Vanvårdsfrågan har tagit ett steg framåt

Wiwi-Anne Johansson (V) har skickat en fråga till statsrådet Maria Larsson (KD) om konsekvenserna av ersättningsnämndens avslag.

Wiwi-Anne Johansson; ”Avser statsrådet att ta initiativ till en översyn av lagen om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall?” http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Konsekvenser-av-Ersattningsnam_H111151/

En mycket berättigad fråga och nu måste vi öka på vårt arbete för att föra fram dessa frågor. Vi får heller aldrig glömma alla dessa som blivit utsatta efter 1980. För även om detta är ett steg fram åt så har vi många kliv kvar att göra. Vi måste få med oss alla partier som var med och gjorde överenskommelsen från början för att kunna genomföra en förändring.

Det var den då sittande regeringen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gjorde en ramöverenskommelse om personer som varit utsatta för övergrepp eller försummelse av allvarlig art i social dygnsvård mellan åren 1920-1980, allt enligt Upprättelseutredningens förslag (vilket i efterhand har diskuterats om det var det upprättelseutredningen egentligen hade kommit fram till). Överenskommelsen innebär att det tillskapas en särskild möjlighet till ekonomisk ersättning – ett enhetligt belopp om 250 000 kronor.

Dessa partier måste vara de som också ser till att rätta till sina misstag som blev i och med att de klubbad igenom detta beslut. Vänstern tar nu sitt ansvar,nu väntar vi på att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska vakna till liv.

Aktuellt från Ersättningsnämnden

2013-11-27

Ersättningsnämnden har fattat 1008 beslut

Totalt har nu 1008 beslut fattats av Ersättningsnämnden. I 578 fall har de sökande beviljats ersättning på 250 000 kronor. 430 sökande har fått avslag på sina ansökningar om ersättning. (Nästan hälften har fått avslag)

Hittills har 3 539 ansökningar kommit in till Ersättningsnämnden.

————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

 

Annonser

RUNG tackade nej till SD,s möte

Idag har SD sitt möte om och med de vanvårdade barnen. Ett möte som vi som förening RUNG tackade NEJ till. Vårt svar blev att vi skrev en artikel i Svt-debatt där vi försöker väcka liv i de andra partierna. http://debatt.svt.se/2013/11/05/politiker-lat-inte-sd-fa-ensamratt-pa-vanvardsfragan/

I Pressreleasen inför mötet stod det;

”Föreningarna Vanvårdad och Bortglömd, RFHL, Samhällets Styvbarn, Stulen Barndom Stockholm och Vobbarna samt företrädare och medlemmar i Kulturgruppen har bjudits in till Riksdagen av Sverigedemokraterna för att diskutera frågor som det nuvarande systemet om ersättning till dem som vanvårdats i samhällets vård gett upphov till och utbyta erfarenheter.” och ”Närvarande vid mötet kommer även Jim Karlsen, från norska Romanifolkets riksförbund, vara för att informera om hur systemet fungerar i Norge.”

Av dessa föreningar kom en med en dementi (som vi vet);

”I ett pressmeddelande om ett möte 29 november med ”föreningar för vanvårdade” hos SD i riksdagen hävdar Peter Lindberg, som säger sig företräda en förening, och Rolf Karlsson, pressekreterare för RFHL, att Samhällets Styvbarn skulle vara inbjudet. Detta är inte korrekt. Riksförbundet för Samhällets Styvbarn är inte inbjudet till detta möte, och hade vi inbjudits så skulle vi tackat nej.” http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/samhaellets-styvbarn-dementerar-deltagande-i-moete-hos-sd-29-november-934574

I dagordningen står det att de som ska vara med på mötet ska skriva under en tystnadsplikt?

11.00-11.10 ”Margareta Larsson hälsar oss välkomna och informerar oss om mötet. Hon kommer även att informera oss om tystnadsplikten, vi kommer här att få skriva under ett papper om tystnadsplikten.”

Brukar möten på Riksstadshuset där folket möter representanter för partier inkludera en tystnadsplikt? Märklig demokrati i så fall.

Vi fortsätta att försöka få de andra partierna att ta sitt ansvar och ta tag i frågan. Det vi vet är att det har börjat röra på sig bland de andra partierna och väntar på att de ska komma till handling någon gång. Vänstern har både ringt vår förening och svarat i text https://resandefolk.wordpress.com/2013/11/27/v-de-enda-som-verkar-ha-vaknat/

—————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

V de enda som verkar ha vaknat

Britt-Inger och Kurt har skrivit en artikel för att få våra folkvalda politiker att vakna http://debatt.svt.se/2013/11/05/politiker-lat-inte-sd-fa-ensamratt-pa-vanvardsfragan/

Eva Olofsson (V) är än så länge den enda som verkar ha vaknat. Hon har både ringt och skickat detta mail till en av de som utövat påtryckningar för att väcka våra folkvalda politiker.

”Jag sitter i socialutskottet för Vänsterpartiet och är därför den person för V:s räkning hanterar frågan om ersättning till de som vanvårdades som barn. Egentligen är den fråga du lyfter något som pågått i flera år. Vanvårdsutredning tillsattes av Morgan Johansson, dåvarande socialminister för S, efter en TV dokumentär i juni 2006. Utredare var Göran Johansson. Delbetänkandet kom i januari 2010 och redan i det kunde konstateras att barn omhändertagna för samhällsvård utsatts för allvarliga övergrepp och försummelse. Så många ville berätta för Vanvårdsutredningen att den skulle ta längre tid an beräknar. Därför tillsattes Upprättelseutredningen för att föreslår hur upprättelsen skulle gå till. Den föreslog en process i tre delar. Erkännande av vad som hänt och en ursäkt, kompensation till dem som utsatts samt åtgärder för att förhindra upprepning, Betänkandet kom i feb 2011. I September 2011 kom slutbetänkandet i Vanvårdsutredningen. Strax innan budgeten skulle presenteras gick Maria Larsson ut och sa att det blir ingen kompensation alls. Medias tryck och en enig opposition samt alla de som förväntat sig ersättning och reagerade starkt . Det fick regeringen att backa ganska snabbt. Maria Larsson bjöd in S, MP och V till överläggningar och partierna blev överens om en ramöverenskommelse som sedan var grunden för en proposition/lagförslag från regeringens sida och Ersättninglagen stiftades.

Den 1/1 2013 började ersättningsnämnden arbeta och den 1/4 började de ta beslut. 3.400 ansökningar har kommit in 900 är avgjorde. Knappt 60% har fått bifall och ersättning. C:a 40% avslag. Av dem 10 % därför att de inte varit omhändertagna enligt samhällsvård eller att övergreppen skett inte skett samband med vården. 30% därför att att försummelse/övergrepp inte varit av de allvarliga art som beskrivs i Ersättningslagen. Möjligheterna att får ersättning sträcker sig till händelser innan 1980. V sa under förhandlingarna att vi kommer att driva denna fråga och har också som enda parti motionerat om detta. Yrkandet kommer upp i samband med Socialutskottets budgetdebatt 16 december.

Det är viktigt att säga att de som inte fått ersättning är trodda på och har utsatts för oacceptabla saker men nivån för övergrepp och försummelse av allavarlig art som det står i lagen ligger högt. Det var inte lätt att se hur det skulle bli i verkligheten när vi kom överens om texterna.

Privatplacerade barn och finska krigsbarn finns inte med då de inte varit omhändertagna enligt de lagar som styrde omhändertagande och finns i ersättninglagen. Vanvårdsutredningen tog inte med detta i delbetänkandet och Upprättelseutredningen hade inte med dem men i Vanvårdsutredningens slutbetänkande har utredaren ändrat ståndpunkt och ansåg att de skulle behandlas som övriga. detta har gjort att de hamnat utanför nuvarande lagstiftning.

Från Vänsterpartiets sida har vi ansett att ersättning till de som vanvårdades som barn inte är fråga att i första hand driva och ta partipolitiska vinster på. Det bör vara en bred enighet om besluten eftersom det är svenska staten som ber om ursäkt inte ett eller några partier. Men skall det bli en ändring så är det regeringen som måste lägga en proposition/ förslag om ändringar partier som står bakom ramöverkommelsen som var grunden för Ersättningslagen måste bli överens.

Jag tror inte alla som träffar SD är rasister men jag tror däremot inte att det gynnar möjligheten till förändring att tillsammans med SD driva frågan. Det riskerar också att påverka hela frågan negativt. Som du vet så samarbetar inget parti i riksdagen med SD och många människor reagerar på deras främlingsfientlighet.

På din fråga vad Vänsterpartiet kommer att göra så driver vi aktivt frågan när det gäller ersättning efter 1980. Vi för diskussioner med övriga partier i oppositionen och träffar just nu i samarbete med s och Mp olika organisationer.”

Läs min blogg http://evaolofsson.v-blog.se .

Med vänlig hälsning

Eva Olofsson

——————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Information om regeringens arbete med romsk inkludering

Här är en sammanfattning av regeringens och Regeringskansliets arbete med romsk inkludering under perioden september-november 2013.

Fördjupat arbete för jämställdhet mellan romska kvinnor och män

Regeringen går vidare i arbetet med att genomföra strategin för romsk inkludering och har därför gett Länsstyrelsen i Stockholm ett uppdrag om jämställdhet. Länsstyrelsen ska i nära dialog med romska kvinnor och män genomföra ett arbete för att få mer kunskap om frågor som är viktiga för jämställdheten mellan romska män och kvinnor samt flickor och pojkar. Arbetet bör identifiera skillnader i förutsättningarna för inkludering i samhället mellan romska kvinnor och män samt flickor och pojkar. Dessutom bör kunskaper och erfarenheter från tidigare jämställdhetsinsatser och studier genomförda av romska organisationer, myndigheter och forskare tas till vara.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/17988/a/227894

Skolverket tar fram läromedel om romsk kultur, språk, religion och historia

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att ta fram och sprida ett kompletterande läromedel för grundskolan om romsk kultur, språk, religion och historia. Av läroplanen för grundskolan framgår att skolan ska ge alla elever undervisning om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Skolverket har konstaterat att det saknas läromedel som behandlar framför allt romernas situation och det behövs därför kompletterande läromedel.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/17591/a/222224

Fler brobyggare i arbetet med romsk inkludering

Regeringen satsar ytterligare fem miljoner kronor per år 2014 och 2015 för att utveckla insatserna med så kallade brobyggare i arbetet för romsk inkludering. En brobyggare är en person med romsk språk- och kulturkompetens som fungerar som en länk mellan enskilda och offentlig verksamhet. Idag har brobyggare främst prövats i skolan och Arbetsförmedlingen. Verksamheten har på kort tid visat på bra och konkreta resultat. Regeringen vill därför fortsätta och utvidga insatsen till att även inkludera andra samhällsområden.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/17592/a/223077

Satsning på att förbättra romska kvinnors möjlighet till egen försörjning och utbildning

Regeringen har gett Folkbildningsrådet en miljon kronor att fördela till folkhögskolors och studieförbunds arbete med att ge romska kvinnor en bättre möjlighet till egen försörjning eller vidareutbildning. Insatsen ska genomföras efter dialog med romska representanter och koncentreras till ett fåtal projekt som har goda förutsättningar att nå målgruppen.

Läs mer >> http://www.regeringen.se/sb/d/17592/a/223171

Samråd om politiken för nationella minoriteter

Den 13 november träffade integrationsminister Erik Ullenhag företrädare från romska riksförbund för ordinarie samråd om politiken för nationella minoriteter. Sedan 2005 träffar den minister som är ansvarig för frågor om nationella minoriteter årligen representanter för romer, judar, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Vid mötet diskuterades bl.a. insatser inom skolan, exempelvis behovet av läromedel om romer och av modersmålslärare. Man pratade också om behovet av insatser mot antiziganism och om brobyggarverksamhet i arbetet för romsk inkludering.

Övrig information

Europeiskt nätverk för romska kvinnor

Vid den fjärde internationella konferensen för romska kvinnor i Helsingfors den 17-18 september lanserades ett europeiskt nätverk för romska kvinnor. Nätverket kallas the Romani Women Policy and Empowerment Network Initiative eller “Phenjalipe”, och är ett informellt nätverk med runt 70 romska kvinnoaktivister och organisationer. Nätverket arbetar för att lyfta fram romska kvinnor på den politiska agendan och för att stärka arbetet på lokal nivå.

Kontakta nätverkets stödgrupp via e-post: phenjalipe@gmail.com för att få en blankett att fylla i om du vill gå med i nätverket. Senast den 15 december vill de ha din intresseanmälan.

————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Romhjälpen, hjälp till och gör skillnad

Romhjälpen, hjälp till och gör skillnad

Vilken start, tack alla som delar, engagerar sig, sätter in pengar och gör skillnad för de romer som bor på soptipparna i Rumänien.

Vi har hittat en bra samarbetspartner i Rumänienteamet i pingstkyrkan i Skellefteå. De har en redan färdig struktur i Rumänien.

Romhjälpen kommer starta med att dela ut matkassar på soptipparna i Rumänien till de romer som bor där. Sen får vi se hur det hela utvecklar sig och vilken grad det finns ett intresse att hjälpa romerna på plats. Men ju fler som skänker pengar desto mer kommer vi att kunna göra.

För 200kr får en barnfamilj en matkasse som räcker en vecka.

Inget bidrag är för litet och dela gärna vidare så att detta når ut till så många som möjligt.

Man kan också starta insamlingsprojekt, panta flaskor, sälja på loppisar eller på andra sätt samla in pengar till romhjälpen. Och varför inte så här i juletider baka en kaka och sälj, alla sätt är bra utom de dåliga när man ska hjälpa till att göra skillnad.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 märk inbetalningen med ROM och gör skillnad.

Vi har en gillasida på fb; https://www.facebook.com/romprojektet

twittrar ni så är det hastagg #romhjälpen eller #romhjalpen som gäller

Och vill ni skriva en rad så kan ni göra det på; resandefolk.vbg@gmail.com

chilla

Foto; Elisabeth Hultgren, Rumänienteamet pingstkyrkan Skellefteå

på en soptipp

Foto; Elisabeth Hultgren, Rumänienteamet pingstkyrkan Skellefteå

——————————————————————————————————

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Romhjälpen

RUNGs lokalförening i Vänersborg har startat ett projekt som går ut på att hjälpa romer i Rumänien i deras eget hemland. Lokalföreningen i Vänersborg kommer att samarbeta med RUNGs lokalförening i Skellefteå och med Rumänienteamet i pingstkyrkan Skellefteå

Projektet #romhjälpen kommer till att börja med gå ut på att samla in pengar till matkassar åt de mest behövande romerna i Rumänien. En del av dessa romer finns på soptipparna och andra i byarna. Vi samarbetar med Rumänienteamet i pingstkyrkan Skellefteå för att få ut matkassarna till de behövande eftersom de redan har en uppbyggd struktur i arbetet med romerna i Rumänien.

För 200 kronor kan en barnfamilj få en matkasse för en vecka. Men inget bidrag är för litet.

Vill ni vara med och hjälpa romerna i sitt eget land sätt in pengarna på bg 187-6515 och märk inbetalningen med rom

Gå gärna in och gilla vår sida på fb https://www.facebook.com/romprojektet

RUNGs lokalförening i Vänersborg har en egen mailadress resandefolk.vbg@gmail.com

—————————————————————————————————-

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk

Lokalförening i Skellefteå

RUNG har startat en lokalförening i Skellefteå, det kommer komma mer information om den senare. Vill du komma i kontakt med Skellefteås lokalförening maila till resandefolk@gmail.com och skriv Britt-Inger högst upp.

————————————————————————————————–

RUNG kommer att verka för: R: Resandefolket U: med fokus på de Unga och språket N: Resande som Nyss insett att det är resande G: och självklart för alla Gamla Resande

Vår medlemsavgift är: 75 kr för enskild medlem

150 kr för ett familjemedlemskap

75 kr för att bli stödmedlem.

Sätt in pengarna på bg 187-6515 och skriv ditt namn skicka ett mail (resandefolk@gmail.com) till oss med ditt namn, vid familjemedlemskap även antalet i familjen eller om ni är stödmedlemmar. Glöm inte skriva adressen och er mail också.

Twitter: https://twitter.com/Resandefolk

Fb,s gilla sida: http://www.facebook.com/resandefolk