte ”en saklig och vederhäftig diskussion˝ och inte heller uttalanden som görs i den helt privata sfären. Hets mot personer på grund av sexuell läggning kriminaliserades genom tillägg till bestämmelsen om hets mot folkgrupp (SFS 2002:800).

läs hela artikeln här