RUNGs årsmöte den 5 maj kl 12.00 i Borås

Välkomna till RUNGs årsmöte

Skolgatan Carlolis församlingshem lördagen den 5maj klockan 12,00

Vi bjuder på en smörgås och kaffe, så anmäl er innan så vi vet hur mycket vi ska beställa. resandefolk@gmail.com

123

Föreningen RUNG Årsmöte 2018-05-05 kl 12.00

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av protokollförare
§ 4 Val av justerare som tillsammans med ordföranden och sekreteraren ska justera protokollet
§ 5 Val av rösträknare
§ 6 Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
§ 7 Godkännande av dagordningen
§ 8 Framläggande av styrelsens årsredovisning
§ 9 Framläggande av revisorernas berättelse
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§ 12 Val av ordförande
§ 13 Val av kassör
§ 14 Val av övriga ledamöter
§ 15 Val av revisorer
§ 16 Val av valberedning
§ 17 Mötets avslutande

17021700_10155885468263521_2120234394611566129_n

Välkommen önskar styrelsen RUNG

Ordförande; Linda Lundqvist
Vice ordförande; Jenny Gustavsson
Kassör; Kurt Magnusson
Sekreterare; Britt-Inger Hedström Lundqvist
Ledamot; Tomas Larsson
Ledamot; Marita Martinell

Annonser

Nytt år ny medlemsavgift

Hej alla gamla, nya eller blivande medlemmar.

Vi har nu firat in ett nytt år och det innebär ny medlemsavgift. Vår avgift har inte förändrats utan är fortfarande 75kr för enskild medlem och 150kr för familjer. Vi vill gärna vet hur många som ingår i familjen.

Som vanligt så behöver vi bara få ett namn och gärna en mailadress (inte ett måste). Vi vill inte ha några personnummer och vill man så kan man vara anonym Vi har haft de som hetat på Kung Bore och Kajsa Varg i vårt medlemsregister. Skriv gärna om ni är resande eller stödmedlem.

För stödmedlemmar är också avgiften 75kr. Vi vill passa på att tacka alla stödmedlemmar för att ni väljer att stötta oss som förening.

Vår medlemsavgift är:
75 kr för enskild medlem
150 kr för ett familjemedlemskap
75 kr för att bli stödmedlem
Sätt in pengarna på bg 187-6515 eller swicha på 076 777 63 65 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva er adress och mail också.

Till våren mars/april så kommer vi ha ett styrelsemöte i Borås.Vi kommer komma ut med mer information om detta när vi satt datumet.