Uppsatser om Resandefolket

Bild

Uppsatser om Resandefolket

Ledamot Britt-Inger Lundqvist har skrivit två uppsatser om Resandefolket som går att ladda ner gratis på nätet.

Här är länken till C-uppsatsen ”Stolta och starka” Resandefolket http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:510075/FULLTEXT02.pdf

och här är länken till hennes D-uppsats Liv med motgångar. En resandepojks berättelse http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:541337/FULLTEXT01.pdf

——————————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Annonser

Tillsammans gör vi skillnad

Bild

Tillsammans gör vi skillnad

http://www.facebook.com/pages/Lattjo-kartli-riggen/581168075230519?fref=ts

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

”Blattefieringen fortsätter.”

Bild

Linda, vår ordförande här på RUNG, har skrivit en krönika i Expo den heter……. ”Blattefieringen fortsätter.”
Linda Lundqvist skriver om att tillhöra en etnisk minoritet.

”Efter nästan 100 år i Sverige blev det lite konflikter mellan resande och ursprungsbefolkningen, vilket ledde till att vi med 1600-talets logik skulle utrotas.”

Hon tar upp att det inte går att skönja något slut på blattefieringen trots att de flesta känner sig svenska. Hon tar oss med på en resa genom århundradena och gör ett nedslag i folkhemmet behov att stöpa alla i samma form. Där beskriver hon steriliseringar och tvångomhändertaganden. Hon avslutar sin krönika med orden;

”Så hur många generationer är man invandrare? Allt jag kan svara på det till er som också har invandrade förfäder är: ”Det går inte så bra för vårt lag”.”

Hela krönikan går att köpa och läsa på Expo http://expo.se/2013/nytt-nummer-ute-nu_5999.html

———————————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Historik Resandefolket

Historik Resandefolket
Historiskt kan man se att redan för 1500 år sedan började ett nomadfolk vandra från Indien, för ca 900 år sedan kom de till Europa via Balkan. När denna gruppen kom i höjd med Rumänien delade de på sig och några vek av mot Rumäninen medan resten fortsatte upp mot Skandinavien. 1303 har man hittat att kung Birger i ett dokument omtalar en grupp människor som kallas ”vagorum dictorum sculara”, som är latin och betyder ”de vägfarande som kallas sculara”. Forskare har översatt ordet ”sculara” till en latinsk form av ”skojare”. Man kan se dessa vägfarare som de nutida resandefolkens anfäder. 1512 hittar man dokumenterat att det kommer ett sällskap till Stockholm under sin ledare Antonius. I dokumenten sägs gruppen vara ”tartare” (tattare) och de blir i början väl behandlade. Senare efter kung Karl XII:s när krigen avslutats, i början av 1700-talet, ser man i kyrkböckerna att det fanns många resande i Sverige. De livnärde sig på att åka runt på marknader och i byarna där de erbjöd sina tjänster till de bofasta. Resande hade yrken som hästhandlare, förtennare, kopparslagare och djurläkare. På 1800-talets mitt kom en grupp ”zigenare” som lämnat Rumänien – efter att ha blivit befriade från det slaveri som de hade hamnat i – till Sverige. Kontakten mellan de svenska resande och den nya gruppen blev inte så stor, trots att språken hade gemensamma grunder. Idag vet man att de resande som kom till Stockholm 1512 och de resande som kom genom den svenska krigsmakten är blad från av samma blomma, där romerna från Rumänien är ytterligare ett blad. Blommans rötter sträcker sig i sin tur ända ner till Indien.

Oavsett ursprung så har resande funnits i vårt samhälle under lång tid. De tog yrken som ingen annan vill ha och hamnade därmed långt ner i hierarkin i det gamla bondesamhället. Kvinnorna spådde och var kloka gummor men huvudnäringen för både män och kvinnor var nog handel av olika slag. I slutet av 1920-talet började man tala om ”folkhemmet” och 1922 kom den första statliga inventeringen av ”tattare”. Denna inventering var ett försök att ta reda på hur många personer som hade ”zigenar-” eller ”tattar”-ursprung i Sverige. Efter riksdagens beslut 1921 grundas världens första rasbiologiska institut av Herman Lundborg som stod klart 1922, samtidigt som inventeringen av ”tattarna” var klar. I denna anda kom också steriliseringslagarna som den mest uppmärksammade och förmodligen än idag den mest omdiskuterade konsekvensen av den rasbiologiska regeringspolitiken. De första svenska steriliseringslagarna kom 1934 och resande var ett av målen för denna lag. Under den här tiden tvångsomhändertogs också många resande barn och sattes i fosterhem eller på barnhem där många for mycket illa. Utrotningen av resande var som värst under 2:a världskriget men försatte även efter det, resande sågs som oönskade i folkhemmets Sverige.

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem 150 kr för ett familjemedlemskap 75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Glad midsommar

Bild

 

 

Glad midsommar

http://www.facebook.com/pages/Lattjo-kartli-riggen/581168075230519?fref=ts

Hoppas alla får en trevlig midsommar med fint väder. För de som vill träffa andra resande håller RRF;s sin årliga midsommarfest på Ekuddens Camping, Kungsör. (http://www.facebook.com/events/150244181817797/)
och Taternes Landsforening arrangerer midtsommertreff på Elverum (http://www.facebook.com/events/591594754207997/)

Ha en trevlig midsommar alla!!!!!!

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande
Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem 150 kr för ett familjemedlemskap 75 kr för att bli stödmedlem.
Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

RUNG har nu fått ett bankgiro

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem 150 kr för ett familjemedlemskap 75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Föreningen RUNGs inriktgning

Föreningens syfte är att verka för resandekulturens fortlevnad, och för att hjälpa unga resande att föra vidare språktraditionen. Föreningen ämnar också verka för att resande i Sverige och norden ska kunna träffas.

Vi vill att resandebarns uppväxt på allvar, och att de får allt det som barnkonventionen påbjuder.

Vi vill också vara en plattform för alla nya resande som har hittat tillbaka till sin rötter och välkomna dem i in resandefolkets gemenskap.

I RUNG tar vi hänsyn till alla resande, oavsett ålder, vi ser gärna att gamla resande finns med oss som förebilder, men kommer att jobba mycket med ungdomarna.

Vi motsätter oss all form av rasism, oavsett vem den riktar sig mot, och vi tar ställning för en resandekultur där alla sunda familjekonstellationer räknas.

HBTQ-frågor är viktiga för oss, eftersom många resande har svårt att komma ut.

Vi jobbar också för de resandebarn som staten tvångsomhändertagit, både förr och nu. Det är viktigt att alla resandebarn ska ha rätt till sin kultur, och sitt språk.

Vi är religiöst och politiskt obundna.