Information om händelser och åtgärder med anledning av Polisens registrering av romer

Nytt uppdrag till Rikspolisstyrelsen

Regeringen gav i går Rikspolisstyrelsen i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som har genomförts för att säkerställa att det finns tillräckliga riktlinjer och rutiner för behandling av personuppgifter och vilka åtgärder som har genomförts för att säkerställa att reglerna för behandling av personuppgifter följs.  Bakgrunden till beslutet är  Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens uttalande om att Polis­myn­digheten i Skånes hantering av personuppgifter och registrering av romer varit olaglig i vissa delar. Rikspolisstyrelsens redovisning ska göras i samband med myndighetens årsredovisning för 2014.

Åklagarmyndighetens arbete

Åklagarmyndigheten har under hösten hanterat en anmälan från Polismyndigheten i Skåne om eventuellt tjänstefel av enskilda tjänstemän på myndigheten. Överåklagare Mats Åhlund har nu beslutat att lägga ner förundersökningen. Information om beslutet finns på Åklagarmyndighetens webbplats: http://www.aklagare.se/Media/Nyheter/Forundersokningen-om-personuppgiftssamlingar-vid-Polismyndigheten-i-Skane-ar-nedlagd/

Mer information om regeringens och myndigheternas arbete kommer att skickas ut framöver.

Maria Engvall

 Departementssekreterare
 Arbetsmarknadsdepartementet
 Enheten för diskrimineringsfrågor
 103 33 Stockholm
 Telefon: +46 8 405 51 04
 E-post: maria.engvall@regeringskansliet.se

Desk Officer
Ministry of Employment

Division for Discrimination Issues
103 33 Stockholm
Direct No: +46 8 405 51 04
E-mail: maria.engvall@gov.se

——————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Annonser

Lattjo Vinata ta Lattjo Nevot Bast

Lattjo

Önskar styrelsen i RUNG alla

———————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

————————————————————————————————————

Romhjälpen.  Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ROM

Fb,s gilla sida: https://www.facebook.com/romprojektet

Tattarklanen.se byter namn

För ett tag sedan uppmärksammades att det fanns en grupp som brukade samlas på marknader, festivaler och andra arrangemang som kallade sig tattarklanen. Den består av 30-40 stycken hantverkare av olika slag som klär sig i medeltidskläder, tillverkar och säljer sina hantverk. Namnet på denna klan är det många resande som reagerat på och tagit illa vid sig av då ordet tattare är det gamla namnet på resande och förknippas med mycket negativt.

Representanter ur föreningen RUNG och Quest Leite, som är resande och känner till klanen, pratade med varandra. Efter det tog Quest kontakt med klanen och förklarade att det fanns många inom resandegruppen som tyckte att namnet inte var passande och att det var kränkande.

Klanens agerande har efter det att de fått reda på det opassande i namnet har varit föredömligt. De kommer ta bort namnet från sin hemsida, (de har också stängt ner sidan under tiden de gör om den http://tattarklanen.se/ ) sen kommer de aktivt berätta för andra om varför det är opassande att heta tattarklanen. Vi tackar de som varit inblandade i detta agerande.

————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Tillsammans gör vi skillnad

Ensam är ingen stark, men tillsammans gör vi skillnad.

En stor man har gått ur tiden, Nelson Mandela. Han lärde oss att ett land kan göra om och göra rätt. Han och hans ANC såg till att förändra förtrycket i Sydafrika. Mandela menade att hans kamp handlade inte om de svarta utan att lära de vita att bli av med sin rädsla. Vila i frid Nelson Mandela

——————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är:

75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk